Skip to Content

Werkdruktemeter: meet je werkplezier!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en zich gelukkig voelen zijn productiever, meer betrokken, hebben een lager verzuim en zijn minder geneigd te vertrekken. Maar in hoeverre zijn medewerkers gelukkig en in welke mate ervaren zij werkdruk? Met de nieuwe 'Werkdruktemeter' worden werkdruk en werkplezier meetbaar én bespreekbaar.


Wat is de Werkdruktemeter?

Met de Werkdruktemeter kunnen HR-managers, arbo-coördinatoren/degenen verantwoordelijk voor het personeelsbeleid de leidinggevenden binnen de organisatie stimuleren om het thema 'werkdruk en werkplezier' aan de slag te gaan. Met als doel om ervoor te zorgen dat werknemers en werkgevers hierover in gesprek gaan. Vervolgens kunnen zij waar nodig in beweging komen om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te verhogen.

Lees ook het interview met Arnest Deurloo, voorzitter van de Arbocatalogus en Gerard van Hees van FNV Finance over de Werkdruktemeter.

De Werkdruktemeter is ontwikkeld door de sociale partners, werkgevers en vakbonden in de verzekeringsbranche, in opdracht van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de sector.

Voor wie?

De Werkdruktemeter is bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden en HR-managers /(arbo-)coördinatoren/degenen verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van verzekeringsmaatschappijen.

Degenen verantwoordelijk voor het personeelsbeleid vraagt vanuit de organisatie online een licentiecode aan. Daarmee is diegene de coördinator van het bedrijf. Via de licentiecode krijgt de coördinator toegang tot het dashboard. In het dashboard maakt de coördinator teams aan en nodigt leidinggevenden van die teams uit om met de Werkdruktemeter aan de slag te gaan.

Leidinggevenden

Leidinggevenden nodigen op hun beurt teamleden uit om de meter in te vullen. Zodra de coördinator een leidinggevende toevoegt aan het systeem, verzendt de Werkdruktemeter automatisch een uitnodiging aan deze leidinggevende.

In de uitnodiging (e-mail) aan de leidinggevende staat onder meer:

  • dat het een korte test voor de teamleden betreft. De test bestaat uit eenvoudige vragen die een goede indruk geven van de werkdruk en het werkplezier binnen het team.
  • dat de test volledig anoniem is. Namen en e-mailadressen worden niet gekoppeld aan de uitslag. Je weet dan ook niet wie de test heeft gedaan. Twee weken na de e-mail wordt automatisch de naam van de werknemer en het e-mailadres verwijderd.
  • dat het eerste deel van de test bestaat uit 11 basisvragen die de belangrijkste thema’s rondom werkdruk omvatten. Als een medewerker een basisvraag negatief beantwoordt, krijgt hij of zij vervolgvragen die meer de diepte in gaan. Medewerkers die de test gedaan hebben, krijgen direct feedback met praktische tips. Ze kunnen die resultaten downloaden of via een e-mail naar zichzelf laten sturen.
  • dat leidinggevenden toegang krijgen tot het dashboard en resultaten van het team als minimaal 60 procent met een minimum van vier medewerkers de test heeft afgerond. Deze aantallen zijn bewust gekozen om de anonimiteit van de deelnemers te garanderen. 
  • dat leidinggevenden aan de hand van de ingevulde vragen een goede indruk krijgen van de werkdruk en het werkplezier binnen het team. Voorbeeld: Waar hebben medewerkers last van? Wat kan je anders organiseren en waar halen medewerkers plezier uit?
  • dat leidinggevenden niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Wel weten ze met welke onderwerpen ze aan de slag kunnen om ongezonde werkdruk te verminderen en het werkplezier te verhogen.
  • dat leidinggevenden ter ondersteuning van de rapportage ook tips en adviezen voor een teamaanpak krijgen. Zo kunnen zij bepaalde thema's makkelijker bespreekbaar maken.

Test voor leidinggevenden

Ook leidinggevenden kunnen de test via het dashboard invullen. Hij of zij speelt immers een belangrijke rol bij de aanpak van ongezonde werkdruk. In deze test kijken zij naar hun rol, manier van leidinggeven en de invloed daarvan op het team. De punten die aan de orde komen, hebben een relatie met werkdruk en werkplezier van de medewerkers. Aan het eind van de test krijgen zij een beeld van hun manier van leidinggeven en tips om zichzelf te verbeteren.

Anonimiteit gewaarborgd

De data die de Werkdruktemeter verwerkt, wordt op geaggregeerd niveau verzameld en anoniem verwerkt. De persoonlijke gegevens van medewerkers worden niet gekoppeld aan de uitslag. Er is dus géén link tussen de medewerker en zijn of haar antwoorden. Bovendien krijgt de leidinggevende pas resultaten te zien als minimaal vijf medewerkers de vragen hebben beantwoord. Hierdoor wordt anonimiteit gewaarborgd. De gegevens worden verstrekt aan een IT-dienstverlener voor de verwerking tot een rapportage. Met deze dienstverlener wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken staan over de bescherming van de gegevens.

Privacyverklaring

Lees voor meer informatie de privacyverklaring van de Werkdruktemeter.

Vragen?

De Werkdruktemeter is vanuit de CAO Verzekeringsbedrijf in 2020 ontwikkeld in opdracht van vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers in de verzekeringsbranche.

Contact

Neem contact op met de betrokken vertegenwoordigers door een e-mail te sturen naar cao@verzekeraars.nl.

Stel inhoudelijke vragen via helpdesk@werkdruktemeter.nl.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023