Skip to Content

Agrarische sector

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voorkom schade

Bekijk de pagina met alle tips, tools en brochures om schade in deze sector en op andere terreinen te voorkomen.

 

Klimaatverandering en het voorkomen van stalbranden zijn vandaag de dag twee belangrijke aandachtspunten voor agrarische verzekeraars. Omdat zij deze vraagstukken niet alleen kunnen beantwoorden, voeren deze verzekeraars vanuit het platform Agrarisch van het Verbond overleg met de overheid, de wetenschap en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Ook nemen we deel aan het internationale netwerk, de International Association of Agricultural Production Insurers (AIAG).

Actueel

Meer berichten zichtbaar na inlog

Klimaatverandering

Brede weersverzekering

Met de overheid en land- en tuinbouworganisaties voeren we periodiek overleg over de (subsidie) Regeling Brede Weersverzekering. Het kabinet heeft een belangrijke drempel weggenomen door de assurantiebelasting op de 'Brede Weersverzekering' (21 procent) te schrappen.

Klimaatschade

Maar nog belangrijker is het nemen van maatregelen gericht op het voorkomen van klimaatschade bij (boeren)bedrijven. Verzekeren is immers het sluitstuk van goed risicomanagement. Wij zijn dan ook met tal van organisaties in gesprek op gebied van klimaatverandering. Zo nemen wij vanuit het platform Klimaat met Wageningen University and Research en andere partijen deel aan het onderzoek Klimaat Adaptatie Netwerk Open teelten (KANO).

Klimaatadaptatie

Meer weten over onze activiteiten op het gebied van klimaat(adaptatie)? Ga naar de themapagina Klimaat.

Stalbranden

Om het aantal stalbranden, en daarmee het aantal dierlijke slachtoffers, verder te verminderen is en blijft brandpreventie noodzakelijk. Om hier doorlopend aan te werken, hebben het Verbond, LTO Nederland, Brandweer Nederland en de Dierenbescherming het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 opgesteld. Dit actieplan is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Daarnaast hebben we samen met installatie- en inspectiebranches inspectiemethodieken ontwikkeld ten aanzien van elektra en zonnepanelen. Ook werken we met Brandweer Nederland en Stichting Salvage aan een betere registratie waarbij we niet alleen aantallen bijhouden, maar ook de oorzaken van stalbranden beter in kaart willen brengen.

Ook een agrariër zelf kan veel doen om het risico zo klein mogelijk te houden. Lees in deze checklist hoe. Tips altijd bij de hand hebben? Print de infografic en hang de tips in de stal!

Met al deze initiatieven en onze expertise op gebied van data en preventie, dragen we als verzekeringssector bij aan een daling van het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers.

Webinar zonnepanelen op stallen

ZLTO organiseerde in het eerste kwartaal van 2022 het webinar ‘zonnepanelen: brandveiligheid & risico’s’. Waarbij uitleg gegeven wordt over de aanleg, het onderhoud en de risico’s van zonnepanelen op staldaken. Het webinar is hier terug te kijken.

Cijfers stalbranden

Klik op de afbeelding om het interactieve dashboard te openen.Indexen

Kassenbouwindex

Jaarlijks geven wij de kassenbouwindex uit. Deze index wordt gebruikt voor de indexering van de verzekerde waarde op een verzekering voor kassen. De index bevat drie componenten: de
kassenbouwindex inclusief beglazing, de kassenbouwindex exclusief beglazing en de index voor de inrichting van de kas.

Bladbeschadigingsproeven

De commissie Schadepreventie laat jaarlijks bladbeschadigingsproeven uitvoeren voor heldere schadetabellen. Het doel van de proef is het bepalen van de effecten van bladbeschadiging op het uitbetalingsgewicht van bepaalde gewassen. Voor de jaren 2020 tot en met 2023, en indien nodig 2024, is het proefgewas zetmeelaardappelen.

Laatst gewijzigd op: 1-2-2024