Skip to Content

Marktbijeenkomst: Digitale toegankelijkheid, zijn jullie er klaar voor?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Marktbijeenkomst: Digitale toegankelijkheid, zijn jullie er klaar voor?

Bestemd voor: leden en niet-leden
Kosten: deelname voor leden is gratis. Deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 249,= (excl. btw) 

Weet wat je kan doen en wat het oplevert!

In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. Dat geldt zeker voor verzekeringen: informatie opzoeken, je premie berekenen, een verzekering afsluiten, het gebeurt allemaal via internet. Maar zijn de websites van verzekeraars wel toegankelijk voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking? 

Het Verbond heeft in 2018 onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van websites van verzekeraars. Hieruit bleek dat geen van de onderzochte websites goed te gebruiken is door mensen met een (visuele) beperking. Op basis van de Wet gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten hebben organisaties echter een verplichting te zorgen voor een toegankelijke website. Ook verzekeraars moeten aan deze verplichting voldoen. Maar hoe pak je dat nou aan? En hoe laat je het in jouw voordeel werken? Dat staat centraal in de bijeenkomst ‘Digitale toegankelijkheid, zijn jullie er klaar voor?’

Doelstelling
Tijdens deze bijeenkomst laten we zien hoe simpel het kan zijn om met digitale toegankelijkheid aan de slag te gaan en wat digitale toegankelijkheid jouw organisatie kan opleveren. Je krijgt handvatten aangereikt om te starten, je kan in gesprek gaan met de doelgroep en je kan zelf ervaren hoe het is om met een visuele beperking te internetten. Ook kun je inzicht krijgen in de toegankelijkheid van jullie eigen website. Kortom je bent in één klap in staat om ook in je eigen organisatie digitale toegankelijkheid op de kaart te zetten en daarmee aan de slag te gaan.

Programma
14.00 uur  Opening door het Verbond van Verzekeraars: waarom vinden wij digitale
                  toegankelijkheid belangrijk?
14.15 uur  Demo: ‘Hoe navigeer je met een visuele beperking over het internet?’ door
                  Tom Hessels, trainer bij de stichting Accessibility; is zelf blind en laat het je zien.
14.30 uur  Ellen van Latum, relatiemanager bij stichting Accessibility: 'Hoe zet je in je eigen
                  organisatie digitale toegankelijkheid op de kaart?'.
15.00 uur  Sandra de Geeter van VNO-NCW/MKB-Nederland: 'Gebruik het
                  concurrentievoordeel van digitale toegankelijkheid'.
15.30 uur  Schiphol praktijkcase: ‘Stap voor stap naar een toegankelijke website’. Ischa Gast
                  begeleidt het project en vertelt in deze presentatie hoe hij en zijn collega's dat
                  voor elkaar krijgen.
15.50 uur  Zo maak jij je website toegankelijk voor iedereen! door Iacobien Riezebosch (Firm
                  Ground), adviseur trainer en onderzoeker, gespecialiseerd in de richtlijnen
                  voor toegankelijke webpagina's.
16.15 uur  Informatiemarkt: praat door met de sprekers, krijg aanvullende tips & tricks, stel je
                  brandende vragen aan specialisten en techneuten, laat de toegankelijkheid van
                  je eigen site beoordelen en ervaar zelf hoe het is om te internetten als je een visuele
                  beperking hebt.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bestemd voor iedereen die te maken heeft met het digitaal toegankelijk maken van organisatie websites. Deelname is vooral interessant voor communicatiemedewerkers, marketeers, ict’ers, webontwikkelaars, ux-designers, front-enders, MVO-managers en compliancemedewerkers van verzekeraars die een rol (willen) hebben in het digitaal toegankelijk maken van hun organisatiewebsites. 

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, hebben leden van het Verbond van Verzekeraars voorrang op deelname - waarbij geldt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn - en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Praat nu mee over het onderwerp op sociale media
We zijn erg benieuwd naar uw vragen en ervaringen rondom het thema digitale toegankelijkheid binnen de verzekeringsbranche. Praat daarom nu mee op sociale media zoals LinkedIn of Twitter door gebruik te maken van de tags #verzekeraarstoegankelijk en #digitaletoegankelijkheid.

Kosten

 • Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
 • Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,- (excl. btw)
    - Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van
       toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van
       Dienstverlening Verbond BV
    - Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
    - Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
    - Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Voor leden van het Verbond van Verzekeraars geldt…
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Voor overige betalende bezoekers geldt…
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan jouw actuele kennis
Na deze bijeenkomst… 

 • ben je in staat om digitale toegankelijkheid op de kaart te zetten binnen jouw organisatie;
 • weet je wat een digitaal toegankelijke website jouw organisatie kan opleveren;
 • heb je handvatten om met digitale toegankelijkheid aan de slag te gaan binnen jouw organisatie;
 • heb je een beter begrip gekregen van waar mensen met een (visuele) beperking tegenaanlopen tijdens het bezoeken van websites.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink (beleidsadviseur Klantbelang & Reputatie). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Verder kunt je meer informatie over Digitale Toegankelijkheid vinden op onze website

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).