Skip to Content

Wat we voor leden doen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De leden van het Verbond van Verzekeraars staan sterk omdat zij hun krachten bundelen als het gaat om belangenbehartiging en het maken van beleid. Ook biedt het lidmaatschap voordelen voor de individuele werknemer van verzekeraars: bezoek bijeenkomsten, volg trainingen en webinars, neem een account en/of abonnement op onze nieuwsbrieven of participeer in commissies of werkgroepen.

Service aan medewerkers van leden

Informatievoorziening

Download de infographic hieronder (of hier in het Engels) om te delen met je collega's via bijvoorbeeld intranet of het prikbord:

Opleidingen, webinars en evenementen

Neem deel aan (master)opleidingen, webinars en cursussen via de Insurance Academy. Met meer dan honderd bijeenkomsten en themadagen zit er altijd wat voor je bij!

Data en onderzoek

Het Data Analytics Centre (DAC) verricht statistisch onderzoek. Hiermee kunnen leden hun bedrijfsvoering verbeteren of hun portfolio vergelijken met andere verzekeraars. Door samenwerking koppelen zij steeds meer data, wat leidt tot nieuwe inzichten en dashboards.

Samen sterk: bundeling van krachten

Belangenbehartiging

Het Verbond behartigt de belangen van zijn leden en verbindt deze met de belangen van de samenleving. In het streven naar een vitale bedrijfstak versterken we onze maatschappelijke rol en zoeken we steeds naar verzekeringsoplossingen. Leden in besturen, commissies en werkgroepen bepalen de standpunten die we uitdragen. 

Dagelijks is het Verbond in gesprek met de overheid, de Haagse en Europese politiek, (branche)organisaties, toezichthouders, NGO’s en media. Van oudedagsvoorzieningen en sociale zekerheid in ons land tot beveiliging van woonhuizen of de gevolgen van klimaatverandering. 

Bepaal mee! Bekijk de vacatures binnen commissies, besturen en werkgroepen.

Platform

Leden kunnen elkaar bij en via het Verbond ontmoeten. Maar onze sector staat natuurlijk niet op zichzelf. Het Verbond fungeert daarom als platform tussen de verzekeringssector en de maatschappij. 

Leden zoeken met partners naar oplossingen voor vraagstukken zoals verzekerbaarheid, klimaat, de omgang met data of de toekomst van de arbeidsmarkt. Ook staan diverse events open voor zowel leden als niet-verzekeraars. 

PR-coördinatie/woordvoering

 Mediaoptreden namens verzekeraars

Om de reputatie van verzekeraars in Nederland in stand te houden of verder te bevorderen, coördineert het Verbond de PR en woordvoering van de bedrijfstak. 

Werkgeverszaken

Het Verbond sluit als werkgeverspartij met vakorganisaties de cao af voor het verzekeringsbedrijf (binnen- en buitendienst). We werken ook met een sociale agenda waarin de arbeidsmarktwaarde van medewerkers centraal staat. Lees meer over deze onderwerpen 

Bestrijding criminaliteit

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) ondersteunt verzekeraars operationeel en beleidsmatig bij de aanpak van fraude en andere verzekeringscriminaliteit. Het aantonen van fraude bespaart de sector jaarlijks tachtig tot honderd miljoen euro.

Zelfregulering

Zelfregulering en controle daarop dragen bij aan kwaliteit. Zij versterken het vertrouwen van consumenten en stakeholders. Het biedt ook efficiencyvoordelen voor leden. Lees meer over dit stelsel van bedrijfsregelingen, convenanten, protocollen en gedragscodes

Consumentenvoorlichting

  • Algemene voorlichting staat op onze consumentensite vanatotzekerheid.
  • De polis-zoekservice helpt consumenten en nabestaanden om polissen te vinden en vereenvoudigt het speurwerk voor verzekeraars.
  • Het Verbond is partner van Wijzer in geldzaken, voor financiële educatie tijdens de Pensioen3Daagse en de Week van het Geld (www.fixjerisk.nl).

Koers verzekeraars 2022-2024

Verzekeraars hebben voor de periode van 2022 tot en met 2024 de koers ‘Samen sterker’ uitgestippeld. Deze koers bestaat uit vijf thema’s met speciale aandacht voor klimaatverandering, duurzaamheid, digitalisering, dataveiligheid en het versterken van de klantrelatie.

Klik op de afbeelding om het middellangetermijnplan (MLT) te openen.

Lidmaatschap

Lees alles over de voorwaarden en aanmeldprocedure.