Wat we voor leden doen

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Leden van het Verbond staan sterk doordat zij hun krachten hebben gebundeld. Maar het lidmaatschap biedt ook voordelen voor de individuele werknemer van leden: woon bijeenkomsten bij, neem een account en/of abonnement op onze nieuwsbrieven of participeer in commissies of werkgroepen. Lees snel verder!

Samen sterk: bundeling van krachten

Belangenbehartiging

Het Verbond behartigt de belangen van zijn leden en verbindt die met de belangen van de samenleving. We streven naar een vitale bedrijfstak. Daarvoor versterken we onze maatschappelijke rol en zoeken we steeds naar verzekeringsoplossingen.

Dagelijks is het Verbond in gesprek met de overheid, de Haagse en Europese politiek, (branche)organisaties, toezichthouders, NGO’s en de media. Bijvoorbeeld over oudedagsvoorzieningen en sociale zekerheid in ons land, maar ook over beveiliging van woonhuizen of de gevolgen van klimaatverandering. 

Leden in besturen, commissies en werkgroepen bepalen gezamenlijk de standpunten die we uitdragen. 

Bepaal mee! Bekijk de vacatures binnen commissies, besturen en werkgroepen.

Platform

Leden kunnen elkaar bij en via het Verbond ontmoeten. Maar onze sector staat natuurlijk niet op zichzelf. Het Verbond fungeert daarom als platform tussen de verzekeringssector en de maatschappij. 

Leden en partners zoeken samen naar oplossingen voor vraagstukken zoals verzekerbaarheid, het klimaat, de omgang met data of de toekomst van de arbeidsmarkt. Ook staan diverse events open voor zowel leden als niet-verzekeraars. Bovendien stellen wij ons mooie kantoor open voor bijvoorbeeld verzekeraars en InsurTechs om samen te innoveren en van elkaar te leren.  

PR-coördinatie/woordvoering

 Mediaoptreden namens verzekeraars

Om de reputatie van verzekeraars in Nederland in stand te houden of verder te bevorderen, coördineert het Verbond de PR en woordvoering van de bedrijfstak. 

Werkgeverszaken

Het Verbond sluit als werkgeverspartij met vakorganisaties de cao af voor het verzekeringsbedrijf (binnen- en buitendienst). We werken ook met een sociale agenda waarin de arbeidsmarktwaarde van medewerkers centraal staat. Lees meer over deze onderwerpen 

Bestrijding criminaliteit

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) ondersteunt verzekeraars operationeel en beleidsmatig bij de aanpak van fraude en andere verzekeringscriminaliteit. Jaarlijks bespaart de sector tachtig tot honderd miljoen euro door het aantonen van fraude.

Zelfregulering

Zelfregulering en controle daarop dragen bij aan de kwaliteit. Zij versterken het vertrouwen van consumenten en stakeholders. Het biedt ook efficiencyvoordelen voor leden. Lees meer over dit stelsel van bedrijfsregelingen, convenanten, protocollen en gedragscodes

Consumentenvoorlichting

  • Algemene voorlichting staat op onze consumentensite vanatotzekerheid.
  • De polis-zoekservice helpt consumenten en nabestaanden om polissen te vinden en vereenvoudigt het speurwerk voor verzekeraars.
  • Het Verbond is partner van Wijzer in geldzaken, voor financiële educatie tijdens de Pensioen3Daagse en de Week van het Geld (www.fixjerisk.nl).

Service aan (medewerkers van) leden

Informatievoorziening

Opleidingen, webinars en evenementen

Neem deel aan (master)opleidingen, webinars en cursussen via de Academy. Met meer dan honderd bijeenkomsten en themadagen zit er altijd wat voor je bij!

Data en onderzoek

Het Data Analytics Centre (DAC), voorheen Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) verricht statistisch onderzoek. Hiermee kunnen leden bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering verbeteren of hun portfolio vergelijken met andere verzekeraars. Door samenwerking kunnen wij steeds meer data koppelen, wat leidt tot nieuwe inzichten.

Gebruik vergaderfaciliteiten

Wil je in Den Haag gebruikmaken van onze prettige werk- of vergaderruimtes? Bel voor beschikbaarheid en tarieven met het algemene nummer 070-333 85 00.

Lidmaatschap

Lees alles over de voorwaarden en aanmeldprocedure.