Onderlinge Verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Federatie van Onderlinge Verzekeraars (FOV) is op 1 januari 2015 gefuseerd met het Verbond van Verzekeraars. Sinds die dag gaat de FOV door het leven als POV, voluit het Platform Onderlinge Verzekeraars genoemd.

Achtergrond

Het POV behartigt de belangen van coöperatieve verzekeraars in Nederland, ook buiten de landsgrenzen. Zo is het platform aangesloten bij internationale brancheorganisaties Amice en ICMIF. Andere belangrijke ankers van de POV-activiteiten zijn:

  • Dienstverlening
  • Regulering
  • Netwerkfunctie

Dienstverlening en regulering
Alle onderlinge maatschappijen die bij het POV zijn aangesloten, kunnen rekenen op een brede dienstverlening, zowel op individuele als collectieve leest. Zo biedt het platform diverse cursussen aan, waaronder de WFT PE-cursus en een vierdaagse bestuurderscursus op universiteit Nyenrode. Daarnaast kunnen de leden themabijeenkomsten bijwonen en een beroep doen op individuele adviezen. En tot slot ondersteunt het POV de leden bij de implementatie van de zelfregulering.

Netwerk
Het POV heeft persoonlijk contact hoog in het vaandel staan. Persoonlijk contact zorgt immers voor binding en het biedt inzicht in de wensen en behoeften van de leden. Daarom bezoekt het POV alle leden circa één keer per jaar en worden er werklunches, een jaarlijkse Preventiedag, verschillende netwerk- en informatiebijeenkomsten georganiseerd.

In 2016 is door de Stichting Economisch Onderzoek een groot onderzoek verricht naar de rol en positie van ‘De coöperatieve verzekeraar in 2025’.