Zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Naast het interne en wettelijke toezicht op verzekeraars, staan in de Gedragscode Verzekeraars een groot aantal uitgangspunten voor zelfregulering. Hiermee wordt het zelfreinigende vermogen van de sector gestimuleerd.

Gedragscode Verzekeraars

De Gedragscode Verzekeraars is het vertrekpunt voor het zelfreguleringspakket van het Verbond. In deze code zijn de kernwaarden van de branche opgenomen: omgaan met risico's, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. 

De kernwaarden zijn uitgewerkt in ruim zestig regelingen, waaronder convenanten, overeenkomsten en bedrijfsregelingen. Op deze pagina staan al deze regelingen op een rij. Per convenant, overeenkomst of bedrijfsregeling staat het doel beschreven en of het document voor alle verzekeraars geldt of alleen voor bepaalde productsegmenten.

De Gedragscode Verzekeraars is ook in het Engels (Code of Conduct for Insurers) beschikbaar.

Zelfregulering en Codewijzer

Zelfregulering moet goed aansluiten op de wensen en verwachtingen van de omgeving en samenleving. Daarom is zelfregulering voortdurend in beweging. Een actueel overzicht van alle zelfregulering staat in de Codewijzer Zelfregulering.

Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars

De Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars (GRZ) is met de vaststelling van het convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars in het leven geroepen om geschillen tussen zorgverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars te beslechten.

Meer informatie en uitspraken: klik hier.

Geschillencommissie Schadeverzekeraars

Verzekeraars kunnen onderlinge verschillen over bedrijfsregelingen, samenloop en overeenkomsten voor de sector Schadeverzekering voorleggen aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars (GCS). De geschillencommissie bestaat uit juristen en schadebehandelaars van verschillende verzekeraars. Een vaste regel is dat als de eigen maatschappij bij het geschil betrokken is, de werknemer van deze maatschappij niet bij de uitspraak aanwezig mag zijn. De Geschillencommissie handelt op basis van een reglement en een preambule.

Meer informatie en uitspraken: klik hier.

Toetsing

De regels die verzekeraars met elkaar afspreken over zelfregulering zijn niet vrijblijvend. De controle op de naleving ervan is op verschillende manieren georganiseerd. Zo wordt de naleving van de regels via self-assessment periodiek getoetst door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars. Daarnaast zijn Verbondsleden verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Tot slot heeft het Verbond de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) in het leven geroepen. De Tuchtraad toetst het gedrag van verzekeraars (onder andere) aan de zelfregulering.

Overzicht