Zelfregulering

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars hebben te maken met wet- en regelgeving , maar zitten zelf ook niet stil. Naast het interne en wettelijke toezicht waarmee de branche te maken heeft, heeft ze een groot aantal uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering. Het Verbond is een groot voorstander van dit fenomeen: zelfregulering stimuleert het zelfreinigende vermogen van de sector.

Het vertrekpunt voor de zelfregulering is de Gedragscode Verzekeraars. Hieronder leest u hoe verzekeraars tegen die code aankijken. Verderop op deze pagina staat hoe het Verbond zelfregulering heeft georganiseerd.

Gedragscode Verzekeraars

De Gedragscode Verzekeraars is het vertrekpunt voor het zelfreguleringspakket van het Verbond. In deze code zijn de kernwaarden van de branche opgenomen: omgaan met risico's, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn.
 
Deze kernwaarden zijn nader uitgewerkt in ruim zestig regelingen, waaronder convenanten, overeenkomsten en bedrijfsregelingen. Op deze pagina kunt u al deze regelingen inzien. Per convenant, overeenkomst of bedrijfsregeling wordt toegelicht wat het doel is en wordt aangegeven of het document voor alle verzekeraars geldt of alleen voor bepaalde productsegmenten.

De Gedragscode Verzekeraars is ook in het Engels (Code of Conduct for Insurers) beschikbaar.

Zelfregulering en Codewijzer

De zelfregulering is het resultaat van open communicatie. Tussen verzekeraars onderling, tussen de sector en de samenleving en natuurlijk tussen de sector en de overheid. Dat is belangrijk, want zelfregulering moet goed aansluiten op de wensen en verwachtingen van de omgeving. Zelfregulering is dus voortdurend in beweging. Een actueel overzicht van alle zelfregulering staat in de Codewijzer Zelfregulering.

Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars

De Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars (GRZ) is met de vaststelling van het convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars in het leven geroepen om geschillen tussen zorgverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars te beslechten.

Meer informatie en de uitspraken: klik hier.

Geschillencommissie Schadeverzekeraars

Geschillen tussen verzekeraars over de bedrijfsregelingen, samenloop en overeenkomsten die voor de sector Schadeverzekering bestaan, kunnen sinds 25 april 2002 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars (GCS). De geschillencommissie bestaat uit juristen en schadebehandelaars die bij verschillende verzekeraars werkzaam zijn. Een vaste regel is dat als de eigen maatschappij bij het geschil betrokken is, een werknemer van deze maatschappij niet bij de uitspraak aanwezig mag zijn. De Geschillencommissie handelt op basis van een reglement en een preambule.

Meer informatie en de uitspraken: klik hier.


Toetsing

Voor het succes van zelfregulering is het van groot belang dat de regels ook worden nageleefd. De regels die verzekeraars met elkaar afspreken zijn niet vrijblijvend. De controle op de naleving van onze zelfregulering is op verschillende manieren georganiseerd. Ten eerste wordt de naleving van de regels periodiek via een self-assessment getoetst door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars. Daarnaast zijn Verbondsleden verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Tot slot heeft het Verbond de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) in het leven geroepen. De Tuchtraad toetst het gedrag van verzekeraars (onder andere) aan de zelfregulering.

Overzicht

Cookies

{cookieText}