Skip to Content

Duurzaamheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Duurzame toekomst

In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie (people, planet, profit) met elkaar in evenwicht. Grote onderwerpen op het gebied van duurzaamheid zijn voor verzekeraars op dit moment verantwoord beleggingsbeleid, het terugdringen van CO2-uitstoot en een veilige energietransitie. 

Manifest Duurzaam Schadeherstel

Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Schoonmakend Nederland, het NIVRE (Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts) en het Verbond van Verzekeraars hebben hiertoe een manifest opgesteld met uitgangspunten voor toekomstig schadeherstel. En willen dat duurzaam schadeherstel eind 2024 gemeengoed is in de schademarkt. Het Manifest Duurzaam Schadeherstel is ondertekend tijdens de Schademiddag 2023, die het Verbond van Verzekeraars jaarlijks organiseert.

Lees hoe verschillende verzekeraars duurzaam schadeherstel aanpakken

Klik op de afbeelding om het manifest te openen:

Verantwoord beleggingsbeleid

De leden van het Verbond vertegenwoordigen een belegd vermogen van ruim 400 miljard Euro. Via het IMVO-convenant werkt de verzekeringssector aan het verder verbeteren van het volledige verantwoorde beleggingsbeleid. Dat biedt uitdagingen, zoals het stimuleren van bedrijven om CO2 verminderen, het verkrijgen van data over de CO2-uitstoot, actief aandeelhouderschap en uitsluitingsbeleid en het bepalen van eigen reductiedoelstellingen. Daarbij probeert elke verzekeraar zijn steentje bij te dragen, waarbij van grote beleggers uiteraard meer wordt verwacht.

Terugdringen CO2-uitstoot

Het is een enorme opgave om de schadelijke CO2-uitstoot terug te dringen conform het Parijsakkoord. De Nederlandse verzekeringssector draagt hieraan bij, onder andere via het commitment aan het Klimaatakkoord. De meeste instellingen hebben de CO2-footprint van hun beleggingen in kaart gebracht. In 2022 startten verzekeraars concrete actieplannen om de CO2-impact van hun beleggingen te verminderen om daarmee het Nederlandse klimaatakkoord aan te jagen. 

Handreiking net zero-transitie

Schadeverzekeraars kunnen met behulp van de 'Handreiking net zero-transitie' een concrete net zero-strategie voor hun schadeportefeuille opstellen. De handreiking bevat concrete handvatten om de CO2-uitstoot terug te brengen naar netto-nul via duurzaamheidsdoelstellingen en een te volgen transitiepad.
Vragen over de handreiking? Stel ze gerust aan Timo Brinkman, Programmacoördinator duurzaam schadeverzekeren van het Verbond via  t.brinkman@verzekeraars.nl

Veilige energietransitie

De overstap naar duurzame, onuitputtelijke energiebronnen helpt de CO2-uitstoot en klimaatverandering tegengaan. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in 2030 zeventig procent moet zijn. De Nederlandse overheid zet dus vol in op het gebruik van duurzame energievormen, van zonnepanelen tot waterstof. Huiseigenaren, bedrijven en overheden worden via wet- en regelgeving en stimuleringsmaatregelen aangespoord om over te gaan op duurzame energie. Elke particulier en ondernemer krijgt ermee te maken, verzekeraars daardoor ook. Behalve duurzaamheid, levert deze snelle transitie ook risico's op. Het Verbond maakt zich daarom hard voor een veilige energietransitie.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 17-6-2024