Skip to Content

Digitale toegankelijkheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Stappenplan


Met deze zes stappen krijg je grip op (digitale) toegankelijkheid
en bouw je mee aan een inclusieve maatschappij.

Koploper Toegankelijkheid

Koploper 2020: OHRA
Koploper 2019: ARAG

Met deze prijs tijdens de Week van de toegankelijkheid (initiatief van Ieder(in), koepelorganisatie/netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte) moedigen wij leden aan om met toegankelijkheid aan de slag te gaan.

Internet is ook voor verzekeraars onmisbaar. Consumenten oriënteren zich online op  verzekeringen via vergelijkingswebsites en zoeken gericht naar informatie. Daarnaast zijn aanvraagprocedures online en dienen klanten schades in via websites of apps van verzekeraars. Het klantcontact verloopt ook steeds vaker via chatbots of Whatsapp. Net als elke consument willen mensen met een functionele beperking gebruikmaken van deze voorzieningen. Het is daarom van groot belang dat verzekeraars digitaal goed toegankelijk zijn. 

Wat is digitale toegankelijkheid?

Ieder mens heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Zo moet je ook met een rolstoel een gebouw in kunnen komen en werkt Nederland hard aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

Voor digitale voorzieningen is het net zo! In onze samenleving kun je niet meer zonder internet en computers. En veel mensen willen dat ook niet missen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk:

 • Blinden en slechtzienden kunnen vaak moeilijk de weg vinden binnen websites.
 • Multimedia-toepassingen zoals animatiefilmpjes zijn voor doven en slechthorenden moeilijk te volgen zonder ondertitels.
 • Mensen die kleurenblind zijn, hebben moeite met sites met weinig kleurcontrasten.
 • Mensen die niet zo'n vaste hand hebben kunnen moeilijk met de muis navigeren.

Als je website goed in elkaar zit, kan iedereen ermee uit de voeten. Ook bezoekers met een beperking. Het gaat om miljoenen mensen in Nederland! Een toegankelijke website is daarom niet alleen prettig voor de consument, maar ook een groot voordeel voor bedrijven die informatie, diensten en producten aanbieden.

Technologie helpt als je de standaarden volgt

Technologie helpt mensen met een beperking bij het internetten:

 • Blinden werken bijvoorbeeld met screenreaders, die voorlezen wat er op het beeldscherm staat.
 • Er zijn ook brailleleesregels die de informatie in braille weergeven.
 • Vergrotingssoftware kan tekst en afbeeldingen vergroten tot wel 32 keer de originele grootte.
 • Ook spraakherkenning is al vergevorderd.
 • Tekstverwerken is mogelijk zonder het toetsenbord aan te raken. Sommige browsers zijn volledig spraak-gestuurd.

Er kan dus heel veel, maar de website moet wel zijn ingericht op deze technologieën. Daarom zijn er standaarden opgesteld die helpen bij het toegankelijk maken van websites.

In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites ontworpen, gebouwd en beheerd worden. Die eisen zijn gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking. Volg je die eisen, dan weet je dus dat de website door alle bezoekers gebruikt kan worden.

Wetgeving

Je bent vast al overtuigd van het nut en de noodzaak van een toegankelijke website. Maar het is goed om te weten dat je inzet niet vrijblijvend is: er zijn meerdere wetten van kracht die bedrijven verplichten goed toegankelijke websites aan te bieden.

VN-Verdrag en WGBH

In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. De Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) is op het Verdrag aangepast. Doel van het Verdrag en de Wet Gelijke Behandeling is een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij, om te komen tot een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Het Verdrag geldt voor alle soorten handicaps die mensen kunnen beperken in het meedoen in de samenleving: fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen. Het Verdrag en de Wet beslaan veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap, waaronder diensten zoals verzekeringen.

European Accessibility Act

In juni 2019 werd de European Accessibility Act aangenomen. Deze wet verplicht bedrijven om hun websites, software en apps zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo kan iedereen gebruik maken van deze diensten en heeft iedereen dezelfde toegang tot informatie. Ook als je bijvoorbeeld slechtziend of blind bent, doof of slechthorend, een motorische beperking hebt of lijdt aan een neurologische aandoening.

De nieuwe Europese wetgeving is conform het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De nieuwe wetgeving geldt onder andere voor bankzaken en e-commerce, zoals het online aanbieden van verzekeringen.
De wetgever stelt dat organisaties hun producten en diensten toegankelijk moeten aanbieden. Als ze daarin niet slagen, moeten ze deze van de markt halen. Of - in het geval van een website of mobiele applicatie - deze offline halen. De wet wordt in juni 2022 van kracht. Organisaties hebben dan nog tot juni 2025 de tijd om te voldoen aan deze nieuwe Europese wetgeving

Bekijk hier het programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen!

Ondersteuning voor de verzekeringsbranche

Het Verbond van Verzekeraars helpt zijn leden bij het verbeteren van digitale toegankelijkheid in de verzekeringsbranche:

Branchemonitor

Het Verbond heeft in de zomer van 2018 websites van verzekeraars laten onderzoeken, om te achterhalen in hoeverre de websites van verzekeraars toegankelijk zijn. In 2021 is dit onderzoek herhaald, om te kunnen zien of er vooruitgang wordt geboekt. In het onderzoek van 2021 zien we dat een aantal verzekeraars weliswaar aanpassingen heeft doorgevoerd, maar dat overall de toegankelijkheid nog niet goed op orde is. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken we om onze leden verder te ondersteunen op weg naar digitale toegankelijkheid. 

Trainingsaanbod

Firm Ground is een trainings- en adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het hele proces van digitale toegankelijkheid. Het Verbond biedt samen met hun een pakket trainingen aan voor verzekeraars. Het gaat om: 

 • Toegankelijke PDF-documenten maken vanuit Word 
 • Toegankelijke vormgeving en huisstijl 
 • Toegankelijkheid voor UX/UI designers - technisch 

Lees meer over de inhoud en data. 

Praktijkervaringen ter inspiratie

Iedereen wil graag meedoen in de maatschappij, maar veel consumenten ervaren drempels. In een reeks interviews helpen mensen met verschillende achtergronden en beperkingen verzekeraars bij de (digitale) toegankelijkheid van hun producten en diensten. Laat je inspireren door hun ervaringen hieronder.

Praktijkervaringen

Deel 1 - Saskia

“Vraag wat iemand nodig heeft,” antwoordt Saskia op de vraag wat toegankelijkheid voor haar betekent. Door onder andere een angststoornis functioneert ze net even anders dan anderen. Persoonlijke aandacht en gestructureerde informatie is voor haar essentieel. Lees het hele interview

Deel 2 - Conny

“Mijn droom is dat alles toegankelijk(er) wordt voor iedereen.” Maar deze droom van Conny, geboren met een licht verstandelijke beperking, is nog niet uitgekomen. Er is nog altijd werk aan de winkel. Conny is directeur van de LFB en wil graag met verzekeraars in gesprek. “Wij kunnen helpen bij het testen van websites.” Lees het hele interview

Deel 3 - Bart

Een darmziekte en chronische vermoeidheid hebben het leven van Bart op zijn kop gezet. Hij kreeg een depressie en angst- en persoonlijkheidsstoornissen waardoor hij informatie anders interpreteert. “Soms snap ik de informatie op websites echt niet. Daarom heb ik het liefst direct contact met een medewerker.” Lees het hele interview

Deel 4 - Mieneke

“Omdat ik niet vanaf mijn geboorte volledig doof ben, beheers ik het Nederlands goed en kan ik mezelf in het dagelijks leven goed redden. Maar mensen die hun hele leven doof zijn, hebben vaak een taalachterstand. Mieneke, voorzitter van stichting Woord en Gebaar, pleit dan ook voor begrijpelijk taalgebruik én een toegankelijke chatfunctie voor doven en slechthorenden. Lees het hele interview

En nu zelf aan de slag

Er zijn handige online tools. Hiermee kun je een goede start maken om de toegankelijkheid van jouw website te verbeteren. En probeer ook zelf eens jullie website te bedienen zonder gebruik te maken van de muis! Navigeren doe je met de tab- en pijltjestoetsen, selecteren met de spatiebalk en klikken met enter.

Let wel op: slechts zo'n 30 procent van alle toegankelijkheidsissues is automatisch goed te detecteren. Wil je zeker weten hoe het met jouw website zit, dan is uitgebreider onderzoek nodig.

Posters (creëer bewustwording binnen jouw organisatie)


Niet-technische gratis tools

 Technische gratis tools


Spraaksoftware

 • Computers van Apple zijn standaard voorzien van spraak: VoiceOver.
 • In Windows kan spraaksoftware gratis worden geïnstalleerd via NV Access

 

Handige links

Meer weten? Bekijk dan ook eens deze websites:

 • www.digitoegankelijk.nl | Handige website met veel informatie vanuit de overheid, een toegankelijkheidsverklaring en een stappenplan toegankelijke website.
 • www.accessibilty.nl/over-toegankelijkheid | Achtergronden en verdiepende en praktische informatie.
 • www.drempelvrij.nl | Informatie over het Nederlandse kwaliteitswaarmerk ‘drempelvrij.nl’ voor toegankelijke websites. Organisaties kunnen hun website laten toetsen door een inspectie-instelling die door deze stichting is gekwalificeerd. Hierop staat ook een overzicht van websites die het waarmerk dragen.
 • www.telmeemettaal.nl | Informatie over laaggeletterdheid.
 • www.mkbtoegankelijk.nl | Alle informatie vanuit VNO-NCW / MKB NL over allerlei aspecten van toegankelijkheid.
 • www.oogvereniging.nl | Algemene informatie en praktische tips vanuit het perspectief van mensen met een visuele beperking (zoek op: digitale toegankelijkheid).
 • www.3w.org | Internationale website met veel (specialistische) informatie over de WCAG richtlijnen.
 • goedekennis.dedicon.nl | 10 tips voor toegankelijke informatie.

Of bekijk het NOS-item over toegankelijkheid websites zorginstellingen.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 23-5-2022