1. Word je bewust van beperkingen en belemmeringen

De eerste stap naar toegankelijk ondernemen is bewustwording van de diversiteit aan belemmeringen. Nederland telt ongeveer 2,2 miljoen mensen met een beperking. Hebben we het over Europa? Dan gaat het om 80 miljoen personen. Dit aantal zal in de toekomst nog verder oplopen, omdat het aantal ouderen toeneemt. Deze mensen, met uiteenlopende beperkingen, hebben verschillende behoeften en stuiten als consument op allerlei obstakels.

Links zonder titel
Ischa Gast, aanjager toegankelijkheid binnen Schiphol Group, gaf in zijn presentatie tijdens de bijeenkomst over digitale toegankelijkheid een paar concrete voorbeelden. Zo is een oranje button met daarin witte tekst niet toegankelijk. Deze kleurencombinatie is namelijk een belemmering voor slechtzienden of mensen die kleurenblind zijn.

Ook een ‘lees verder’-link zonder titel is niet toegankelijk. Tom Hessels, werkzaam voor Stichting Accessibility, kan zijn computer door zijn visuele beperking niet met een muis bedienen. Hij is afhankelijk van een toetsenbord met spraaksoftware. Dit geldt overigens ook voor apps. Hij komt titelloze links dagelijks tegen. Deze hinderen hem, omdat hij dan niet weet welke informatie hij kan verwachten als hij op zo'n link klikt.

Verplichte velden webformulieren
"En denk ook eens aan de grote groep laaggeletterden in onze samenleving", merkt Sandra de Geeter (MKB Nederland) tijdens diezelfde bijeenkomst op. “Deze mensen willen ook verzekerd zijn, maar ondervinden problemen bij de begrijpelijkheid van lange teksten of ingewikkelde processen. En ben je doof, slechthorend of stotter je erg?” vervolgde De Geeter. “Dan kan een verplicht invulveld voor telefoonnummers een drempel zijn. Deze mensen kunnen uitstekend uit de voeten met een smartphone, maar gebruiken deze juist niet om te bellen.”