Asbest

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Sommige verzekeraars bieden bij het afsluiten van een nieuwe opstalverzekering geen of beperkte dekking voor asbestdaken. Andere verzekeraars alleen tegen bepaalde voorwaarden. Hoe verzekeraars omgaan met asbestdaken, nu het wetsvoorstel voor een asbestverbod in de Eerste Kamer verworpen is, moeten verzekeraars individueel beoordelen.

Dekking verzekering

De verzekeringsmarkt was met het oog op het komende verbod in beweging op het gebied van asbestdekkingen. Sommige verzekeraars bieden bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering geen dekking voor asbestdaken. Er zijn verzekeraars die dat alleen doen zolang de verzekerde aantoonbaar kan maken (saneringsplan) dat hij plannen heeft het asbest te verwijderen. Ook zijn er nog verzekeraars die asbestdaken nog verzekeren tegen een daarbij passende premie.

Asbestverbod

De Eerste Kamer verwierp begin juni het wetsvoorstel waarmee asbestdaken vanaf 31 december 2024 verboden zouden zijn. Het merendeel van de Eerste Kamer is wel voor een verbod op asbestdaken, maar vindt dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. De vrees is dat het vervangen van asbestdaken voor veel huizenbezitters onmogelijk en onbetaalbaar is. Hoe verzekeraars nu omgaan met het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, moeten zij individueel beoordelen. Het jongste asbestdak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij schade.

Rol van verzekeraars

Verzekeraars zijn geen partij bij de preventieve sanering van asbestdaken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de dakeigenaar. Verzekeraars zijn wel bekend met de problematiek en denken met de overheid en (vele) andere betrokken partijen mee om Nederland asbestveilig te maken. Het Verbond van Verzekeraars blijft daarom betrokken bij het door I&M ingestelde Programmabureau Asbestversnelling en deelt zijn kennis met diverse partijen in het veld. Daarnaast informeert het Verbond zijn leden over de actuele ontwikkelingen. Ook al is het verbod verworpen, verzekeraars blijven betrokken op dit dossier.

Laatst gewijzigd op: 25-2-2021