Beleggingsverzekeringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

In het verleden zijn veel beleggingsverzekeringen verkocht. Door tegenvallende beursresultaten of te hoge kosten brachten ze vaak minder op dan verwacht. Verzekeraars zetten zich in om klanten met zo’n verzekering perspectief te bieden. Het Verbond ondersteunt verzekeraars daarbij.

Achtergronden

Zo goed mogelijk perspectief

Beleggingsverzekeringen werden in de jaren negentig populair voor het aflossen van een hypotheek of om vermogen op te bouwen voor aanvullend pensioen. Bij ongeveer de helft van de verkochte beleggingsverzekeringen bleken de kosten achteraf te hoog, stelde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2008. In totaal ging het om zo’n 2,6 miljoen verzekeringen. Door de te hoge kosten kregen deze beleggingsverzekeringen de bijnaam woekerpolissen.

Verzekeraars vinden het belangrijk dat klanten met een beleggingsverzekering weten waar ze aan toe zijn. Zij zetten zich in om klanten een zo goed mogelijk perspectief te bieden. Zo zijn zij klanten met een verzekering waarvan de kosten achteraf te hoog bleken, financieel tegemoet gekomen. Ook gaan verzekeraars en adviseurs met klanten in gesprek om te kijken of de situatie van klanten verder verbeterd kan worden. Het Verbond ondersteunt verzekeraars hierbij.

Initiatieven van verzekeraars en het Verbond

 • Kostentransparantie. Verzekeraars informeren klanten beter over de kosten van beleggingsverzekeringen. Klanten die een verzekering willen afsluiten, krijgen sinds 2008 van te voren op papier een overzicht met de hoogte van de premie, hoeveel kosten zij betalen en welk deel van de premie wordt belegd. Klanten krijgen ook jaarlijks een overzicht van de kosten die in rekening zijn gebracht en inzicht in de ontwikkeling van de waarde van de verzekering.

  De kostentransparantie is een uitvloeisel van de ‘Commissie de Ruiter’ die in 2006 door het Verbond werd ingesteld. De aanbevelingen van de commissie zijn in 2008 wettelijk vastgelegd.
 • Kostencompensatie. Verzekeraars zijn klanten met beleggingsverzekeringen van voor 2008 financieel tegemoet gekomen voor te hoge kosten. Zij hebben daarover akkoorden gesloten met twee consumentenstichtingen: de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim. Verzekeraars hebben in totaal ongeveer 3 miljard euro betaald aan klanten.
 • Flankerend beleid. Verzekeraars hebben in 2011 afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën. Deze afspraken zorgen ervoor dat klanten hun situatie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door hun verzekering aan te passen, af te kopen of om te zetten naar een ander product. Dit zogeheten flankerend beleid moet ervoor zorgen dat de klant weet wat hij heeft, weet wat hij krijgt en beter af is voor de toekomst.

  Verzekeraars hebben de tegemoetkoming voor te hoge kosten bijvoorbeeld direct in de verzekeringen gestort, zodat klanten vrij zijn om hun verzekering meteen aan te passen of op te zeggen. Ook zijn drempels weggenomen die overstappen of aanpassen lastig maken. Zo betalen klanten bijvoorbeeld geen afkoopkosten meer en kunnen zij eenmalig kosteloos overstappen naar een goedkoper fonds.
 • Nazorgbeleid. Verzekeraars activeren alle klanten met een beleggingsverzekering. Dat betekent dat zij klanten helpen bij het maken van een bewuste keuze over de toekomst van hun beleggingsverzekering: ongewijzigd voorzetten, aanpassen of stopzetten (afkopen). Dit zogeheten nazorgbeleid is in 2015 wettelijk vastgelegd. Verzekeraars benaderen alle klanten individueel. Bijvoorbeeld door hersteladvies te geven.

  Verzekeraars publiceren elk kwartaal op hun website hoe ver zij zijn met het activeren van klanten. Het Verbond maakt op basis daarvan een overzicht met de resultaten van alle verzekeraars. Bekijk de meest recente activeringsscores.
 • Samenwerking Nibud. Verzekeraars hebben nog niet alle klanten met een beleggingsverzekering kunnen bereiken. Daarom hebben zij samen met het Nibud een website over beleggingsverzekeringen gemaakt. Op de website www.nibud.nl/beleggingsverzekeringen vinden klanten informatie over beleggingsverzekeringen waarmee zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek met hun adviseur of verzekeraar.
 • Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen. Sommige klanten hebben geen vertrouwen meer in hun eigen verzekeraar of adviseur. Daarom is het Verbond het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen begonnen. Klanten kunnen via de website http://www.lokethersteladviesbeleggingsverzekeringen.nl/ een afspraak maken met een andere adviseur voor een gratis hersteladvies.

 • De Commissie Individuele Schrijnende Gevallen, in 2013 ingesteld in het kader van de overeenkomsten die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim hebben gesloten met zes verzekeraars over compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen, heeft, in de vorm van een Eindbericht over de jaren 2016 en 2017, haar laatste verslag gepubliceerd. Overeenkomstig het desbetreffende besluit van de beide stichtingen en de verzekeraars beëindigt de commissie daarmee haar werkzaamheden.

  Ook na het beëindigen van de werkzaamheden van de Commissie blijven verzekeraars de situatie van een klant altijd op zijn eigen merites beoordelen, en zullen zij waar nodig een passende oplossing bieden.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt een beleggingsverzekering?
Hoeveel beleggingsverzekeringen hadden te hoge kosten?
Wanneer is er sprake van een beleggingsverzekering met te hoge kosten?

Cookies

{cookieText}