Zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars heeft een robuust stelsel van zelfregulering. Zelfregulering is van groot belang voor het functioneren van de branche en het klantgericht handelen. Daarmee is zelfregulering van belang voor de reputatie van de sector. Vertrekpunt voor deze zelfregulering is de Gedragscode Verzekeraars waarin de kernwaarden van de sector zijn opgenomen waarop de zelfregulering is gebaseerd.

The Gedragscode Verzekeraars is also available in English (Code of Conduct for Insurers).

In de Digiwijzer Zelfregulering zie je direct welke codes en regelingen gelden voor jouw maatschappij.

 

Wat is zelfregulering?

Voor de verzekeringsbranche zijn deze punten erg belangrijk:

  • Klantbelang
  • Realisatie en waarborging van een kostenefficiënte bedrijfsvoering
  • Het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude

Deze zaken ondersteunt het Verbond met bedrijfsregelingen, convenanten, protocollen en gedragscodes. Dat noemen we zelfregulering. Om te blijven aansluiten op (maatschappelijke) ontwikkelingen wordt de zelfregulering regelmatig geactualiseerd.

Een actueel overzicht van alle zelfregulering staat in de Digiwijzer Zelfregulering. Filter en zie direct in welke situatie welke codes en regelingen gelden.

 

Voordelen voor verzekeraar en verzekeringsnemer

  • Verzekeraars zijn actiever betrokken bij de totstandkoming van zelfregulering dan bij wetgeving. Dit maakt de regelingen meestal goed werkbaar en uitvoerbaar. Het draagvlak is hierdoor ook groot.
  • Zelfregulering stimuleert het zelfreinigend vermogen van de sector: het houdt ons scherp en geeft duidelijkheid over wat we van elkaar verwachten.
  • De regels die we onszelf opleggen helpen om het klantbelang te behartigen, bedrijfsprocessen efficiënt te laten verlopen en verzekeringsfraude te bestrijden en voorkomen. Dit bespaart ons dikwijls tijd en geld.

Voor welke verzekeraars?

Ruim 60 regelingen zijn bindend voor leden van het Verbond. De bindende regelingen vind je in de Codewijzer Bindende Zelfregulering. Een deel hiervan is van toepassing op alle Verbondsleden. Een ander deel geldt voor een gedeelte van de branche, bijvoorbeeld de schade- of levensverzekeraarstak.

Andere zelfregulering is op intekenbasis en wordt niet door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) getoetst. Deze staan in de Codewijzer Intekenconvenanten- en Overeenkomsten.

Toezicht op naleving door Stichting toetsing verzekeraars (Stv)

De regels die verzekeraars met elkaar afspreken over zelfregulering zijn niet vrijblijvend. Het toezicht op naleving hiervan is op verschillende manieren georganiseerd: de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv) toetst periodiek de naleving van 55 bindende regelingen.

  • De 10 Kerncodes Klantbelang toetst de Stv intensief via onderzoek en bedrijfsbezoek.
  • Voor de 45 meer procesgeoriënteerde regelingen gebeurt dat via self assessments.
  • Een klein aantal bindende regelingen toetst de Stv niet, omdat deze regelingen elders al wordt getoetst.

Klachteninstituut financiële dienstverlening en Tuchtraad financiële dienstverlening

Verbondsleden zijn verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Ook heeft het Verbond de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) in het leven geroepen. Beide instanties baseren hun onafhankelijke uitspraken over verzekeraars mede op bindende zelfregulering van het Verbond.

Lees meer informatie over het Klachteninstituut financiële dienstverlening en de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën).

Geschillencommissies

Een deel van de zelfregulering die op schadeverzekeraars van toepassing is, voorziet in een speciale Geschillencommissie Schadeverzekeraars of een Geschillencommissie Regresaanspraken Schadeverzekeraars. Schadeverzekeraars kunnen daaraan geschillen voorleggen over de toepasselijkheid, uitleg en uitvoering van deze regelingen.

Lees meer over deze geschillencommissies en bekijk de uitspraken.

Laatst gewijzigd op:02-02-2021