Skip to Content

Heldere transitiepaden nodig om klimaattransitie te versnellen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Op veel fronten zijn verzekeraars aan de slag om de klimaattransitie te ondersteunen en waar mogelijk te versnellen. Europese wetgeving helpt daarbij. Maar het helpt nog meer als de Nederlandse overheid heldere transitiepaden vastlegt voor alle sectoren: een stip op de horizon zodat verzekeraars, het bedrijfsleven en de samenleving weten wat er nog gebeuren moet om klimaatverandering af te remmen. Om zo de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Dit is de belangrijkste boodschap van het Verbond op de overheidsconsultatie over mogelijke wettelijke of alternatieve maatregelen waarmee financiële ondernemingen de klimaattransitie kunnen versterken.

De verzekeringssector is als geen ander doordrongen van de noodzaak om Nederland klimaatbestendiger te maken. Want verzekeraars merken de gevolgen van klimaatverandering als eerste door steeds grotere schades door de toename van extreem weer. Zo bedraagt het gemiddelde weersgerelateerde schadebedrag dat verzekeraars sinds 2007 jaarlijks uitkeren 277 miljoen euro.  Samen met andere partijen zoals het KNMI, Netspar, het Instituut voor milieuvraagstukken, Dutch Green Building Council en Resilliant Delta Initiative, werken verzekeraars aan het weerbaar maken van de maatschappij tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Klimaatcommitment

Om klimaatverandering af te remmen hebben verzekeraars in 2019 het vrijwillige klimaatcommitment opgesteld om de CO2-uisttoot van hun investeringen en beleggingen te verlagen conform de Parijse klimaatdoelen. Het terugbrengen van de uitstoot vraagt om grensoverschrijdende oplossingen en randvoorwaarden omdat verzekeraars vaak internationaal beleggen en broeikasgasemissies niet stoppen bij de landsgrenzen. Het totaalpakket aan Europese wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSDDD, CSRD, EU Taxonomy, SFDR, etc.) leidt ertoe dat alle (grote) bedrijven hun rol kunnen pakken om ketens te verduurzamen. Het Verbond is groot voorstander van de Europese aanpak boven een nationale aanpak omdat de regels dan voor iedereen gelijk zijn.

Maar er moet meer gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het Verbond vraagt de overheid, naast het vastleggen van transitiepaden voor alle relevante sectoren, om normeren, beprijzen en subsidiëren gericht in te zetten. En drempels weg te nemen, zoals netcongestie. Ook vereist de energietransitie nieuwe vormen van financieren, zoals de uitgifte van ‘Green Bonds’ en/of publiek/private financiering: hoe gaan we ervoor zorgen dat dit snel van de grond komt? Het Verbond gaat hierover graag in gesprek met de overheid om de mogelijkheden te verkennen.

Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis
shutterstock_574939951.jpg

Verenigingsdag 2024

  • 26-6-2024
  • Event
  • Verzekeringsthema's

Was dit nuttig?