Skip to Content

Overlijdensrisicoverzekeringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een overlijden heeft veel impact, emotioneel én financieel. Het is daarom belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de gevolgen van een overlijden van een naaste, huisgenoot of familielid. Om te voorkomen dat nabestaanden na een overlijden in financiële problemen komen, is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) vaak een goede en betaalbare oplossing. Het is van belang dat consumenten goed worden geïnformeerd, zodat ze een afgewogen beslissen kunnen nemen over het al dan niet afsluiten van een ORV. Deze is toegankelijk en betaalbaar voor veruit de meeste consumenten. Het Verbond werkt samen met verzekeraars en maatschappelijke partijen aan goede voorlichting, en goede distributiekanalen. Hoe wij dat doen, vind je op deze themapagina.

Actueel

Meer berichten zichtbaar na inlog

Toenemende financiële kwetsbaarheid

Een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen in wet- en regelgeving leidt tot toenemende financiële kwetsbaarheid bij overlijden. Zo zien we een toenemend aantal zelfstandigen en werknemers zonder (afdoende) pensioenregeling, en dus zonder nabestaandenvoorziening. Daarnaast zien we de woonlasten de afgelopen jaren sterk stijgen, zowel voor woningeigenaren als huurders. Toch stijgt het aantal afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen niet.

Het niet kunnen opvangen van de financiële gevolgen na overlijden is voor deze groepen een reëel risico. Een inkomensachteruitgang door het wegvallen van een kostwinner, kan leiden tot onvoldoende mogelijkheden om de hypotheek af te lossen of de huur te betalen, met gedwongen verhuizing tot gevolg. Of een aanpassing van de leefstijl.

Het Verbond vindt belangrijk dat waar mogelijk financiële kwetsbaarheid van consumenten wordt tegen gegaan. Mede omdat dit grote maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Het voornaamste doel van een overlijdensrisicoverzekering is de financieel negatieve gevolgen van een overlijden op te vangen, zodat nabestaanden hun leven zo goed mogelijk kunnen voortzetten. Deze maatschappelijke rol van de ORV moet versterkt worden.

Bewustwording vergroten

Samen met onze leden en stakeholders werkt het Verbond aan het stimuleren van de bewustwording door de consument beter te informeren en inzicht te geven in de risico’s. Daarbij richt het Verbond zich primair op de potentieel kwetsbare groepen zoals woningeigenaren, huurders, ondernemers en werknemers zonder nabestaandenvoorziening. De kwetsbare groepen zijn degenen waarbij na het overleden de uitgaven (veel) hoger zijn dan het inkomen. Om het doel te bereiken werkt het Verbond samen met budgetvoorlichters en vertegenwoordigers van kwetsbare groepen en consumenten met. Samen kijken we op welke momenten en in welke context neutrale informatievoorziening deze doelgroepen kan bereiken. Denk aan de start van een onderneming bij inschrijving KvK, het afsluiten van een NHG-overeenkomst of het aangaan van en een huurcontract.

Goed werkende distributiekanalen

Het is belangrijk dat consumenten die zich bewust zijn van hun overlijdensrisico en daar iets voor willen regelen, goed geholpen worden op de manier die bij hen past. Want alleen zo zorgen we dat bewustwording ook leidt tot een bewuste keuze. Daarom moeten de verschillende distributiekanalen optimaal functioneren. Voor de ene consument betekent dit goed en toegankelijk advies van een financieel adviseur. Voor de andere betekent dit een direct contact met een verzekeraar, of een bezoek aan een vergelijkingssite. Sommige consumenten weten immers zelf hun weg te vinden, terwijl anderen wat hulp nodig hebben. Het Verbond zet zich daarom in voor optimaal werkende kanalen, die voluit aansluiten op de behoeften van kwetsbare groepen. Dit betekent dat onnodige drempels moeten worden weggenomen, dat de financieel goed in staat moet zijn over het overlijdensrisico te adviseren, en dat mensen die zelf iets willen afsluiten, dat eenvoudig moeten kunnen doen.

Consumentenvoorlichting

Op vanatotzekerheid.nl vinden consumenten algemene informatie over verzekeren. De website is opgebouwd vanuit life events als een huis kopen, overlijden en pensioen in relatie tot verzekeren. Ook is er informatie te vinden over overlijdensrisicoverzekeringen.

Meer informatie
Wil je meer weten over medische acceptatie of wat een ziekte of aandoening betekent voor het afsluiten van een ORV? Bekijk de themapagina Medische acceptatie of onze uitleg over het invullen van een gezondheidsverklaring.

Laatst gewijzigd op: 11-9-2023