Skip to Content

5 vragen over Duurzame verslaglegging

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Duurzaamheid leeft. Verzekeraars hebben niet alleen te maken met aankomende Europese wet- en regelgeving, maar ook met toenemende verwachtingen van stakeholders. En van klanten. Hoe kun je aan alle eisen voldoen en ook nog eens de juiste data tevoorschijn toveren? Peter Plat van Verbondspartner EY geeft antwoord op 5 vragen.

1. Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Het lijkt wel alsof iedere regel/wet met duurzaamheid te maken heeft. Is dat ook zo?

“Het onderwerp leeft. Dat kun je wel zeggen. Vandaag de dag is duurzaamheid zelfs één van de belangrijkste prioriteiten van verzekeraars. Dat komt omdat er veel focus is vanuit wet- en regelgeving, maar ook bij stakeholders én steeds meer vanuit klanten/polishouders. In zijn algemeenheid heeft de financiële sector sowieso al een belangrijke rol bij duurzaamheid. Verzekeraars hebben immers het vermogen om kapitaal te alloceren, risk management toe te passen en gedrag te beïnvloeden. Daarnaast kunnen ze investeren (bijvoorbeeld via investeringen in nieuwe producten/risico’s) in innovaties en deze doorvoeren, zodat ze een algemene standaard kunnen neerzetten. Al die acties hebben impact op de transitie naar een duurzamere wereld en een verantwoordelijke economie. Dus ik snap wel dat het lijkt alsof elke regel/wet een onderdeel van duurzaamheid heeft.”

2. Wat heeft nu de hoogste prioriteit?

“Dit jaar is er al ontzettend veel gebeurd. Ik zal niet teveel in detail treden. Daarvoor moeten geïnteresseerden maar komen luisteren naar het webinar dat wij op 13 september met het Verbond van Verzekeraars organiseren over duurzame verslaglegging. Er zijn al flinke stappen gezet voor onder andere de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen gaande voor het inrekenen van klimaatrisico’s onder Solvency II (SII) en zien we ontwikkelingen op het gebied van net-zero-strategieën.”
"De belangrijkste ontwikkeling die wij zien bij verzekeraars, heeft vooral te maken met de beschikbaarheid en vastlegging van de data die nodig zijn voor het voldoen aan alle vereisten, inclusief de audit vereisten. Het wordt steeds complexer en dat merken verzekeraars als geen ander. Alle reporting en SII-eisen moeten breder worden belegd dan alleen bij Finance en Actuariaat. Het betrekken van data, IT, business en de interne audit is echt van groot belang voor een succesvol implementatie-programma. Daarnaast moeten verzekeraars ESG implementeren met de juiste governance en prioriteit. Wij zien dat verzekeraars die vooroplopen, meer veerkracht hebben om in te spelen op de laatste ontwikkelingen. Er liggen namelijk nog genoeg uitdagingen, maar ook veel kansen. Denk alleen maar aan carbon accounting, net-zero, accounting requirements en materialiteit. Dat alles vergt een andere manier van verslaglegging en dit zal zich focussen op meer forward-looking informatie en meer niet-financieel gedreven. Wij zullen daarom in het webinar ook nadrukkelijk ingaan op best practices.”

"Het wordt steeds complexer en dat merken verzekeraars als geen ander"

3. De beschikbaarheid en vastlegging van data is complex. Hoe belangrijk is goed datamanagement?

“Data management speelt een cruciale rol. Zowel bij de implementatie van ESG als bij de reporting standaarden. Dat heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn er meerdere databronnen nodig voor de input van calculaties, de opzet van KPIs en voor het voldoen aan interne/externe reporting vereisten. Ten tweede moeten die data vanuit meerdere onderdelen van de organisatie komen (Compliance, Finance, Sustainability, Business & commerciële data). En ten derde is de kwaliteit van de huidige data van verzekeraars nog niet voldoende. Als je daarbij optelt dat de ontwikkelingen rondom ESG dusdanig snel gaan, dat veerkracht in data governance en management van belang is om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vereisten, dan zegt dat wellicht genoeg.”

4. Wat wordt jouw belangrijkste boodschap tijdens het webinar?

“Mogen het er ook twee zijn? Een essentiële eerste stap die verzekeraars moeten zetten, is het stakeholder engagement integreren in de core business strategie. Een goede samenwerking tussen afdelingen is daarbij van cruciaal belang. Het tweede punt heeft te maken met een lange termijn perspectief. Als je geen lange termijn perspectief hebt, dat is gericht op long term value, kun je nu niet de juiste prioriteiten stellen en heb je ook geen goede focus voor je korte termijn uitdagingen.”

"Als je geen lange termijn perspectief hebt, kun je nu niet de juiste prioriteiten stellen"

5. Waarom moeten verzekeraars en andere geïnteresseerden naar dat webinar luisteren?

“In maximaal twee uur tijd krijg je niet alleen een compleet overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in wet- en regelgeving, maar delen wij ook onze ervaringen en lessons learned. Per onderwerp krijg je dus handvatten mee voor jouw eigen implementatieprogramma. Wij hebben expres gekozen voor een zo praktisch mogelijke insteek en uiteraard kunnen we ook ingaan op specifieke vragen en uitdagingen. Ik zou zeggen: als je bezig bent met ESG, dan mag je deze update niet missen!”


Was dit nuttig?