10 tips veilig omgaan met lithium-ionbatterijen

Wat is een litium-ionbatterij of -accu?

Een lithium-ionbatterij is lichtgewicht, oplaadbare batterij of accu in elektrische fietsen, scooters, auto’s, smartphones, tablets, laptops en hoverboards. Ze worden dagelijks door miljoenen mensen gebruikt. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in een standaard penlite batterij.

1 Lees de handleiding
Lees en volg de bijgeleverde handleiding van de fabrikant over specifieke tips voor de accu. Daarin staat duidelijk beschreven hoe en waar de batterij opgeladen kan en mag worden.

2 Gebruik alleen geleverde of geadviseerde lader/accupakket
Imitatie-opladers kunnen de accu beschadigen, ook al hebben deze soms dezelfde specificaties. Een lader- en accupakket zijn van fabriekswege op elkaar afgestemd.

3 Voorkom blootstelling van accu en lader aan extreem hoge of lage temperaturen
Lithiumaccu’s zijn gevoelig voor extreem hoge en lage temperaturen. Zeker bij extreem hoge temperaturen kunnen de accu’s nog warmer worden en daardoor doorbranden of zelfs ontploffen. Denk aan een mobiele telefoon in de zon op een dashboard.

4 Laat tenminste eens in de drie maanden op
Ook lithiumbatterijen lopen langzaam leeg en kunnen bij lage spanning beschadigen.

5 Is de accu gevallen, beschadigd of vervormd? Leg deze buiten en lever z.s.m. in
Gevallen, beschadigde of vervormde accu’s kunnen doorbranden of zelfs ontploffen.

6 Laat de accu altijd door een deskundige onderhouden
Laat niet door een willekeurig iemand aan de accu sleutelen of repareren, daar is dit type accu te gevoelig voor.

7 Let de accu op een stabiele, onbrandbare plek tijdens het opladen
Tijdens het opladen wordt de accu warm en kan daardoor op een brandbare ondergrond spontaan tot brand leiden.

8 Laad de accu bij voorkeur overdag op
Gaat er iets mis tijdens het opladen? Dan is dit overdag gelijk zicht- en ruikbaar en kan je actie ondernemen.

9 Haal de accu van de lader als deze vol is

10 Gebruik rookmelders in de ruimte waar de accu's opgeladen worden