Neem deel aan intervisiegroep IMVO-convenant

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Op basis van de aanbevelingen van de monitoringscommissie starten de betrokken convenantspartijen diverse intervisiegroepen. Het doel van de intervisie is om antwoord te geven op vragen van verzekeraars over de implementatie van het IMVO-convenant Verzekeringssector. Doe ook mee en meld je voor 11 mei aan.

Opzet intervisiegroepen

De intervisiegroepen bestaan uit de SER, één vertegenwoordiger van de ngo-geleding, één vertegenwoordiger van de overheidsgeleding, één vertegenwoordiger van het Verbond van Verzekeraars of Zorgverzekeraars Nederland en meerdere verzekeraars. De SER begeleidt het gesprek en de ngo’s, overheid en het Verbond van Verzekeraar/Zorgverzekeraars Nederland zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en mee te denken over oplossingsrichtingen. De groepen zullen bestaan uit verzekeraars van verschillende grootte en voortgang in het convenant.

Doelgroep

De primaire doelgroep van de intervisiesessies zijn middelgrote verzekeraars. De intervisiegroepen komen 4 keer per jaar bijeen. Is er behoefte aan een hogere frequentie? Dan wordt dit gezamenlijk afgestemd. De sessies krijgen een vraag gestuurde vorm zodat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren over de implementatie in de dagelijkse praktijk. Welke uitdagingen zijn er en hoe kunnen doelen worden gehaald? Hierbij wordt specifiek stilgestaan bij de mogelijkheden voor verzekeraars met minder capaciteit.

Praktijkgerichte aanpak

Om in te kunnen spelen op de implementatie van het IMVO-convenant in de praktijk, wordt bij inschrijving gevraagd om onderwerpen aan te dragen. Voorafgaand aan de intervisie ontvangen de deelnemers ook een aantal vragen om alvast over na te denken. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk (volgens de convenantsafspraken en de Chatham House Rules) en blijft binnen de intervisiegroep.

Deelname is vrijwillig, maar wordt zeer aangeraden door de brancheorganisaties.

Aanmelden

Ook deelnemen? Schrijf je voor dinsdag voor 11 mei in via het online inschrijfformulier.

 


Was dit artikel nuttig?