Skip to Content

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Als een werknemer ziek wordt, betaalt de werkgever uiterlijk 2 jaar het loon van de werknemer door. Mocht de werknemer dan onverhoopt nog niet hersteld zijn, dan kan deze een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het UWV (WGA-uitkering).

Inkomensverzekeraars leveren een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van ons stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ze voeren wettelijke regelingen uit en bieden aanvullingen aan om de inkomensrisico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid weg te nemen. In de regel sluit de werkgever deze regelingen af voor zijn werknemers.

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering naar behoefte af te sluiten. Neem je als (voormalig) zzp'er net je eerste personeel aan? Zorg dat je weet hoe het zit met arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid

Tool Inkomen bij ziekte & arbeidsongeschiktheid

Ziek worden: het kan helaas iedereen overkomen. Dit heeft gevolgen voor je inkomen, zeker als de ziekte lang duurt of als je arbeidsongeschikt raakt. Je komt in een woud aan wetten en regelingen terecht. Maar wat betekent het financieel? 

De tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid biedt meer inzicht in iemands specifieke financiële risico bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met deze tool geven we een indicatie van de gevolgen voor iemands inkomen. De tool is een hulpmiddel voor casemanagers.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023