Skip to Content

Onderlinge Verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV; voorheen Federatie Onderlinge Verzekeraars) maakt sinds 2015 onderdeel uit van het Verbond van Verzekeraars. Onderlinge verzekeraars hebben geen winstoogmerk en een ander bedrijfsmodel. Daardoor verschillen hun belangen en visie soms van andere verzekeraars. Binnen het platform POV behartigen wij daarom specifiek de belangen van deze onderlinge/coöperatieve verzekeraars. Dat doen we in Nederland en internationaal. Zo is het platform aangesloten bij internationale brancheorganisaties Amice en ICMIF.

Onderlinge / coöperatieve maatschappijen die bij de POV zijn aangesloten kunnen rekenen op brede individuele en collectieve dienstverlening. Via de Insurance Academy kun je - veelal gratis - deelnemen aan allerlei kennisactiviteiten. Medewerkers kunnen zich abonneren op onze eigen nieuwsbrief en op alle andere van het Verbond. Ook ondersteunt de POV de leden bij de implementatie en toetsing van de zelfregulering van het Verbond. Neem gerust contact op als je vragen of wensen hebt. 

Netwerk

Het POV vindt persoonlijk contact belangrijk. Persoonlijk contact zorgt immers voor onderlinge verbondenheid en geeft ons inzicht in de wensen en behoeften van leden. Daarom komen we periodiek op bezoek bij onze leden. Verder organiseren wij werklunches, een jaarlijkse Preventiedag en verschillende netwerk- en informatiebijeenkomsten.

Dossiers

Zichtbaarheid

In opdracht van de POV heeft de Stichting Economisch Onderzoek in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de rol en positie van ‘De coöperatieve verzekeraar in 2025’ (zie onderaan de pagina bij publicaties). Dit biedt de POV een leidraad bij haar handelen. Zo wordt binnen de Taskforce promotie gewerkt aan de zichtbaarheid van onderlinge en coöperatieve verzekeraars. In het najaar van 2023 start een serie podcasts waarin met bestuurders van verschillende verzekeraars en hun leden (lees: verzekerden) een gesprek wordt gevoerd over het onderlinge gedachtegoed en hoe zich dat uit in de bedrijfsvoering, het klantcontact en de premiebepaling van dit type verzekeraar. De onderlinge / coöperatieve verzekeraar onderscheidt zich immers op een aantal punten van een commerciële verzekeraar. Om dit in kaart te brengen zijn een infographic en praatplaat gemaakt; klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

infographic: wat zijn onderlinge verzekeraars

Praatplaat: gedachtengoed onderling verzekeren

Schadepreventie

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer schade aan bijvoorbeeld huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Ook de toename van het gebruik van bijvoorbeeld accu's, batterijen en zonnepanelen verhoogt het risico op (brand)schade. Dit maakt verzekeren duurder. Sommige risico’s dreigen zelfs onverzekerbaar te worden. Daarom werken schadeverzekeraars aan preventie, het voorkomen van schade. Want als schade niet ontstaat, hoef je die ook niet te herstellen. En dat scheelt veel leed, tijd en geld.

De Technische commissie schadepreventie van POV ontwikkelt praktische handvatten in de vorm van brochures (zie hieronder), webinars en preventiedagen om bewustwording te creëren bij zowel risicodeskundigen - die dagelijks in hun vak te maken hebben met deze uitdagingen - als particulieren en kleine ondernemingen.

Laatst gewijzigd op: 20-9-2023