Skip to Content

Coassurantie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.
Verenigingsdag 2022 0516

Verenigingsdag 2023

  • 29-6-2023
  • Event
  • Verzekeringsthema's

Sommige bedrijfsrisico’s zijn zo groot, dat ze niet door één verzekeraar verzekerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het risico van brand en instorting bij bouwprojecten en grote gebouwen, ongelukken tijdens internationaal transport of bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s. Om deze risico’s toch te kunnen verzekeren, is er in Nederland de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt; dit wordt ook wel de coassurantiemarkt genoemd.

Risico's delen

Op de coassurantiemarkt worden onder leiding van verzekeringsmakelaars grote risicos aangeboden. Veel polissen worden elk jaar per 1 januari verlengd of vernieuwd. In de aanloop naar die datum, de prolongatie ('renewal') van polissen, is het druk op de markt. Vraag (bedrijven) en aanbod (verzekeraars) worden dan bij elkaar gebracht. En omdat de vraag vaak grote zakelijke risico’s betreft, kunnen meerdere verzekeraarintekenen op een bepaald percentage van een risico. Is er schade? Dan keren de betrokken verzekeraars de schadevergoeding naar verhouding uit. In de praktijk zijn één of twee verzekeraars leidend en tevens het eerste aanspreekpunt voor de makelaar en de klant (het bedrijf).

Verzekerbaarheid zakelijke risico’s 

Als vraag en aanbod op de coassurantiemarkt niet in balans is, ontstaan er soms verschuivingen. Vele jaren was er sprake van een zogenaamde 'zachte' markt, waarbij bedrijven gunstige voorwaarden en lagere premies wisten te bedingen ten koste van de resultaten van verzekeraars en met als gevolg minder aandacht en investering in preventie. In de loop van 2019 is dit beeld gaan kantelen en is er sprake van verharding van de markt, waardoor verzekeraars scherpere voorwaarden stellen, (betere) preventiemaatregelen eisen of hogere premies vragen. Als bedrijven het niet eens zijn met het aanbod van de verzekeraars, wordt het sluiten van de verzekering moeilijker. Sommige risico’s en branches zijn namelijk moeilijker te verzekeren dan andere. We spreken dan over de mate van verzekerbaarheid. Recente problemen met het verzekeren van recyclingbedrijven zijn hiervan een voorbeeld.

Het vergroten van de verzekerbaarheid van zakelijke risico’s is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verzekeraar, de makelaar én de klant. Om ervoor te zorgen dat het jaarlijkse prolongatieproces soepeler verloopt, heeft het Verbond samen met de branchevereniging onafhankelijke adviseurs Adfiz en de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs (VNAB) richtlijnen opgesteld. De uitgangspunten en richtlijnen zijn ook afgestemd met het bestuur van de vereniging van Nederlandse Risk en Insurance Managers (NARIM).

Prolongatieproces 2021 

Door tijdig te beginnen met het verlengingsproces krijgen de spelers op de coassurantiemarkt meer tijd om informatie uit te wisselen. Zo kunnen zij tot een adequatere verzekeringsoplossing komen en betere afspraken maken over het tijdig verlengen of aanpassen van de polissen. Ook is meer focus op de lange(re) termijn relatie tussen het bedrijf - de 'klant'- en de verzekeraars nodig om uitwassen te voorkomen. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere verzekerbaarheid en klanttevredenheid in de zakelijke schademarkt.

Met de nieuwe uitgangspunten en richtlijnen is niet alles direct opgelost, maar het is een goed startpunt. Na publicatie in het najaar van 2020 hebben de betrokken organisaties onder andere knelpunten benoemd en best practices en initiële ideeën ter verbetering met elkaar gedeeld. In 2021 vindt een eerste evaluatie plaats, waarna verdere verbeteringen in het proces worden doorgevoerd.

Naast verbeteren van het prolongatieproces werken verzekeraars en makelaars aan modernisering en verdere professionalisering van de co-assurantiemarkt. Met als doel om ook grote, ingewikkelde risico's op efficiënte en klantgerichte wijze te blijven beheersen en verzekeren.

Laatst gewijzigd op: 14-6-2022