WA-direct

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars kunnen met een directe verzekering, de zogenoemde WA-direct, de schade voor hun verzekerden direct afhandelen. Dat leidt tot een vlottere schadeafhandeling en een hogere klanttevredenheid. Niet zo gek dus dat verzekeraars voorstander zijn van deze nieuwe verzekeringsvorm.

Achtergronden

September 2014. Op de A58 in Zeeland vindt een van de grootste kettingbotsingen ooit in ons land plaats. Er vallen twee doden, 23 (zwaar)gewonden en er zijn zo’n 150 voertuigen bij betrokken. Verzekeraars beslissen al snel dat de schade moet worden vergoed door de eigen verzekeraar, zodat gedupeerden zo snel mogelijk worden geholpen. Het eerste idee voor een WA-directverzekering is geboren.

Veel voordelen

Op zich is het best gek. Bij schade meldt de klant zich bijna altijd bij zijn eigen, vertrouwde verzekeraar. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de cascodekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking is dat anders en dat leidt geregeld tot teleurstelling bij de klant. En argwaan, want wie is die andere verzekeraar dan? Een directe verzekering kan uitkomst bieden. Er kleven, zeker vanuit klantperspectief veel voordelen aan.

Hoe werkt het?

Als er een ongeval tussen twee personenauto’s heeft plaatsgevonden, meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. De verzekeraar onderzoekt vervolgens of er dekking is. Als een verzekerde alleen WA-verzekerd is, neemt de verzekeraar de schade in behandeling als de andere partij mede of volledig aansprakelijk is voor het ongeval. De schade wordt dus altijd met de eigen verzekerde afgehandeld. Dat betekent dat eventuele discussies over de aansprakelijkheid ook plaatsvinden met de eigen verzekeraar.

Verhaal

Nadat de schade is vastgesteld en uitgekeerd aan de klant, vindt er pas verhaal plaats bij de aansprakelijke verzekeraar. Op dit moment werkt dat bij cascoverzekeringen ook al zo en verzekeraars hebben ervaren dat het een efficiënt proces is, vooral doordat discussies tussen verzekeraars onderling zoveel mogelijk worden voorkomen. Net als bij casco-verzekeringen vindt het verhaal namelijk plaats via Clearinghuis, op basis van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafwikkeling (OVS).

WA-direct in schema

Waarom WA-direct?

De WA-direct heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de huidige situatie, waarbij je bij schade ‘afhankelijk’ bent van de verzekeraar van de tegenpartij. Het grootste voordeel is dat je altijd bij je eigen verzekeraar kunt aankloppen die de schade voor jou regelt. Deze verzekeraar ken je en bovendien kun je die makkelijk en snel bereiken.
Andersom is het voor de verzekeraar fijn dat hij dichter bij zijn eigen klant komt te staan. De dienstverlening die hij al aan casco-klanten biedt, kan hij immers ook bij WA-klanten inzetten. Dat betekent dat alle klanten dezelfde kwaliteit mogen verwachten bij herstel van hun voertuig. Bovendien is het ook prettiger zakendoen, omdat een verzekeraar zijn eigen klant natuurlijk beter kent dan de klant van de ander.

Ontwikkelingen in mobiliteit

En er is meer. Een directe verzekering past bijvoorbeeld veel beter bij de toekomstige ontwikkelingen. Wereldwijd zien we allerlei trends op het gebied van onder meer technologie, alternatief vervoer (e-bike, e-step) en data (connected car, connected verkeerslichten). Deze trends leiden tot een aantal grote verschuivingen bij verzekeraars, die zich steeds meer moeten richten op autonomere auto’s en op het verschuiven van autobezit naar autodelen.
Met het invoeren van de WA-directverzekering kunnen verzekeraars eerst ervaring opdoen met het bedienen van de eigen klant. Op de lange termijn is zelfs een zogenoemd first party verzekeringslandschap niet ondenkbaar. Dat houdt in dat klanten alle schade (zowel materieel als letsel) die zij leiden bij één verzekeraar onderbrengen. Het kan dan zelfs zo zijn dat er geen onderling verhaal meer hoeft plaats te vinden, maar dat is nu nog toekomstmuziek.

Veelgestelde vragen

Ik kan me nu toch al allrisk verzekeren, zodat ik bij mijn eigen verzekeraar terecht kan met schade. Waarom is er dan een stelselwijziging nodig?

Een allrisk-verzekering kent een uitgebreidere dekking. Je bent dan ook verzekerd tegen brand, diefstal en de schade aan het voertuig zelf wordt vergoed als jij aansprakelijk bent. Daarom is deze verzekering ook duurder dan de WA-verzekering.
Bij WA-direct vergoedt de verzekeraar de schade alleen als er een andere aansprakelijke partij is.

Ik kan nu toch ook al een inzittendenverzekering afsluiten? Waarom is er dan een stelselwijziging nodig?

Een inzittendenverzekering is een sommenverzekering die een vast bedrag vergoedt, terwijl de WA-direct een schadeverzekering is waarbij de concrete schade wordt vergoed.

Gaat de premie omlaag als verzekeraars overstappen naar een directe verzekering?

De premiestelling is aan verzekeraars zelf. De WA-direct is een efficiënt systeem, maar heeft natuurlijk geen invloed op het aantal ongevallen en de zwaarte daarvan.

Als ik word aangereden en mijn eigen verzekeraar vergoedt de schade. Hoe zit dat dan met mijn schadevrije jaren?

Die schadevrije jaren worden, net als nu, alleen beïnvloed als jij aansprakelijk bent voor de schade. Als jij niet aansprakelijk bent, vergoedt jouw eigen verzekeraar jouw schade, die hij vervolgens verhaalt bij de aansprakelijke verzekeraar. Dat betekent dat de schadevrije jaren van de aansprakelijke verzekerde worden beïnvloed.

In Nederland zijn automobilisten wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Hoe rijmt dat met de directe verzekering?

Het blijft gewoon verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Er verandert ook niets aan de inhoud van de verzekering, alleen aan de manier waarop de schade wordt afgehandeld. Jij hoeft niet meer uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. Voor de schadeafhandeling kun je gewoon bij je eigen verzekeraar terecht.

Wat gebeurt er als ik een ongeluk heb met een buitenlandse automobilist?

Die schade wordt op dezelfde wijze afgehandeld als nu. Daarin verandert niets.

Wordt de directe verzekering ook in andere landen gehanteerd?

Ja in het buitenland zijn goede voorbeelden, waaronder in België en Zweden, maar ook in Frankrijk, Spanje en Ierland.

Hoezo levert het een verzekeraar efficiency-voordelen op als hij de schade van zijn eigen klanten afhandelt?

De verzekeraar kan de dienstverlening die hij al heeft ingericht voor zijn casco-verzekeringen ook aanbieden aan zijn WA-klanten.

Waarom verbetert de dienstverlening van een verzekeraar als hij zijn eigen klant kan helpen in plaats van de gedupeerde partij? Zijn verzekeraars niet wettelijk verplicht om de gedupeerde schadeloos te stellen?

De verzekeraar kent zijn klant en de klant weet wie zijn verzekeraar is en hoe hij deze moet benaderen als er schade is.
Bij wet is de aansprakelijke verzekeraar verplicht een gedupeerde schadeloos te stellen, maar doordat verzekeraars de uitkering onderling verhalen blijft het nog steeds de aansprakelijke verzekeraar die de uitgekeerde schade vergoedt.

Blijven verzekeraars ook nog steeds inzittendenverzekeringen aanbieden als er een directe verzekering komt? Zo ja, wat is het nut nog van zo’n verzekering?

Zeker. Een inzittendenverzekering vergoedt een bepaald bedrag als een inzittende letsel oploopt. Deze uitkering staat los van de aansprakelijkheid van de bestuurder van het voertuig, terwijl een directe verzekering juist alleen vergoedt als er sprake is van aansprakelijkheid.

Verzekeraars verwachten dat de directe verzekering ook zal bijdragen aan de verbetering van letselschadezaken. Waarom?

Uit onderzoek blijkt dat het bij ernstiger letselschades soms weken duurt voordat het slachtoffer weet wie de aansprakelijke verzekeraar is dus wie de schade gaat vergoeden. Met een directe verzekering kan een slachtoffer zijn schade bij zijn eigen verzekeraar melden.

In de Nederlandse wet is geregeld dat je schadeloos moet worden gesteld door de aansprakelijke partij. Kunnen verzekeraars hun klanten wel verplichten om straks naar hun eigen verzekeraar te stappen?

Verzekeraars hopen dat klanten naar hun eigen verzekeraar gaan, omdat het hele proces daarop is ingericht, maar ze kunnen dat niet verplichten. Als mensen willen, kunnen ze zich ook wenden tot de aansprakelijke verzekeraar.

Wanneer gaat de directe verzekering van start in Nederland?

We hopen en verwachten dat de directe verzekering in het derde kwartaal van 2021 wordt ingevoerd.

Gaat de directe verzekering ook gelden voor verzekeringen van andere voertuigen, bijvoorbeeld die van bromfietsen?

We beginnen met ongevallen tussen twee personenauto’s (geen lease of zakelijk), maar als de evaluatie na één jaar positief is, breiden we uit naar andere productgroepen, waaronder bromfietsen en motoren.

Meer informatie?

Als u suggesties voor aanvullingen heeft op deze webpagina, dan horen wij die graag via webredactie@verzekeraars.
Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Marly de Blaeij.