Skip to Content

Besluiten beleidskernteam

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Protocol Grootschalige Calamiteiten geactiveerd
Op 13 maart 2020 heeft het Verbondsbestuur het
Protocol Grootschalige Calamiteiten geactiveerd. Als onderdeel van dat protocol is een Beleidskernteam opgericht. Dit team is gemandateerd om indien nodig een besluit te nemen of een advies te geven over toepassing van relevante clausules en/of verzekeringsdekking. 

Sinds het protocol in werking is getreden is het noodzakelijk gebleken om enkele voor leden van het Verbond bindende besluiten via het protocol te nemen. Deze besluiten zijn na afstemming in de vereniging genomen door het zogenoemde Beleidskernteam. 

De besluiten staan geclusterd per thema op deze pagina, alleen toegankelijk voor leden. Openbare informatie over deze initiatieven staat op deze pagina.

Protocol Grootschalige Calamiteiten ingetrokken per 1 juni 2021
Het Protocol dient er voor om spoedige besluitvorming te realiseren. De afgelopen maanden is, afgezien van besluitvorming over het Raamwerk COVID-19, geen tussentijdse besluitvorming noodzakelijk geweest. Gelet op de positieve ontwikkeling rondom de versoepelingen van maatregelen lijkt dit ook niet meer aan de orde. Het bestuur heeft daarom besloten per 1 juni de werking van het Protocol Grootschalige Calamiteiten in te trekken.

Over de besluiten die dit jaar zijn genomen, wordt op de algemene ledenvergadering in juni 2021 gerapporteerd. Conform de voorschriften is de werking van het Protocol de inmiddels geëvalueerd, hetgeen heeft geleid tot een voorstel tot wijziging van het Protocol. Dit voorstel wordt tijdens eveneens tijdens deze ALV ter besluitvorming voorgelegd.

Samenstelling beleidskernteam

  • Voorzitter van het Verbondsbestuur
  • Vicevoorzitter/penningmeester van het Verbondsbestuur
  • De voorzitters van de sectorbesturen Inkomen, Leven en Schade
  • Directie van het Verbond