Wat we voor leden doen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De activiteiten op deze pagina vloeien voort uit de hoofdtaken van het Verbond:

  1. Vertegenwoordiging & belangenbehartiging
  2. Verbetering & instandhouding van de reputatie van de sector
  3. Het bieden van een platform
  4. Dienstverlening aan leden

Verzekeraars halen het meest uit hun lidmaatschap als zoveel mogelijk medewerkers meedoen. Bijvoorbeeld met een abonnement op onze nieuwsbrieven, deelname aan een commissie of werkgroep, een bijeenkomst bij te wonen of @verbond te volgen via social media. Lees er meer over op deze pagina.

Bundeling van krachten

Belangenbehartiging

Het Verbond behartigt de belangen van zijn leden en verbindt die met de belangen van de samenleving. Leden in besturen, commissies en werkgroepen bepalen de standpunten die we uitdragen naar overheid, politiek en andere organisaties - nationaal en internationaal

Interesse in deelname aan een commissie, bestuur of werkgroep?

In ons streven naar een vitale bedrijfstak richt de belangenbehartiging zich op de versterking van onze maatschappelijke rol en het zoeken naar verzekeringsoplossingen. Bedrijfseconomische groei en een effectieve(re) en efficiënte(re) bedrijfsvoering voor onze leden helpen daarbij. Verzekeraars besparen bijvoorbeeld kosten door standaardisatie van processen.

Dagelijks zijn wij in gesprek met de overheid, de Haagse en de Europese politiek, (branche)organisaties, toezichthouders, NGO’s en de media. We denken en praten mee over allerlei onderwerpen. Denk aan de oudedagsvoorzieningen of de sociale zekerheid in ons land, maar ook aan de beveiliging van woonhuizen of de gevolgen van klimaatverandering. 

Platform

We kunnen en willen dit niet alleen. Het Verbond fungeert daarom als platform tussen de verzekeringssector en de maatschappij. 

Leden kunnen elkaar bij en via het Verbond ontmoeten. In ons InsuranceLAB bijvoorbeeld kunnen verzekeraars en InsurTechs samen innoveren en van elkaar leren. In ons kenniscentrum zoeken leden en partners samen naar oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken. Zoals verzekerbaarheid, het klimaat, de omgang met data of de toekomst van de arbeidsmarkt.

PR-coördinatie/woordvoering

Om de reputatie van verzekeraars in Nederland in stand te houden en waar mogelijk te bevorderen, coördineert het Verbond de PR en woordvoering van de bedrijfstak. 

Werkgeverszaken

Het Verbond sluit als werkgeverspartij met vakorganisaties de cao af voor het verzekeringsbedrijf (binnen- en buitendienst). We werken ook aan met een sociale agenda waarin het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers centraal staat. Lees meer 

Bestrijding criminaliteit

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) ondersteunt verzekeraars operationeel en beleidsmatig bij de aanpak van fraude en andere verzekeringscriminaliteit. Jaarlijks bespaart de sector tachtig tot honderd miljoen euro door het aantonen van fraude.

Consumentenvoorlichting

Service aan (medewerkers van) leden

Informatievoorziening

Opleidingen, webinars en evenementen

Neem deel aan (master)opleidingen, webinars en cursussen via de Academy. Met meer dan zestig bijeenkomsten en themadagen zit er altijd wat voor je bij!

Data en onderzoek

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) verricht statistisch onderzoek. Hiermee kunnen leden bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering verbeteren of hun portfolio vergelijken met andere verzekeraars. Door samenwerking kunnen wij steeds meer data koppelen, wat leidt tot nieuwe inzichten.

Gebruik vergaderfaciliteiten

Wil je in Den Haag gebruikmaken van onze prettige werk- of vergaderruimtes? Bel voor beschikbaarheid en tarieven met het algemene nummer 070-333 85 00.

Zelfregulering

Met onze leden dragen wij zorg voor zelfregulering. Centraal daarin staat de Gedragscode Verzekeraars: ruim zestig regelingen, variërend van convenanten en overeenkomsten tot bedrijfsregelingen. Door zelfregulering en controle verhogen we de kwaliteit van de sector en verstevigen we het vertrouwen van consumenten en stakeholders.

Veel regelingen hebben een uniforme werkwijze bij verzekeraars als doel. Dit zorgt dat processen tussen verzekeraars op elkaar aansluiten. Hiermee wordt efficiëntie nagestreefd, hetgeen de kosten voor verzekeraars verlaagt.  

Er is op drie manieren controle op het naleven van de zelfregulering:

  • Leden zijn verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
  • De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars toetst periodiek de zelfregulering op naleving.
  • De Tuchtraad Financiële Dienstverlening ziet toe op het gedrag van onze leden.

Blijf op de hoogte

Lidmaatschap

Lees alles over de voorwaarden en aanmeldprocedure.

;