Verbond herziet gezondheidsverklaringen AOV

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
18-01-2016

Verzekeraars gaan de gezondheidsverklaring die gebruikt wordt bij het aanvragen van verzekeringen tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid herzien. Dat doen zij in nauw overleg met de artsenorganisatie KNMG en de koepel van patiëntenorganisaties Iederin. Het streven is eventuele onduidelijkheid bij de consument over wat wel en niet gemeld moet worden bij het aanvragen van de verzekering zo veel mogelijk te voorkomen. Het overleg moet in de loop van dit jaar tot een nieuw model gezondheidsverklaring leiden. Dat heeft algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars vanavond aangekondigd in het AVROTROS-programma Radar.

Om een passende premie te kunnen berekenen moeten verzekeraars bij het sluiten van de verzekering een goede inschatting kunnen maken van de gezondheidstoestand van de verzekerde. Daarvoor wordt sinds jaar en dag een gezondheidsverklaring gebruikt, die mede op verzoek van patiënten- en consumentenorganisaties in 2012 is verkort en versimpeld. In de praktijk blijkt echter dat dit soms aanleiding geeft tot onbedoelde verzwijging van gezondheidsgegevens die belangrijk zijn voor de verzekering. Hoewel het niet melden van medische informatie alleen tot repercussies leidt als de verzekeraar aannemelijk kan maken dat belangrijke gegevens zijn achtergehouden, wil het Verbond op dit punt consumenten zoveel mogelijk houvast bieden om situaties van verzwijging te voorkomen.

Volgens het Verbond komt het in de praktijk jaarlijks enkele tientallen keren voor dat verzekeraars zich beroepen op verzwijging omdat de gezondheidsverklaring zodanig onvolledig of onjuist is ingevuld dat dit achteraf consequenties heeft voor de uitkering of voorwaarden. Situaties waarin het onhelder is of een verzekeraar zich terecht beroept op verzwijging kunnen worden voorgelegd aan het klachten-instituut Kifid of de rechter. Volgens Richard Weurding staat buiten kijf dat in dit soort geschillen niet naar ‘spijkers op laag water’ mag worden gezocht.
 
Voor meer informatie: www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl


Was dit artikel nuttig?