Ethisch kader

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jarenlang data van hun klanten om risico’s in te kunnen schatten. De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen, maar verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik leidt tot maatschappelijke vragen.

"Alleen als de klant, toezichthouder en wetgever voldoende vertrouwen hebben in een correct gebruik van data, zijn verzekeraars in staat nieuwe technologieën toekomstbestendig in hun bedrijfsprocessen te verwerken. Daarom vinden wij het van groot belang dat de klant verzekeraars kan aanspreken op de wijze waarop zij data gedreven toepassingen inzetten," licht algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond toe. 

Uitgangspunten
Het ethisch kader bestaat uit diverse vereisten met uitgangspunten waar verzekeraars mee aan de slag kunnen vanuit het centrale principe klantvertrouwen. Het nieuwe kader is een hulpmiddel voor verzekeraars om zorgvuldig te kunnen bepalen welke datagedreven technieken zij (willen) toepassen en waarom. Weurding: "Als zij het kader volgen, dan kan het best zo zijn dat een bepaalde datatechniek wettelijk is toegestaan, maar strijdig is met de uitgangspunt(en) van het kader. De verzekeraar zal zo’n techniek dan niet toepassen." Volgens Weurding gaat het om het nemen van bewuste beslissingen over de inzet van datatechnieken. “Vergelijk risico’s van nieuwe technieken met bestaande, denk vooraf na over de uitleg richting klanten, monitor de gevolgen en doe dit alles met een divers samengesteld team. Op die manier houd je grip op de inzet van datagedreven toepassingen.”

 

Laatst gewijzigd op:25-05-2021