Digitale toegankelijkheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Internet is onmisbaar voor verzekeraars. Consumenten oriënteren zich online op nieuwe  verzekeringen via vergelijkingswebsites en zoeken gericht naar informatie. Daarnaast worden aanvraagprocedures online gedaan en worden schades via websites of apps van verzekeraars ingediend. Ook het contact met klanten verloopt steeds vaker via chatbots of Whatsapp. Net als elke consument willen ook mensen met een functionele beperking gebruik kunnen maken van deze voorzieningen. Het is daarom van groot belang dat verzekeraars aan de slag gaan met digitale toegankelijkheid. 

Wat is digitale toegankelijkheid?

In Nederland heeft ieder mens het recht om gewoon als ieder ander mee te doen in de maatschappij. Zo moet je ook met een rolstoel een gebouw binnen kunnen komen en werkt Nederland hard aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking. Voor digitale voorzieningen is het niet anders. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen.

Internet is grotendeels visueel van aard, waardoor met name blinden en slechtzienden relatief vaak problemen met de toegankelijkheid van websites. Multimedia-toepassingen zoals animatiefilmpjes zijn voor doven en slechthorenden moeilijk te volgen als ondertitels ontbreken. Mensen die kleurenblind zijn, hebben dan soms weer moeite een site te bekijken waarin geen rekening is gehouden met kleurcontrasten. En mensen met die niet zo vast ter hand zijn kunnen moeilijk met de muis navigeren.

Technologie helpt, maar standaarden zijn nodig
Er zijn veel moderne technologieën die mensen met een beperking kunnen helpen bij het internetten. Blinden werken vaak met screenreaders, die voorlezen wat er op het beeldscherm staat. Er zijn brailleleesregels die de informatie in braille weergeven. Vergrotingssoftware kan zowel tekst als afbeeldingen vergroten tot wel 32 keer de originele grootte. Ook is de software die spraak herkent ver gevorderd. Tekstverwerken is nu mogelijk zonder dat het toetsenbord wordt aangeraakt. Er zijn browsers ontwikkeld die volledig spraak-gestuurd zijn.

Er kan dus al heel veel, maar het ontwerp van de website moet wel zijn toegerust op deze technologieën. Gelukkig zijn er standaarden opgesteld die helpen bij het toegankelijk maken van websites. In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Die eisen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking. Volg je die eisen, dan weet je dus dat de website door alle bezoekers gebruikt kan worden.

VN-Verdrag en Wet gelijke behandeling

In juli 2016 is het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland geratificeerd. De Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) is op het Verdrag aangepast. Doel van het Verdrag en de Wet Gelijke Behandeling is een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij om zo te komen tot een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Het Verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps die mensen kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Het Verdrag en de Wet beslaan veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap, waaronder diensten (verzekeringen).

Daarnaast werkt Europa aan de European Accessibility Act. Doel van deze wet is de interne markt voor toegankelijk producten te versterken door de regelgeving hiervoor in heel Europa te harmoniseren. Voor overheden is het overigens al vanaf juli 2018 verplicht alle websites en mobiele apps toegankelijk en bruikbaar te maken voor mensen met een handicap.

Bekijk hier het programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen!

Koploper Toegankelijkheid

Tijdens de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid reiken wij de Koploper Toegankelijkheid uit aan één van onze leden. Hiermee willen wij verzekeraars aanmoedigen om met (digitale) toegankelijkheid aan de slag te gaan.

Koploper 2019: ARAG
Koploper 2020: OHRA

Deze themaweek is een initiatief van Ieder(in), koepelorganisatie en landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte. Meer informatie hierover vind je op weekvandetoegankelijkheid.nl.

Praktijkervaringen

Iedereen wil graag meedoen in de maatschappij, maar veel consumenten ervaren drempels. In een interviewserie helpen mensen met verschillende achtergronden en beperkingen verzekeraars bij de (digitale) toegankelijkheid van hun producten en diensten.

Deel 1 - Saskia

“Vraag wat iemand nodig heeft,” antwoordt Saskia op de vraag wat toegankelijkheid voor haar betekent. Door onder andere een angststoornis functioneert ze net even anders dan anderen. Persoonlijke aandacht en gestructureerde informatie is voor haar essentieel. Lees het hele interview

Deel 2 - Conny

“Mijn droom is dat alles toegankelijk(er) wordt voor iedereen.” Maar deze droom van Conny, geboren met een licht verstandelijke beperking, is nog niet uitgekomen. Er is nog altijd werk aan de winkel. Conny is directeur van de LFB en wil graag met verzekeraars in gesprek. “Wij kunnen helpen bij het testen van websites.” Lees het hele interview

Deel 3 - Bart

Een darmziekte en chronische vermoeidheid hebben het leven van Bart op zijn kop gezet. Hij kreeg een depressie en angst- en persoonlijkheidsstoornissen waardoor hij informatie anders interpreteert. “Soms snap ik de informatie op websites echt niet. Daarom heb ik het liefst direct contact met een medewerker.” Lees het hele interview

Deel 4 - Mieneke

“Omdat ik niet vanaf mijn geboorte volledig doof ben, beheers ik het Nederlands goed en kan ik mezelf in het dagelijks leven goed redden. Maar mensen die hun hele leven doof zijn, hebben vaak een taalachterstand. Mieneke, voorzitter van stichting Woord en Gebaar, pleit dan ook voor begrijpelijk taalgebruik én een toegankelijke chatfunctie voor doven en slechthorenden. Lees het hele interview

Zelf aan de slag

Zelf aan de slag? Online zijn er handige tools te vinden. Hiermee kun je een goede start maken om de toegankelijkheid van jouw website, waar nodig, te verbeteren. Daarnaast kun je ook zelf proberen de website te bedienen zonder gebruik te maken van de muis. Navigeren doet je met de tab- en pijltjestoetsen, selecteren met de spatiebalk en klikken met enter.

Let wel op. Slechts ongeveer 30 procent van alle toegankelijkheidsproblemen is automatisch en betrouwbaar te detecteren. Wil je zeker weten hoe het met jouw website zit, dan is uitgebreider onderzoek nodig.

Posters (creëer bewustwording binnen jouw organisatie)


Niet-technische gratis tools

 Technische gratis tools


Spraaksoftware

  • Computers van Apple zijn standaard voorzien van spraak: VoiceOver.
  • In Windows kan spraaksoftware gratis worden geïnstalleerd via NV Access

 

Good practises

Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Organisaties kunnen hun website laten toetsen door een inspectie-instelling die door deze stichting is gekwalificeerd. Op de website www.drempelvrij.nl is een overzicht van websites met zo'n waarmerk te vinden.

Handige links

Meer weten? Bekijk dan ook eens deze websites:

  • www.digitoegankelijk.nl | Handige website met veel informatie vanuit de overheid, een toegankelijkheidsverklaring en een stappenplan toegankelijke website.
  • www.accessibilty.nl/over-toegankelijkheid | Achtergronden en verdiepende en praktische informatie.
  • www.drempelvrij.nl | Informatie over het Nederlandse waarmerk ‘drempelvrij.nl’ voor toegankelijke website . Op deze website staat ook een overzicht van websites die het waarmerk dragen.
  • www.telmeemettaal.nl | Informatie over laaggeletterdheid.
  • www.mkbtoegankelijk.nl | Alle informatie vanuit VNO-NCW / MKB NL over allerlei aspecten van toegankelijkheid.
  • www.oogvereniging.nl | Algemene informatie en praktische tips vanuit het perspectief van mensen met een visuele beperking (zoek op: digitale toegankelijkheid).
  • www.3w.org | Internationale website met veel (specialistische) informatie over de WCAG richtlijnen.
  • goedekennis.dedicon.nl | 10 tips voor toegankelijke informatie.

Of bekijk het NOS-item over toegankelijkheid websites zorginstellingen.

Laatst gewijzigd op:29-10-2020

Stappenplan


Met deze zes stappen krijg je grip op (digitale) toegankelijkheid
en bouw je mee aan een inclusieve maatschappij.