Skip to Content

Innovatie stimuleren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Vragen? Meedoen?

Wil je meer weten over het Innovatieplatform, of horen wat de mogelijkheden zijn om je bij ons aan te sluiten? Neem dan contact op met Martijn Minkenberg, Innovatie en strategische partnerships lead.

Hoe blijf je relevant voor de klant en hoe zorg je voor de continuïteit van de business op de lange termijn? Innovatie vervult hierin een sleutelrol. Uiteenlopende kansen en bedreigingen zetten het traditionele business model van verzekeraars onder druk. 

Bijvoorbeeld:

Het Verbond faciliteert innovatie

Wij bieden de verzekeringssector mogelijkheden om sneller, effectief en klantgericht te innoveren. De sector is volop aan de slag met mogelijkheden als cyberverzekeringen, blockchaintechnologie, Big Data en Artificial Intelligence. Het Verbond werkt nadrukkelijk in het non-concurrentiële domein.

De ondersteuning van de sector is gestoeld op drie pijlers:

  • Het Verbond informeert leden en andere geïnteresseerden over nieuwe trends en duidt deze. Behulpzaam daarbij is de Tech Trend Radar van MunichRe. Jaarlijks maakt MunichRE in zijn radar inzichtelijk wat er wanneer op de sector afkomt en hoe trends met elkaar samenhangen. Hiermee kunnen strategen, marketeers, innovators, (risk)managers en ict’ers in de verzekeringswereld gemakkelijk technologische trends duiden en resources inschatten.
  • We stellen belemmeringen in de wet- en regelgeving aan de kaak en streven waar mogelijk standaardisatie na.
  • We zoeken passende partners om wederzijds kennis te vergroten en kennisdeling te stimuleren.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder!” Sommige kansen kun je immers het beste samen pakken en sommige uitdagingen ga je liever samen aan. Lees er in de volgende alinea's meer over.

Partnerships

Het Verbond combineert zijn kennis en kunde - van Solvency II tot big data en cybercriminaliteit - graag met die van partners, leden, overheden en allerlei andere organisaties. Door gezamenlijk te ondernemen proberen wij met onze partners tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. Lees meer over partnerships en over het associate partnership.

Platforms

Het Verbond helpt zijn leden en de sector om te gaan met veranderende omstandigheden door innovatie te stimuleren. We hebben hiervoor diverse platforms gecreëerd en zoeken nadrukkelijk de samenwerking op door sponsoring en partnerships aan te gaan.

Jongeren innovatieprogramma (JIP)

Ieder jaar organiseren wij een intensief traject van zo’n drie maanden voor jongeren werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen. Zij bundelen hun krachten om klantgerichte, toekomstbestendige innovaties te ontwikkelen.

Platform InsurTech

In het Platform InsurTech overleggen InsurTech-partijen en verzekeraars en werken ze samen aan (innovatie)beleid, toezicht en de vertaling van beleid naar de praktijk. 

Innovatieplatform

Het doel van het Innovatieplatform is om binnen bestaande thema’s met innovatieve, goede oplossingen te komen voor sectorale issues. Het platform bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van Achmea, Aegon, ARAG, a.s.r, De Goudse, Dela, Nationale-Nederlanden en Univé. Innovatie is ook verankerd in alle sectorbesturen van het Verbond, er zijn namelijk portefeuillehouders benoemd die het behalen van de innovatiedoelstellingen stimuleren. De portefeuillehouders hebben met hun sectorbesturen een aantal thema’s gedefinieerd. Dit gaf gelijk een scherpe focus. Bovendien werkt het platform met een vaste methodiek. Hiermee kunnen we heel efficiënt innovaties stapsgewijs sturen, meten, beoordelen en bij voldoende potentie uitvoeren om sectorbrede impact te maken. Dit proces werkt heel efficiënt, waardoor enkele use cases al in de pilot- of zelfs uitvoeringsfase zijn beland.

Use cases Innovatieplatform

Sinds 2021 is het innovatieplatform met zo'n tien use cases concreet aan de slag; sommige zijn al al geslaagd als pilot en worden nu uitgerold. Twee use cases lichten we toe:

Schadevrije jaren
Met de stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is bekeken hoe schadevrije jaren op efficiënte wijze onderdeel van het acceptatieproces kunnen zijn, en wat er eventueel verbeterd kan worden en op welke manier. In een pilot-applicatie van Verbond en EPS worden schadevrije jaren centraal berekend en wordt er functioneel gebruik gemaakt van blockchain-technologie.
Voorkomen verzuimfraude
Het aanpakken van fraude is een maatschappelijk issue. Door fraude te verhinderen, voorkomen we dat bonafide klanten lijden onder fraudeurs. Fraudeurs beperken zich niet tot één verzekeraar. Een voorbeeld hiervan is het dubbel claimen van een schade. Door de AVG mogen verzekeraars geen gegevens over claims uitwisselen met andere verzekeraars om frauduleuze dubbelingen te ontdekken. Privacy Enhancing Technology kan dit wel faciliteren. Deze use case wordt al in uitvoering gebracht, om te beginnen bij het dubbel claimen van ziekte op een collectieve verzuimverzekering bij meerdere verzekeraars.
Laatst gewijzigd op: 24-8-2022