Veilig ondernemen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ondernemers moeten hun bedrijf op een veilige manier runnen en daar ook toe in staat worden gesteld. Het Verbond zet zich in voor veilig ondernemen door preventieve maatregelen te stimuleren.

Achtergronden

Ondernemers lopen veel risico’s, bijvoorbeeld schade door criminaliteit of brand. Veel schade kan worden voorkomen door de juiste preventieve maatregelen te treffen. Het Verbond heeft onder andere de volgende initiatieven genomen om veilig ondernemen te stimuleren:

Criminaliteit

 • Transportcriminaliteit. De schade als gevolg van ladingdiefstal bedraagt honderden miljoenen euro’s per jaar. Om hier wat tegen te doen, sloten het Verbond, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO in 2014 de Safety Deal Transportcriminaliteit. Deze stond onder andere aan de basis van de website www.preventieinzicht.nl, waarmee ondernemers kun kennis over het testen van ladingsdiefstal kunnen testen. Daarnaast is het Verbond lid van de Stuurgroep Transportcriminaliteit. Deze heeft eind 2016 een nieuw actieplan opgesteld. Belangrijke doelstellingen hierin zijn het instellen van een centraal aangiftepunt en het vergroten van de aangiftebereidheid.

 • Beveiliging buitenterreinen. Criminele bendes drongen de afgelopen jaren regelmatig terreinen van autobedrijven binnen om auto-onderdelen te stelen. Ook transport- en logistieke bedrijven hebben te maken met criminaliteit op hun buitenterreinen. Het Verbond heeft daarop een handreiking opgesteld voor beveiligingsmaatregelen voor buitenterreinen van mobiliteitsbedrijven en transport- en logistieke bedrijven. Verzekeraars en auto-, transport- en logistieke bedrijven kunnen hiermee bepalen welke preventieve maatregelen nodig zijn bij een specifiek bedrijf. De maatregelen in de handreiking hebben al geleid tot een afname van het aantal onderdelendiefstallen.

  Handreikingen voor buitenterreinen (versie april 2019)
  Mobiliteitsbedrijven
  Transport- en logistieke bedrijven

 • Inbraakpreventie. De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van bedrijven te bepalen en vast te stellen welke preventiemaatregelen nodig zijn. De VRKI is ontwikkeld door het Verbond in samenwerking met de beveiligings- en installatiebranche en wordt beheerd en up-to-date gehouden door het CCV. Verzekeraars kunnen dit instrument gebruiken, bijvoorbeeld door een korting op de premie te geven als een bedrijf volgens de VRKI is beveiligd.

 • Cybercriminaliteit. Hoewel bedrijven steeds meer hinder ondervinden van cybercriminaliteit, zijn veel ondernemers hier niet tegen verzekerd. Het Verbond zet zich in om het risicobewustzijn te vergroten en het aanbod van cyberverzekeringen te stimuleren. Lees meer op de pagina Cybercriminaliteit.

 • Actieplan Veilig Ondernemen. Het Verbond doet mee aan dit initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Een aantal van de hierboven genoemde speerpunten – cybercriminaliteit en transportcriminaliteit - komen ook terug in het Actieplan Veilig Ondernemen. Daarnaast richt het plan zich op andere vormen van criminaliteit, zoals heling en fraude.

 • Platform risicodeskundigheid. Risicodeskundigen spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van veiligheidsrisico’s bij bedrijven en het geven van preventieadviezen. Daarom heeft het Verbond in 2014 het Platform Risicodeskundigheid opgericht. Dit platform adviseert het Verbond over preventie en veiligheid.

 Brand

 • Brandveilige Elektra. Jaarlijks ontstaan vele duizenden branden in bedrijven door problemen met de elektra. Goede inspectie kan hiertegen helpen. Daarom hebben het Verbond en Vereniging IKeur in 2013 de Safety Deal VIER ondertekend. Deze heeft inmiddels geleid tot een NEN-beoordelingstechniek, de Nederlandsche Technische Afspraak, met bijbehorende certificering.

 • Checklistbrand.nl. Op deze website vinden ondernemers verschillende checklists die hen helpen brand te voorkomen. Het Verbond heeft de site ontwikkeld samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en Brandweer Nederland.

 • Actieplan stalbranden. Dit actieplan heeft als doel het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers hierdoor te verminderen. De nadruk ligt daarbij op brandveiligere bedrijfsvoering, brandveiligere stallen voor mens én dier en een verbeterd inzicht in de oorzaken van stalbranden en hun beheersbaarheid. Het actieplan is een initiatief van LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, de Rijksoverheid en het Verbond.

 

Overig

 • Code Gezond en Veilig Magazijn. Per jaar gebeuren er 150 ernstige ongevallen in Nederlandse magazijnen. De Code Gezond en Veilig Magazijn van verladersorganisatie EVO uit 2016 biedt ondernemers informatie en praktische tips over veiligheid in het magazijn. Het Verbond heeft geholpen bij het opstellen van de code.

Veiligheid als speerpunt
Het Verbond heeft veiligheid in 2012 geformuleerd als speerpunt. Naast veilig ondernemen gaat het om veiligheid in en rond het huis  en verkeersveiligheid. Een belangrijk middel hierbij zijn Safety Deals, waarin verschillende organisaties een gezamenlijke veiligheidsdoelstelling formuleren.

Laatst gewijzigd op: 25-2-2021