Watersnood Limburg

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Extreme regen en overstromingen leidden in Limburg tot watersnood. Hierdoor is veel schade ontstaan aan publieke en private eigendommen. Zo zien we veel particuliere en zakelijke schade aan woningen, bedrijfspanden en auto's.

Omdat wij veel vragen krijgen van media en andere partijen over de watersnood in relatie tot verzekeren, beantwoorden wij op deze pagina de belangrijkste vragen, delen we tips en handige links.

Het Verbond heeft naar aanleiding van de ramp het Protocol Grootschalige Calamiteiten geactiveerd. Het draaiboek Brand wordt als instrument ingezet.

Laatste update: 22 juli 2021

Veelgestelde vragen

Kan het Verbond een schatting van het schadebedrag geven?

De eerste schades zijn inmiddels al afgehandeld en uitbetaald, het is echter nog niet mogelijk om nu al een schatting te geven. Pas als het water is gezakt, iedereen terug is van evacuatie en de huizen niet meer (deels) onder water staan, hebben we zicht op de werkelijke situatie. Wanneer verzekeraars de kans hebben gehad om schade op te nemen, zal meer duidelijk worden over de totale schade. Onze verwachting is dat het totaalbedrag van schades aan woningen, bedrijfsgebouwen en auto's zal oplopen tot honderden miljoenen. Naast particuliere schade is er ook zakelijke schade, bijvoorbeeld aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, dat wordt in de regel niet verzekerd.

Welke verzekerde schade komt het meest voor?

Tot nu toe zien verzekeraars voornamelijk veel schade aan woningen (inboedel- en opstalverzekering) door extreme regenval. De grootste schades zien we op dit moment aan gebouwen door overlopende rivieren en auto's die total loss zijn door wateroverlast.

Is er een overzicht van schades en hoe het zit met je verzekering?

Het Verbond heeft eerder al in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat infographics gemaakt die een algemeen beeld geven van hoe weersschades verzekerd zijn, waaronder neerslag en overstroming.

Wordt schade aan gebouwen vergoed?

Schade door directe neerslag
Vrijwel alle verzekeraars dekken de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen, zoals de elektriciteit, valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden.

‘Overlopende Limburgse beken’
Voor schade door overlopende riviertjes als de Geul en de Gulp, zijn vrijwel alle particulieren standaard verzekerd. Veel verzekeraars volgen een ruime uitleg van de neerslagclausule. Andere verzekeraars dekken sinds kort meer vormen van lokale overstromingen. Kijk altijd naar je polisvoorwaarden om te zien wat precies is gedekt en of je een eigen risico hebt.

Bij zakelijke schade ligt het anders, verzekeren voor ondernemers is maatwerk waarbij meestal een financieel adviseur betrokken is. Daarom verschilt de situatie per verzekeraar en situatie van de ondernemer. We adviseren ondernemers om contact op te nemen met de eigen adviseur.

'Lekkende dijk bij Julianakanaal'
De ondergelopen wijk naast het Julianakanaal wordt gezien als lokale overstroming. De dekking hiervan kan per verzekeraar verschillen. Het Verbond heeft in 2018 een adviesrapport Overstromingen uitgebracht. Daarin adviseert het Verbond verzekeraars om in de opstal- en inboedelpolis ook dekking te bieden voor lokale overstromingen. Het verschilt per verzekeraar of - en hoe - ze dit advies hebben vertaald naar de eigen voorwaarden.

‘Grote rivieren en de zee’
De situatie is anders bij overstromingen van de Maas, de zee en andere grote rivieren. Gelukkig hebben we in ons land zeer goede dijken, die zich in Limburg bewezen hebben. Maar áls het mis gaat, kan de schade zo groot zijn dat verzekeraars het risico niet kunnen dragen. Bovendien is er onvoldoende vraag naar een verzekering voor grotere rivieren en de zee. Dit komt door een laag risicobewustzijn van mensen, en omdat niet iedereen hetzelfde risico loopt. Maar ook door het bestaan van de ‘gratis’ overheidscompensatie via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Naar schatting is 99% van de huishoudens en bedrijven hiervoor niet verzekerd. Terwijl verzekeringen juist bijdragen aan een sneller herstel en minder vervolgschade. Deze situatie wil het Verbond al jaren oplossen, daar is echter ook politieke wil voor nodig. Onlangs heeft het Verbond een position paper uitgebracht over mogelijke structurele oplossingsrichtingen, daarover zijn we nu in gesprek.

Wordt schade aan voertuigen vergoed?

Schade aan auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn, is gedekt voor neerslag en alle vormen van overstroming. Dit geldt niet voor auto's waarbij alleen de wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verzekerd.

Op de meeste particuliere caravanverzekeringen zijn overstromingen gedekt. Over het algemeen maakt het daarbij niet uit of je caravan overstroomt door kleinere riviertjes (zoals de Geul, Gulp en de Roer) óf grotere rivieren (zoals de Maas). Bekijk bij twijfel je polisvoorwaarden, of neem contact op met je verzekeraar.

En wat als het nou niet is verzekerd?

De meeste schade van particulieren en ondernemers is middels de inboedel-, opstal- en autoverzekeringen gedekt. Niet alle schade is verzekerbaar, zoals bijvoorbeeld schade door overstroming van een grote rivier (zoals de Maas) of de zee. Daarom heeft het kabinet Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard, waardoor schade die niet-verzekerbaar is, (deels) kan worden uitgekeerd aan gedupeerden. Het Verbond is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen waar de werking van de Wts precies op toeziet.

NOW en TVL
Het stilliggen van bedrijven (bedrijfsonderbreking) is alleen gedekt wanneer de ondernemer hier een verzekering voor heeft afgesloten. Limburgse ondernemers die getroffen en onderverzekerd zijn, kunnen een beroep doen op de bestaande coronaregelingen voor ondernemers (zoals NOW en TVL) zei demissionair premier Mark Rutte na kabinetsoverleg. Er wordt bij de toepassing van de regelingen niet gekeken naar de oorzaak van het omzetverlies.

Giro 777 en crowdfunding
Naast verzekerde schade en vergoedingen van de overheid zijn inmiddels meerdere particuliere initiatieven (crowdfunding) ontstaan en is Giro 777 een actie gestart waar al meer dan 7 miljoen mee is opgehaald.

Hoe snel wordt gedekte schade uitgekeerd?

Verzekeraars helpen gedupeerde klanten zo goed en snel mogelijk. De eerste schades zijn inmiddels al uitbetaald. Voor zaken die langer duren, bijvoorbeeld wanneer er gedroogd moet worden, zijn al voorschotten overgemaakt door verzekeraars.

Het Verbond is daarnaast ook in overleg met Slachtofferhulp Nederland om snel ondersteuning te kunnen bieden, omdat we ons realiseren dat niet alleen schade-uitkering belangrijk is voor gedupeerden.

Hoe het proces van uitkeren van vergoedingen voor onverzekerde schade door de overheid (Wts) eruitziet, is nog niet duidelijk. 

Maatregelen na waterschade

Nu het water in bepaalde gebieden in Limburg zakt, keren veel mensen terug naar hun huizen en bedrijven. Ook gaan velen aan de slag met water wegpompen en opruimen. Bij opruimen, schoonmaken en drogen na waterschade komt veel kijken. En omdat er ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, brengen we graag een aantal aandachtspunten bij je onder de aandacht:

Bescherming – Loop niet zomaar door het water als de elektriciteit nog niet is uitgeschakeld of het water mogelijk zwaar verontreinigd is. Zorg voor bedekking van de huid.

Droogproces - Het droogproces is een langdurig proces. Geforceerd drogen kan leiden tot meer schade aan de woning dan een geleidelijk en natuurlijk droogproces.

Droogtijd – Verwijder natte tapijten en vloerbedekking, dit bevordert de droogtijd van het pand en de inboedel.

Ventilatie – Zet ramen en deuren open, zodat de ruimte zo veel mogelijk wordt gelucht.

Tegendruk - Houd bij het leegpompen van ruimtes zoals kelders, souterrains en woonkamers rekening met tegendruk van water in naastgelegen ruimtes. Laat het water gelijkmatig dalen om ongelijke druk op muren te voorkomen.

Meterkast - Staat of stond er water in de meterkast? Laat deze dan eerst checken door een elektricien.

Elektra – Water en elektriciteit is een gevaarlijke combinatie. Test elektrische apparatuur dan ook niet of het wel of niet werkt. Laat dit beoordelen door een specialist. Zo voorkom je het risico op kortsluiting en brand.

Voertuigen - Heb je een voertuig die langere tijd in het water heeft gestaan? Start deze dan niet direct.

Lees ook de folder ‘Eerste hulp voor particulieren’ van Stichting Salvage. Hierin vind je informatie over hoe Salvage gedupeerden helpt én wat je zelf kan doen na schade.

Tips schade melden

Verschillende verzekeraars geven op hun websites en social mediakanalen aan waar gedupeerde klanten hun schade kunnen melden. Maar ook hoe klanten de schade het beste vast kunnen leggen. Een aantal tips:

  • Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar of adviseur om de schade te melden.
  • Maak video's en foto's van jouw voertuig(en) of de situatie in en rondom het huis.
  • Zorg dat je bereikbaar bent voor je verzekeraar of adviseur, ook op je tijdelijke adres.
  • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar je niet zelf om hebt gevraagd en die ook niet door de verzekeraar zijn gestuurd. Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening.
  • Is de situatie veilig? Begin dan met opruimen.
  • Verzamel eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.

Handige links

Overzicht schaderegelingen - persbericht Kabinet

Inmiddels zijn verzekeraars gestart met de afhandeling van de schade en zijn de eerste bedragen al uitgekeerd. Het kabinet wil Limburgers getroffen door de overstromingen bijstaan. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen. Zo wordt er nu gewerkt aan een regeling op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, maar zijn ook de coronasteunmaatregelen NOW en de TVL beschikbaar. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Verbond van Verzekeraars - Themapagina Klimaat
Op verzekeraars.nl/klimaat staan infographics over gangbare dekkingen, preventietips en achtergrondinformatie over weersextremen en de verzekerbaarheid.

Slachtofferhulp Nederland – Watersnood Limburg
Slachtofferhulp Nederland heeft een webpagina gepubliceerd met daarop praktische en betrouwbare informatie over de hulp die zij en betrokken overheidsinstanties bieden in Limburg.

Rijksoverheid – Q&A Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)
Het kabinet heeft besloten om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) toe te passen, zodat mensen een tegemoetkoming kunnen krijgen voor schade die niet door verzekeraars wordt vergoed. Bekijk de Q&A.

Rijksoverheid – Coronavirus financiële regelingen
Bedrijfsonderbreking is alleen verzekerd als de ondernemer hier een verzekering voor heeft afgesloten. Limburgse ondernemers die getroffen en onderverzekerd zijn, kunnen een beroep doen op coronasteun. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte na kabinetsoverleg gemeld. Er wordt bij de toepassing van de regelingen niet gekeken naar de oorzaak van het omzetverlies.

Giro 777 – Overstroming Limburg 2021
Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg.

In de media

AD Snel Nieuws - 21 juli 2021
400 miljoen euro waterschade in Valkenburg.
Na de persconferentie over de situatie in Valkenburg aan de Geul gaf Geeke Feiter (directeur Schade bij het Verbond) het AD een korte toelichting en uitleg over de rol van verzekeraars bij het opruimen, drogen en schadeherstel.


Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Uitzending Op1 - 21 juli 2021
Corriene en Paul Reesink, getroffen B&B-eigenaren, en Geeke Feiter van het Verbond in gesprek over de miljoenenschade in Limburg.


Klik op de afbeelding om de aflevering te bekijken.

EenVandaag - 19 juli 2021
Waterschade in Limburg: Wat wordt vergoed? 
Geeke Feiter licht in deze uitzending toe wat het verschil is tussen de dekking bij een overstroming van kleine én grote rivieren zoals de Geul en de Maas.


Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Laatst gewijzigd op:26-07-2021

Klimaat


Bezoek deze themapagina voor meer informatie over klimaat en verzekeren.