Volmacht (uitbesteding)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Circa veertig verzekeraars besteden werkzaamheden uit aan gevolmachtigde agenten. Een kwart van alle schadeverzekeringen wordt via een gevolmachtigde agent afgesloten. Verzekeraars blijven eindverantwoordelijk voor klanten die via zo’n agent zijn verzekerd. Deze klanten moeten op dezelfde kwaliteit, rechten en plichten kunnen rekenen als klanten die hun verzekering rechtstreeks bij de verzekeraar hebben lopen. 

Wat is een gevolmachtigd agent?

Decennia lang besteden veel verzekeraars al werkzaamheden uit aan gevolmachtigde agenten. Deze bedrijven hebben de volmacht (bevoegdheid) om namens een of meer verzekeraars verzekeringen af te sluiten en te beheren. Een gevolmachtigde agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet. Alleen draagt de agent niet de risico’s. Dat doet de verzekeraar.

Waarom besteden verzekeraars hun werk uit via een volmacht?

Gevolmachtigde agenten werkten vaak efficiënter, dus goedkoper dan verzekeraars zelf en ze zitten dicht op de klant. Daarom groeit de volmachtmarkt gestaag. Er zijn nu zo'n 40 volmachtgevende verzekeraars die 1.700 volmachten hebben afgegeven aan circa 250 gevolmachtigde kantoren. De laatste jaren is het aantal verzekeringen dat in volmacht loopt ook sterk gestegen. Eén op de vier consumenten heeft verzekeringen afgesloten via een volmacht. De premies van schadeverzekeringen in de volmachtmarkt zijn in totaal wel bijna 4 miljard euro.

De toekomst van volmachtkanaal

De afgelopen jaren presteerden de verzekeringen die via een volmacht zijn afgesloten minder, en soms zelfs slechter dan van de verzekeringen die niet in volmacht lopen. Overigens is de laatste paar jaar weer een verbetering zichtbaar. Ook heeft de volmachtmarkt meer aandacht gekregen. Logisch, omdat de markt zo groot is geworden. De toezichthouders DNB en AFM hebben hun zorgen uitgesproken over de beheersing van de risico's voor verzekeraars en of gevolmachtigde agenten zich altijd wel gedragen in het belang van de klant. Daar werken verzekeraars en gevolmachtigden hard aan.

Position paper Volmachten

Omdat verzekeraars verantwoordelijk zijn voor hun uitbestedingen, willen ze samen met de gevolmachtigde agenten het volmachtkanaal verduurzamen. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom in 2018 een position paper uitgebracht met de belangrijkste actiepunten om het kanaal te verbeteren en te voldoen aan wet- en regelgeving en aan het beleid van de toezichthouders.

Initiatieven met de NVGA

Ons position paper was het startpunt om in 2019 een aantal projecten samen met de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) op te pakken, met als doel om het volmachtkanaal toekomstbestendig te maken:

  1. Uniforme Inrichting Volmachtketen: een programma om mede te zorgen voor verbetering van de datakwaliteit in de volmachtketen. Het programma wordt uitgevoerd door een zelfstandige stichting
  2. Toekomstbestendige Volmachtketen: samen met de NVGA worden jaarlijks de jaarcijfers van de volmachtmarkt gemonitord en gepubliceerd
  3. Fraudespoorboekje Inkomen: in aanvulling op het in 2019 gepubliceerde Spoorboekje Fraudebeheersing Volmachten wordt gewerkt aan een spoorboekje, specifiek voor inkomensverzekeringen.
  4. Klantbelang Centraal: in 2019 werd de Leidraad Klantbelang Centraal Volmachten gepubliceerd. Samen met de NVGA wordt gewerkt aan een 2.0 versie waarin ook “gedrag en cultuur", de zogenaamde zachte kant, een plaats moet krijgen.
  5. Risicobeheersing Volmachten: eind 2019 is het bestaande Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten geüpdatet en een Accountantsprotocol voor 2020 afgerond.
  6. Implementatie richtlijn DNB: Het Verbond en de NVGA onderzoeken samen hoe zij een good practice van DNB, gepubliceerd in 2019, kunnen implementeren. 
  7. Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV): Met de nieuwste VSV en de Voorbeeld Poolovereenkomst kunnen verzekeraars voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving.