Skip to Content

Verslaggeving

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een belangrijk onderdeel van het jaarrapport van verzekeraars bestaat uit de financiële verantwoording: de balans en de resultatenrekening. Voor het waarderen van balansposten en het berekenen van financiële resultaten gelden strikte regels. Voor verzekeraars zijn deze regels vaak complexer dan voor bedrijven in andere sectoren.

De Commissie Verslaglegging van het Verbond volgt daarnaast alle ontwikkelingen over de duurzaamheidsverslaggeving en bepaalt standpunten namens de verzekeringssector.

Richtlijnen

Nederlandse verzekeraars hebben vooral te maken met Nederlandse richtlijnen (specifiek richtlijn RJ 605) en de international reporting standards (IFRS 17 insurance contracts). Een andere belangrijke richtlijn is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

CSRD
Deze nieuwe Europese regelgeving vraagt van de financiële sector, waaronder verzekeraars, transparanter te zijn over de duurzaam-heidsrisico’s die zij lopen. Maar ook over hun invloed op de planeet en de samenleving. Dit moeten verzekeraars verantwoorden in hun duurzaamheidsverslaggeving.

Om verzekeraars daarbij te helpen, biedt het Verbond de leden een handreiking over de technische screeningcriteria in de Taxonomy Gedelegeerde Verordening. Daarnaast een advies van advocatenkantoor Stibbe over de vraag welke verzekeraars nu precies wel en niet aan de CSRD moeten voldoen.

De SER geeft meer algemene voorlichting over de CSRD en de duurzaamheidsverslaggevingseisen.

IFRS 17
De IASB heeft in mei 2017 de IFRS 17 verslaggevingsstandaard gepubliceerd. IFRS 17 moet ervoor zorgen dat verzekeraars beter vergelijkbare, meer consistente en meer transparante financiële informatie verstrekken. De sector staat achter deze doelstelling, maar de tijd is beperkt terwijl het om een complexe standaard gaat die naar verwachting materiële impact zal hebben op de waardering van verplichtingen en het vaststellen van de winst van verzekeraars. De Nederlandse IFRS-verzekeraars hebben IFRS-17 per 1 januari 2023 geïmplementeerd. De IASB werkt aan de post-implementation review.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 7-2-2024