Verkeersveiligheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verkeersveiligheid, het voorkomen van schade en het stimuleren van veilig verkeersgedrag zijn speerpunten van verzekeraars. Het Verbond sluit ‘Safety Deals’ met andere betrokken partijen, gericht op het vergroten van het risicobewustzijn en een betere ongevallenregistratie.

Achtergronden

Aantal verkeersslachtoffers neemt toe
In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Toch neemt sinds 2014 het aantal verkeersslachtoffers weer toe. In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer en raakten ruim 21.000 verkeersdeelnemers ernstig gewond. Een (zwaar) verkeersongeval heeft zeer ingrijpende gevolgen, niet alleen voor het slachtoffer maar ook voor de directe omgeving en de maatschappij.

Meer cijfers over verkeersveiligheid in de Risicomonitor Verkeer 2017.

Het bevorderen van de verkeersveiligheid, voorkomen van schade en vergroten van het verkeersveiligheidsbewustzijn zijn dan ook speerpunten van verzekeraars. Het Verbond speelt daarbij een belangrijke rol; waar individuele verzekeraars zich richten op het bijstaan van verkeersslachtoffers - financieel en anderszins - is het Verbond vooral een aanjager en verbinder bij initiatieven om de verkeersveiligheid te vergroten.

Initiatieven van het Verbond
De inspanningen van het Verbond zijn enerzijds gericht op kwetsbare verkeersdeelnemers en anderzijds op een betere registratie van verkeersongevallen. Daartoe sluit het Verbond zogenoemde Safety Deals met andere partijen die willen bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Vanuit de gedachte dat voorkómen beter is dan genezen, agenderen we problemen, bundelen we kennis en ervaring en zetten we samen acties uit. Momenteel zijn er drie Safety Deals:

 • Jonge automobilisten
  Jonge automobilisten lopen vijf keer meer risico om bij een verkeersongeval betrokken te raken dan ervaren bestuurders. De Safety Deal komt voort uit de rijvaardigheidstraining Trials, waarmee jongeren leren gevaren in het verkeer te herkennen en juist te reageren in noodsituaties, bijvoorbeeld bij slippen of een noodstop. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers ruim een kwart minder WA-schade veroorzaken.
  Betrokken partijen: Provinciale verkeersveiligheidsorganen, Univé, ZLM verzekeringen en het Verbond van Verzekeraars

 • Oudere automobilisten
  Ook oudere automobilisten zijn kwetsbaar in het verkeer; zij hebben meer kans om bij een ongeval betrokken te raken dan andere verkeersdeelnemers. Ook zijn de fysieke gevolgen vaak ernstiger. Het Verbond ondersteunt de Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland, die bestaat uit een online verkeerstest, cursussen in de buurt en een praktijktest in de eigen auto.
  Betrokken partijen: VVN, ANBO, ZLM verzekeringen, a.s.r. Allianz, AllSecur en het Verbond van Verzekeraars

 • Smart Traffic Accident Reporting (STAR)
  Betrouwbare ongevallencijfers zijn van groot belang voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van verkeersveiligheid. Samen met andere partijen spant het Verbond zich in om onderregistratie van verkeersongevallen te verminderen, met name door het aanmoedigen van schademeldingen via MobielschadeMelden. Op die manier kunnen de oorzaken van verkeersongevallen worden achterhaald, wordt duidelijk welke locaties onveilig zijn en verbetert het zicht op kwetsbare verkeersdeelnemers.
  STAR is een initiatief van de Nationale Politie, verkeerskundig ICT-bureau VIA en het Verbond van Verzekeraars.

De Safety Deals bieden verzekeraars de kans om met hun kennis van risico en preventie bij te dragen aan meer veiligheid op de weg. Wil uw verzekeringsmaatschappij – aangesloten bij het Verbond - een van de Safety Deals ondersteunen? Neem dan contact met ons op via info@verzekeraars.nl!

Veiligheid als speerpunt
Het Verbond heeft veiligheid in 2012 geformuleerd als speerpunt. Naast verkeersveiligheid gaat het om veiligheid in en rond het huis  en veilig ondernemen. Een belangrijk middel hierbij zijn Safety Deals, waarin verschillende organisaties een gezamenlijke veiligheidsdoelstelling formuleren.

Laatst gewijzigd op:25-02-2021