Verslaggeving

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een belangrijk onderdeel van het jaarrapport van verzekeraars bestaat uit de financiële verantwoording: de balans en de resultatenrekening. Voor het waarderen van balansposten en het berekenen van financiële resultaten gelden strikte regels. Voor verzekeraars zijn deze regels vaak complexer dan voor bedrijven in andere sectoren.

Achtergronden

Nederlandse verzekeraars hebben over het algemeen te maken met twee soorten richtlijnen:

  • Nederlandse richtlijnen, zoals vastgesteld door de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ). Het gaat dan specifiek om richtlijn RJ 605.
  • Internationale richtlijnen, de international reporting standards (IFRS), vastgesteld door de IASB, the international accounting standards board. Voor verzekeraars is IFRS 17 één van de belangrijkste standaarden.

Als een verzekeraars beursgenoteerd, actief in het buitenland of dochter is van een buitenlandse beursgenoteerde verzekeraar, dan is de verzekeraar verplicht om IFRS toe te passen. Verzekeraars die hiertoe niet verplicht zijn, kunnen kiezen voor de Nederlandse RJ-richtlijnen. De richtlijnen en standaarden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. De Commissie Verslaglegging van het Verbond volgt al deze ontwikkelingen en bepaalt een standpunt namens Nederlandse verzekeraars wanneer dat nodig is.

IFRS 17
De IASB heeft in mei 2017 de IFRS 17 (insurance contracts) verslaggevingsstandaard gepubliceerd. IFRS 17 moet ervoor zorgen dat verzekeraars beter vergelijkbare, meer consistente en meer transparante financiële informatie verstrekken. Een mooie doelstelling, maar de tijd om dit te realiseren is beperkt, terwijl deze standaard complex van aard is en naar verwachting een materiële impact zal hebben op de waardering van verplichtingen en het vaststellen van de winst van verzekeraars. De Nederlandse IFRS-verzekeraars zijn hier dan ook al volop mee bezig.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat IFRS 17 op 1-1-2021 door verzekeraars geïmplementeerd zou zijn. De IASB heeft inmiddels besloten dat dit 1-1-2023 wordt, omdat er nog enkele essentiële aanpassingen worden verricht. Tot deze datum moet er nog het een en ander gebeuren. Zo moet de IASB richtlijn door de Europese Unie worden overgenomen, via een door de Europese Commissie te starten endorsement procedure. Ook zullen de gevolgen van de implementatie van IFRS 17 vooraf in kaart moeten worden gebracht en zullen verzekeraars hun administratieve processen en systemen moeten aanpassen aan de nieuwe standaard.

 

Laatst gewijzigd op: 1-7-2021