Premie 2021 WW en WGA vastgesteld op 0,5% van brutoloon

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-11-2020

De premie voor de cao PAWW (Private Aanvulling Werkloosheidswet (WW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is voor 2021 vastgesteld op 0,5% van het bruto loon.

In 2020 bedroeg de bijdrage 0,4%. De verzekeringssector is aangesloten bij Cao PAWW (sinds 1 juni 2018). Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om het 3e WW-jaar en de WGA aan te vullen conform de afspraken uit het Sociaal Akkoord via een bijdrage door werknemers.

Informeer werknemers op tijd

Salarissoftwarebedrijven dienen het nieuwe percentage ruim voor de eerste salarisverwerkingen van 2021 door te voeren in hun software. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage vanaf de eerste salarisverwerking van 2021. Bovendien is het de taak van de werkgevers om hun werknemers te informeren over het aangepaste percentage.

Bijdragenpercentage

Het bestuur van Stichting PAWW stelt jaarlijks in september het bijdragepercentage vast voor het volgende jaar. Dat besluit baseert de stichting op de ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar en de verwachting voor de komende jaren. Zoals het er nu naar uitziet handhaaft het bestuur ook voor 2022 het tot nog toe gecommuniceerde en te verwachten bijdragepad: 0,50% in 2021 en 0,60% in 2022.

Sinds 1 juni 2018 wordt premie ingehouden op het maandsalaris van werknemers en dat werknemers, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Vanaf 1 juni mogen zij aanspraak maken op de aanvulling van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA).  


Was dit artikel nuttig?