Veiligheid als speerpunt

Het Verbond heeft veiligheid in 2012 geformuleerd als speerpunt. Naast veiligheid in en rond het huis gaat het om verkeersveiligheid en veilig ondernemen. Een belangrijk middel hierbij zijn Safety Deals, waarin verschillende organisaties een gezamenlijke veiligheidsdoelstelling formuleren.