Skip to Content

Innovatie stimuleren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Vragen? Meedoen?

Wil je meer weten over het Innovatieplatform, of horen wat de mogelijkheden zijn om je bij ons aan te sluiten? Neem dan contact op met Martijn Minkenberg, Innovatie en strategische partnerships lead.

Uiteenlopende kansen en bedreigingen zetten het traditionele businessmodel van verzekeraars onder druk. Hoe blijf je relevant voor de klant en hoe zorg je voor continuïteit van de business op de lange termijn? Door te innoveren! 

Door samen te innoveren zijn we in staat om

Het Verbond faciliteert innovatie

Wij helpen verzekeraars om sneller, effectiever en klantgericht te innoveren. Denk aan terreinen als cyberverzekeringen, blockchaintechnologie, big data en artificial intelligence. Er zijn genoeg ontwikkelingen en onderwerpen waar verzekeraars kunnen samenwerken binnen het non-concurrentiële domein.

Dit doen we door:

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder!” Sommige kansen uitdagingen ga je liever samen aan. Dat gebeurt ook in het Innovatieplatform 2.0. Lees er in de volgende alinea's meer over.

Platforms

In diverse platforms werken het Verbond en verzekeraars samen om innovatie te stimuleren. 

Innovatieplatform 2.0

Het Innovatieplatform heeft als missie innovatieve oplossingen te realiseren voor sectorbrede uitdagingen. Het Innovatieplatform verenigt verzekeraars bij deze uitdagende opdracht.

Jongeren innovatieprogramma (JIP)

Ieder jaar organiseren wij een intensief traject van zo’n drie maanden voor jongeren werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen. Zij bundelen hun krachten om klantgerichte, toekomstbestendige innovaties te ontwikkelen.

Platform InsurTech

In het Platform InsurTech overleggen InsurTech-partijen en verzekeraars en werken ze samen aan (innovatie)beleid, toezicht en de vertaling van beleid naar de praktijk. 

Schadevrije jaren
Met de stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is bekeken hoe schadevrije jaren op efficiënte wijze onderdeel van het acceptatieproces kunnen zijn, en wat er eventueel verbeterd kan worden en op welke manier. In een pilot-applicatie van Verbond en EPS worden schadevrije jaren centraal berekend en wordt er functioneel gebruik gemaakt van blockchain-technologie.
Voorkomen verzuimfraude
Het aanpakken van fraude is een maatschappelijk issue. Door fraude te verhinderen, voorkomen we dat bonafide klanten lijden onder fraudeurs. Fraudeurs beperken zich niet tot één verzekeraar. Een voorbeeld hiervan is het dubbel claimen van een schade. Door de AVG mogen verzekeraars geen gegevens over claims uitwisselen met andere verzekeraars om frauduleuze dubbelingen te ontdekken. Privacy Enhancing Technology kan dit wel faciliteren. Deze use case wordt al in uitvoering gebracht, om te beginnen bij het dubbel claimen van ziekte op een collectieve verzuimverzekering bij meerdere verzekeraars.
Laatst gewijzigd op: 7-12-2023