Premie 2021 WW en WGA vastgesteld op 0,4 procent van brutoloon

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De premie voor de cao PAWW (Private Aanvulling Werkloosheidswet (WW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is voor 2021 definitief vastgesteld op 0,4 procent van het bruto loon. In september vorig jaar ging de Stichting PAWW nog uit van 0,5 procent, maar dit percentage is naar beneden bijgesteld, mede onder invloed van de coronacrisis.

De coronamaatregelen van de overheid zorgen voor een uitzonderlijke situatie. Zo zorgt de verlenging van de NOW ook in de eerste helft van 2021 voor lagere werkloosheid. Om de ontwikkeling van het vermogen stabiel te houden, heeft de Stichting PAWW daarom besloten het bijdragepad neerwaarts bij te stellen.

Aantal uitkeringen stijgt

De laatste maanden neemt het aantal PAWW-uitkeringsgerechtigden toe. De stijging is het gevolg van het ingroeimodel en wordt vertraagd door de huidige crisis. Voor steeds meer deelnemers ontstaat nu PAWW-recht. Het aantal uitkeringsgerechtigden groeit naar verwachting in de komende jaren door tot 15 รก 30 duizend per jaar, afhankelijk van de economische situatie.

Informeer werknemers op tijd

Salarissoftwarebedrijven dienen het nieuwe percentage door te voeren in hun software. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage. Bovendien is het de taak van de werkgevers om hun werknemers te informeren over het aangepaste percentage.

Bijdragenpercentage

Het bestuur van Stichting PAWW stelt jaarlijks in september het bijdragepercentage vast voor het volgende jaar. Dat besluit baseert de stichting op de ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar en de verwachting voor de komende jaren. In tegenstelling tot de eerdere verwachting stelt het bestuur de bijdrage voor 2021 bij naar 0,4 procent in 2021.

Sinds 1 juni 2018 wordt premie ingehouden op het maandsalaris van werknemers en dat werknemers, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Vanaf 1 juni mogen zij aanspraak maken op de aanvulling van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA).


Was dit artikel nuttig?