DNB heeft oog voor proportionaliteit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
31-05-2018

“Simpeler, maar niet soepeler.” Dat is de typering die directeur Toezicht Jan Sijbrand (DNB) geeft aan de studie ‘Proportionaliteit and effective supervision’. Het betreft een verkennende studie die DNB vandaag heeft uitgebracht en waarin de maatlat voor klein en groot weliswaar op dezelfde hoogte blijft liggen, maar DNB wel gaat kijken of het doelmatiger kan. Het Verbond reageert verheugd en spreekt over goed nieuws.

Nog geen jaar geleden bracht het Verbond de speciale uitgave Onderling Verzekerd! uit, waarin het aandacht vroeg voor proportionaliteit. In zijn openingscolumn schreef Chris van Toor (manager van het Platform Onderlinge Verzekeraars) toen dat proportionaliteit in de praktijk al wordt toegepast, maar iedereen nog aan het leren is. Hij is dan ook verheugd dat DNB nu, bijna een jaar later, met een verkennende studie komt waarin de aandacht vol op die proportionaliteit ligt.

Goede maatvoering
Zo schrijft DNB onder meer dat “de effectiviteit van het toezicht is gebaat bij een goede maatvoering (proportionaliteit) die rekening houdt met de omvang, complexiteit en risico’s van die instellingen.”
De toezichthouder vond tien jaar na de financiële crisis de tijd wel rijp om eventuele onbedoelde effecten van de nieuw ingevoerde regelgeving te onderzoeken. Specifiek wordt in het onderzoek een ‘verdere vereenvoudiging van de rapportageverplichtingen voor kleine verzekeraars’ genoemd. Volgens het Verbond is dat goed nieuws. Net zoals het feit dat DNB erkent dat regelgevers werk moeten maken van het terugdringen van onduidelijkheden en complexiteit in de regelgeving.

De volledige DNB-studie ‘Proportional and effective supervision’ is op de site van DNB te vinden. De Nederlandse samenvatting vindt u hier.

Bekijk hier de eenmalige speciale uitgave van Onderling Verzekerd

 

Wat is proportionaliteit?
In de Solvency II-richtlijn wordt onder meer bepaald dat de regelgeving en het toezicht rekening moeten houden met aard, omvang en complexiteit van een verzekeraar. Alleen dan kan worden bereikt dat alle verzekeraars, groot en klein, passend worden behandeld. Proportionaliteit in het toezicht is dan ook hét middel om het voor iedereen passend (en leuk) te houden.


Was dit artikel nuttig?