Skip to Content

Veilige energietransitie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen moet de CO2-uitstoot en de klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in 2030 zeventig procent moet zijn. De Nederlandse overheid zet daarom vol in op het gebruik van duurzame energievormen. Elke particulier en ondernemer krijgt ermee te maken, verzekeraars daardoor ook.

Zorgen over (brand)veiligheid energietransitie

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op: accu’s van elektrische apparaten, waaronder fietsen en auto’s, het (na)isoleren van gebouwen, het aanbrengen van zonnepanelen of aan het gebruik van waterstof in woonwijken, auto's en industrie. Stuk voor stuk mooie duurzame ontwikkelingen, die echter ook nieuwe (brand)veiligheidsvraagstukken oproepen.

Verzekeraars juichen de energietransitie toe, maar hebben zorgen over de veiligheid. Zij pleiten er daarom samen met Brandweer Nederland voor om al in de ontwikkelingsfase (brand)veiligheidsrisico’s mee te nemen en daar niet pas in een later stadium over na te denken. De kwantiteit van de verduurzaming lijkt het vaak te winnen van de kwaliteit, terwijl verzekeraars vinden dat dit hand in hand moet gaan.  

Meekijken in vroeg stadium

Verzekeraars komen vaak pas als sluitstuk in beeld bij alle partijen (zoals adviseurs, overheid en wetenschap), terwijl er veel winst te behalen valt als ze eerder worden ingeschakeld. Verzekeraars zijn immers risicodeskundigen bij uitstek. Hun kennis en kunde daarover willen ze graag delen bij de verdere ontwikkelingen rondom de energietransitie.

Soms gebeurt dat al, zoals bij de ontwikkeling van de Scios scope 12, een inspectiemethode voor zonnepaneleninstallaties. Ook waren verzekeraars betrokken bij het onderzoek naar de ontwikkeling van een richtlijn voor het gebruik van dompelcontainers bij het blussen van branden met elektrische voertuigen en denken verzekeraars mee bij de pilot waterstof van Stad aan 't Haringvliet. Zo kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren in de zoektocht naar randvoorwaarden en oplossingsrichtingen die bijdragen aan zowel de energietransitie als de veiligheid.

Hoe zorgen we voor een veilige energietransitie?

Het is prioriteit voor verzekeraars om risico’s die uit de energietransitie voortkomen verzekerbaar te maken en te houden. Hiertoe delen zij kennis en kunde met de overheid, wetenschap en techniek. Verzekeraars pleiten daarbij voor meer, veiliger en uniforme standaarden en wet- en regelgeving om nieuwe (brand)risico’s te beperken.

De sector steunt de duurzaamheidstransitie: zij hebben het Nationaal Klimaatakkoord ondertekend vanuit hun rol als grote institutionele beleggers. Verzekeraars zien de noodzaak voor verduurzaming door klimaat- en weergerelateerde schades, zoals overstromingen in Limburg (juli 2021). Daarnaast willen verzekeraars risico’s verzekerbaar houden en zoveel mogelijk voorkomen dat particulieren of bedrijven zich niet (voldoende) kunnen verzekeren als zij dat wel moeten of willen. De sector helpt daarom klanten bij het mogelijk maken van de transitie. Denk aan ‘asbest eraf en zonnepanelen erop’, projecten met groene woningen en pilots met waterstof. 

Risico's verkleinen

Zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in ons land groeit hard. Elke vijf seconden komt er een nieuw paneel bij, maar helaas gaat er bij de installatie weleens iets mis. Verzekeraars komen regelmatig onveilige situaties tegen. Zonnepanelen zijn in de basis veilige systemen. Het is meestal menselijk handelen dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Lees daarom meer over de risico's van zonnepanelen en de verbetervoorstellen

Waterstof

Om los te komen van gas, wordt er naar nieuwe vormen van schone energie gekeken. Er zijn bijvoorbeeld pilots met waterstof, zoals in Stad aan 't Haringvliet. Verzekeraars werken daaraan mee voor een veilige inzet van waterstof als nieuwe energiebron. Lees de brochure 'Waterstof, praktische en technische informatie voor verzekeringsprofessionals', over de risico's en mogelijkheden van waterstof.  

Accu's en batterijen

Een lithium-ionbatterij is een lichtgewicht oplaadbare batterij of accu in elektrische fietsen, scooters, auto’s, smartphones, tablets, laptops en hoverboards. In dit type batterij zit veel meer energie dan in een standaard penlite batterij. Het gebruik van dit soort batterijen is niet zonder risico. Ze kunnen oververhit raken en in brand vliegen. Lees wat jij kunt doen om deze batterijen en accu's veilig te gebruiken.

Ook brandgevaar van elektrische auto's in parkeergarages is een toenemende zorg. Het Bouwbesluit is nu ingericht op vluchtveiligheid en niet op brandveiligheid. Verzekeraars en Brandweer Nederland willen dat brandveiligheid het uitgangspunt wordt, om de kans op brand en schade te verkleinen.

Isolatiematerialen

Bij renovaties en nieuwbouw kan veel vaker dan nu worden gekozen voor brandveilige materialen. Lees hoe brand(on)veilig verschillende materialen zijn en wat het Verbond voorstelt.

Position paper: Verbond pleit voor een veilige energietransitie

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 21-3-2024