Wat we voor leden doen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Haal met uw medewerkers zoveel mogelijk uit het lidmaatschap! Woon bijeenkomsten bij, neem een abonnement op onze nieuwsbrieven, neem deel aan een commissie of werkgroep en/of volg @verbond op social media. Lees er meer over op deze pagina.

Bundeling van krachten

Belangenbehartiging

Het Verbond behartigt de belangen van zijn leden en verbindt die met de belangen van de samenleving. We streven naar een vitale bedrijfstak. Daarvoor versterken we onze maatschappelijke rol en zoeken we steeds naar verzekeringsoplossingen.

Dagelijks is het Verbond in gesprek met de overheid, de Haagse en Europese politiek, (branche)organisaties, toezichthouders, NGO’s en de media. Bijvoorbeeld over de oudedagsvoorzieningen en de sociale zekerheid in ons land, maar ook over de beveiliging van woonhuizen of de gevolgen van klimaatverandering. 

Leden in besturen, commissies en werkgroepen bepalen gezamenlijk de standpunten die we uitdragen. 

Bepaal mee! Bekijk de vacatures binnen commissies, besturen en werkgroepen.

Platform

Leden kunnen elkaar bij en via het Verbond ontmoeten. Maar onze sector staat natuurlijk niet op zichzelf. Het Verbond fungeert daarom als platform tussen de verzekeringssector en de maatschappij. 

Leden en partners zoeken samen naar oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken zoals verzekerbaarheid, het klimaat, de omgang met data of de toekomst van de arbeidsmarkt. Ook staan diverse events open voor zowel leden als niet-verzekeraars. Bovendien stellen wij ons mooie kantoor open voor bijvoorbeeld verzekeraars en InsurTechs om samen te innoveren en van elkaar te leren.  

PR-coördinatie/woordvoering

Om de reputatie van verzekeraars in Nederland in stand te houden en waar mogelijk te bevorderen, coördineert het Verbond de PR en woordvoering van de bedrijfstak. 

Werkgeverszaken

Het Verbond sluit als werkgeverspartij met vakorganisaties de cao af voor het verzekeringsbedrijf (binnen- en buitendienst). We werken ook aan met een sociale agenda waarin het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers centraal staat. Lees meer 

Bestrijding criminaliteit

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) ondersteunt verzekeraars operationeel en beleidsmatig bij de aanpak van fraude en andere verzekeringscriminaliteit. Jaarlijks bespaart de sector tachtig tot honderd miljoen euro door het aantonen van fraude.

Consumentenvoorlichting

Service aan (medewerkers van) leden

Informatievoorziening

Opleidingen, webinars en evenementen

Neem deel aan (master)opleidingen, webinars en cursussen via de Academy. Met meer dan zestig bijeenkomsten en themadagen zit er altijd wat voor je bij!

Data en onderzoek

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) verricht statistisch onderzoek. Hiermee kunnen leden bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering verbeteren of hun portfolio vergelijken met andere verzekeraars. Door samenwerking kunnen wij steeds meer data koppelen, wat leidt tot nieuwe inzichten.

Gebruik vergaderfaciliteiten

Wil je in Den Haag gebruikmaken van onze prettige werk- of vergaderruimtes? Bel voor beschikbaarheid en tarieven met het algemene nummer 070-333 85 00.

Zelfregulering

Verzekeraars streven altijd naar de beste kwaliteit voor hun klanten. Zelfregulering en controle daarop dragen daaraan bij. Dit draagt bij aan het vertrouwen van consumenten en stakeholders.

Uniforme werkwijze

De meeste regelingen stimuleren een uniforme werkwijze bij verzekeraars. Door onderling processen te standaardiseren en op elkaar te laten aansluiten worden meldingen sneller verwerkt, is dienstverlening transparanter en besparen leden kosten. Deze afspraken leggen we vast in zelfregulering en worden periodiek getest via een self-assessment.

Kerncodes klantbelang

Een tiental regelingen gaat verder. Hier gaat het bijvoorbeeld over de omgang met privacygevoelige gegevens, heldere informatieverstrekking, fraudebestrijding en een goede afhandeling van claims en klachten. Vanaf 2021 is de verzekeringssector één van de eerste sectoren met een ethisch kader voor datatoepassingen; ook dit is vervat in een gedragscode. Tezamen vormt dit tiental Kerncodes Klantbelang een kwaliteitstandaard voor de sector; ze worden uitgebreid getoetst door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars.

Blijf op de hoogte

Lidmaatschap

Lees alles over de voorwaarden en aanmeldprocedure.