Skip to Content

Werken bij het Verbond

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Werken bij het Verbond van Verzekeraars betekent werken bij een organisatie die de verzekeringssector met de maatschappij en de overheid verbindt.

Wat is het Verbond van Verzekeraars?

Het Verbond van Verzekeraars is een vereniging die de belangen behartigt van private verzekeraars in Nederland. Bijna alle Nederlandse verzekeraars en Nederlandse dochtermaatschappijen van buitenlandse verzekeraars zijn lid van het Verbond.

Wat doet het Verbond van Verzekeraars?

Namens de verzekeraars opereert het Verbond op het snijvlak van overheid, maatschappij en verzekeringssector. Dat vertaalt zich in honderden uiteenlopende projecten, waarbij de rol van het Verbond wisselt van initiator tot deelnemende kennispartner. Een greep uit de onderwerpen:

  • nieuwe risico’s of kansen: zelfrijdende auto’s, drones, klimaatverandering;
  • veiligheid: verkeer, criminaliteitsbeheersing en fraudebestrijding;
  • financiën: pensioen, arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast onderhoudt het Verbond intensieve contacten met (buitenlandse) zusterorganisaties, nationale en Europese politici en bewindslieden, ministeries, andere brancheorganisaties en belangenbehartigers in Nederland.

Wie werken er bij het Verbond?

Bij het Verbond van Verzekeraars werken ongeveer 110 medewerkers, van jonge talenten tot ervaren krachten. De helft van ons personeel is werkzaam als beleidsadviseur of adviseur communicatie, dienstverlening of statistiek. Medewerkers gaan informeel met elkaar om en weten elkaar makkelijk te vinden.

Sollicitatieprocedure

Voor bijna alle vacatures hanteren we een standaard sollicitatieprocedure. Deze bestaat uit drie stappen:

1. Kennismakingsgesprekken

Als we op grond van je motivatie en CV denken dat er een match is, dan nodigen we je graag uit voor een tweetal gesprekken. We vinden het belangrijk om je goed te leren kennen, maar ook dat jij een goed beeld krijgt van het Verbond. Het eerste gesprek voer je met (een) collega(’s) van de afdeling waar de vacature is. Het tweede gesprek is met de directe leidinggevende van de afdeling en een P&O adviseur.

2. Case en online assessment

Bij een positieve afronding van de twee gesprekken nodigen we je uit voor het derde en laatste gesprek met één van onze directieleden en een manager. Tijdens dit gesprek vragen wij je om een vooraf toegestuurde ‘case’ te presenteren, een soort praktijkopdracht dus, zodat we wat meer gevoel krijgen bij jouw werkwijze.

Ook vragen we je voorafgaand aan dit derde gesprek een Learning Agility assessment te maken. Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft daarmee een indicatie van iemands potentieel. De uitkomsten van het assessment kunnen in dit laatste gesprek aan bod komen.

3. Arbeidsvoorwaardenvoorstel

Na een wederzijds positief bevonden derde gesprek wordt er een arbeidsvoorwaardenvoorstel opgemaakt. Ons salarismodel en onze secundaire arbeidsvoorwaarden lichten wij graag telefonisch of in een gesprek toe. Uiteraard bespreken we dan ook jouw voorwaarden. Daarna kunnen we je hopelijk welkom heten als nieuwe collega!

Ontwikkeling

Wij vinden ontwikkeling en ontspanning naast het werk heel belangrijk. Daarom biedt het Verbond van Verzekeraars uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
Vanaf het begin bespreek je samen met je manager hoe je jezelf binnen het Verbond kan en wil ontwikkelen. Ieder half jaar worden deze doelen tegen het licht gehouden. Om je ontwikkeling een extra impuls te geven, biedt het Verbond veel ruimte voor opleiding. Op individuele basis, maar ook samen met collega’s. Zo kan je je via onze eigen VerbondsAcademie inschrijven voor verschillende opleidingsprogramma’s. De VerbondsAcademie biedt opleidingsprogramma’s voor alle medewerkers van het Verbond: zowel voor beleidsadviseurs en statistici als managers en secretaresses.

Arbeidsvoorwaarden

Naast een passend salaris en een dertiende maand, bieden wij uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, waaronder:

Flexibele werktijden
Wij werken 38 uur per week bij een fulltime dienstverband en kennen flexibele werktijden. Afhankelijk van je functie is het mogelijk om 1 dag per week thuis te werken.

Vakantiedagen en verlof
Bij een fulltime dienstverband heb je recht op ten minste 25 vakantiedagen. Daarnaast kan je dertien extra verlofdagen opbouwen.

Pensioen
Het Verbond kent een eigen pensioenregeling die is ondergebracht bij Nationale-Nederlanden. Per 1 januari 2021 is de Pensioen123-regeling van toepassing op alle medewerkers in dienst van het Verbond van Verzekeraars. De pensioenpremie wordt door de werkgever betaald. Deelnemers aan de pensioenregeling betalen een verplichte werknemersbijdrage, die door de werkgever wordt ingehouden op het brutosalaris. De hoogte van de eigen bijdrage is 3,5% van de pensioengrondslag. Medewerkers hebben de mogelijkheid om bij te sparen. Verzoeken tot bijsparen worden 1 keer per jaar verwerkt. Bijsparen kan alleen met vaste bedragen per maand.

Verzekeringen
Onze medewerkers kunnen deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering, met ruime aanvullende dekkingsmogelijkheden, aantrekkelijke premiekortingen en extra premiebijdrage van de werkgever. Daarnaast hebben wij collectieve verzekeringen op het gebied van het WIA- en ANW-gat met een premiebijdrage van de werkgever.

Testimonials

Antoine, beleidsadviseur

 

“De verzekeringsbranche is erg afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen, die kansen en uitdagingen voor verzekeraars bieden. Ik heb een soort platformfunctie waarbij ik de uitdagingen en aandachtspunten, die verzekeraars dagelijks tegenkomen, probeer te vertalen naar oplossingen. Ik fungeer eigenlijk als contactpersoon namens verzekeraars voor partijen die voor hen, op het gebied van sociale zekerheid, relevant zijn. Bij het Verbond krijg je direct veel verantwoordelijkheid. Er wordt echt iets van je verwacht!” 


Marlen, adviseur Insurance Academy

 

“Het Verbond biedt de ideale combinatie van factoren die voor mij belangrijk zijn in een baan: leuk, afwisselend, inspirerend, sociaal, nuttig en gezellig. In de 26 jaar dat ik hier al werkzaam ben, ben ik al zo’n zes keer van aandachtsgebied en functie veranderd. Met de Insurance Academy, waar ik sinds 2015 deel van uitmaak, willen wij de kennis- en informatiedeling met onze leden en de vakbekwaamheid van hun medewerkers bevorderen. De verzekeringswereld is altijd in beweging en is bij veel meer betrokken dan je in eerste instantie zou bedenken."

 

Carla, manager financieel-economische zaken

“Ik houd mij voornamelijk bezig met het maken van de begroting, de jaarrekening en periodieke rapportages. Nagenoeg alles wat met geld te maken heeft, passeert mijn bureau. Door mijn werk kom ik in aanraking met de vele verschillende dossiers waarmee het Verbond zich bezighoudt. En dat beslaat een veel breder maatschappelijk gebied dan wat mensen kunnen bedenken. Het Verbond springt in op de dynamiek van de politiek en maatschappelijke problemen, waardoor elk moment weer een ander dossier actueel kan zijn.” 

 

Vacatures