Asbest

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Voor die datum moeten alle asbestdaken gesaneerd en vervangen zijn. Verzekeraars spelen geen rol bij de sanering, maar zijn wel bekend met de problematiek en denken daarom samen met de overheid en andere betrokken partijen mee om Nederland asbestveilig te maken.

Achtergrond

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken in. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen dan geen asbestdaken meer bezitten. Dit betekent dat voor deze datum alle dakeigenaren hun asbestdaken gesaneerd en vervangen moeten hebben. Een enorme opgave, gelet op het feit dat er in Nederland nog ruim 100 miljoen m2 aan asbestdaken is.

Omdat verschillende branches binnen het Verbond in hun praktijk te maken hebben met asbest (denk aan brand, aansprakelijkheid, agrarisch, technisch), heeft het sectorbestuur Schade in 2014 besloten de Issuecommissie Asbest op te richten. In deze issuecommissie zijn de betreffende branches vertegenwoordigd. Doel van deze commissie is om de gevolgen van het komende verbod voor verzekeraars te inventariseren.

Rol verzekeraars
Verzekeraars zijn geen partij bij de sanering van asbestdaken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de dakeigenaar. Maar, verzekeraars zijn wel bekend met de problematiek en bereid met de overheid en (vele) andere betrokken partijen mee te denken om Nederland asbestveilig te maken. Het Verbond is daarom betrokken bij het door I&M ingestelde Programmabureau Asbestversnelling en deelt zijn kennis en kunde met diverse partijen in het veld. Daarnaast informeert het Verbond zijn leden over de actuele ontwikkelingen.

Cookies

{cookieText}