Toetsing zelfregulering van start!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Er is de afgelopen periode hard gewerkt door diverse leden en commissies om ervoor te zorgen dat we dit najaar kunnen starten met de uitvoering van het doorontwikkelde toetsingsstelsel zelfregulering.

Zo is er met name veel tijd en aandacht besteed aan de invulling van de toetsing door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Met als resultaat dat vanaf deze week de Stv start met de toetsing van de eerste Kerncode Klantbelang: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Hoe ziet de rest van de planning eruit?

Het laatste kwartaal van 2020 gaat de Stv ook aan de slag met het toetsen van acht meer bedrijfsmatige, op processen georiënteerde regelingen via een online self assessment. In de Digiwijzer zijn alle codes en regelingen terug te vinden. Ook helpt de Digiwijzer verzekeraars met een overzicht over wat er wanneer wordt getoetst en de wijze waarop toetsing plaatsvindt. Stv toetst verzekeraars alleen op codes die op hen van toepassing zijn.

Inmiddels hebben alle coördinatoren zelfregulering een handboek ontvangen over het toetsingsproces en een planning voor de komende drie jaar. Om welke codes gaat het?

Kerncodes Klantbelang

De eerste van de 10 Kerncodes Klantbelang, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens, wordt van oktober 2020 tot en met maart 2021 getoetst door de Stv. De Stv heeft alle leden hier inmiddels over geïnformeerd.

Protocol Verzekeringskeuringen

De tweede Kerncode Klantbelang betreft het Protocol Verzekeringskeuringen. De code toetst de Stv van april 2021 tot en met juni 2021. In januari 2021 stuurt de Stv het informatiedocument en het toetsingskader naar alle leven- en inkomensverzekeraars.

Proces georiënteerde regelingen (self assessment)

De 45 meer bedrijfsmatige, op processen georiënteerde regelingen toetst Stv tijdens een vijf-jarige cyclus via self assessment. De self assessments vinden altijd plaats van 1 oktober tot en met 31 december. Dit jaar betreft het een korte online uitvraag met ongeveer 20 vragen over acht regelingen. 

Het Verbond wil alle leden zo goed mogelijk bijstaan door duidelijk te communiceren over wat de leden kunnen verwachten tijdens de toetsingscyclus. Toch nog vragen? Mail je vraag/opmerking naar r.blanket@verzekeraars.nl 


Was dit artikel nuttig?