Skip to Content

Duurzaam schadeherstel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een van de hoofdthema’s van het middellange termijn plan van het Verbond is duurzaam verzekeren. Naast onderwerpen als de veilige energietransitie en duurzaam beleggingsbeleid staat ook duurzaam schadeherstel genoemd als een van de ambities. Samen met Schoonmakend Nederland en het NIVRE (Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts) ondertekende het Verbond van Verzekeraars in juni 2023 het Manifest Duurzaam Schadeherstel.

Wat houdt die ambitie in?

Duurzaam herstel moet eind 2024 de gangbare praktijk zijn bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Onder duurzaam herstel verstaand we het repareren van schade met minimale impact op het milieu en maximale efficiëntie waarbij sterk wordt gestimuleerd op het minderen van CO2 uitstoot in het afhandelingsproces. Het gaat niet alleen om het herstellen van de schade, maar ook om het gebruik van milieuvriendelijke materialen, het verminderen van afval, en het behouden van de kwaliteit en waarde van de voorwerpen. Door duurzaamheid te omarmen bij het herstellen van schade, draagt de keten bij aan een groenere toekomst.

Wat doen verzekeraars?

Veel verzekeraars herstellen al duurzaam. In een serie over duurzaam schadeherstel komen verzekeraars aan het woord om hun ervaringen te delen. Zij geven antwoord op vragen als: hoe ver zijn zij met duurzaam schadeherstel, wat doen en kunnen ze al? 

Wat doen Schoonmakend Nederland en NIVRE?

Ook deze organisaties werken hard mee om duurzaam schadeherstel tussen de oren te krijgen. Regelmatig publiceren zij artikelen over dit actuele en belangrijke onderwerp. Kijk eens op hun site: NIVRE en Schoonmakend Nederland

Werkgroepen manifest | Duurzaam schadeherstel property markt

Wij hebben de ambitie om van duurzaam schadeherstel gemeengoed te maken in de property markt. Samen met de hele keten, want daar zit de kracht. Dit willen we realiseren door aan de slag te gaan in drie werkgroepen:

  1. Mobiliteit & mens 
  2. Energie materieel
  3. Circulariteit materieel

In de drie werkgroepen zijn de ondertekenaars van het manifest vertegenwoordigd. De eerste werkgroepsessies zijn begin februari gestart. De overige werkgroepsessies vinden plaats in april en juni.

Het manifest kent twee fases: januari tot en met juni en augustus tot en met december. In die eerste fase moet er zoveel mogelijk output komen vanuit de werkgroepen. Zij gaan aan de slag met concrete vragen als: Wat zijn in deze specifieke waardeketen de 5 grootste 'CO2-uitstoters' vanuit het perspectief van schadeherstel, expertise en schadeverzekering, waar in het proces kan de meeste CO2-uitstoot worden bespaard en hoe? En door wie van iedere ketenpartner kan dat dan worden gerealiseerd? Door (1) bepaalde aanpassingen van het proces (bijvoorbeeld door meer natuurlijke ventilatie in te zetten) en/of door (2) bepaalde innovaties (bijvoorbeeld met energiezuinige drogers te werken)? Hoe kunnen we op die drie thema's het meest duurzaam opereren? Wat is het besparingspotentieel, bijvoorbeeld met betrekking tot CO2-uitstoot? En wat vraagt dat van de klant, de diverse andere betrokken partijen en van de brancheorganisaties in de schadeherstelketen?

Deze uitkomsten worden transparant gecommuniceerd, dus blijf vooral aangehaakt!

In fase 2 tekenen de betrokken werkgroepleden in op een uitgewerkt idee om dat vervolgens te implementeren. De ervaringen worden vervolgens gedeeld met de rest van de markt.

Meedoen?

Natuurlijk bereiken we dit niet alleen. We hebben de hele schadeketen nodig. Wil je meer informatie of je meteen aanmelden? Stuur ons een mail

 

Actueel

Laatst gewijzigd op: 7-7-2024