Skip to Content

Beleggingsbeleid/IMVO

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars leveren als institutionele beleggers een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Nederlandse economie via onder meer staatsobligaties (van overheden) en bedrijven (via bedrijfsobligaties en aandelen). Daarnaast kunnen verzekeraars via hun beleggingsbeleid internationale misstanden adresseren en aanpakken en een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord. En dat doen ze ook. Door aandacht te besteden aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord te beleggen dragen verzekeraars daar waar mogelijk bij aan het tegengaan van klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, enzovoort. Uiteraard houden zij daarbij wel oog voor het rendementsbelang van de polishouder.

IMVO Convenant

IMVO Convenant Verzekeringssector

De sector kent sinds 2012 de Code duurzaam beleggen. In 2018 is deze code grondig geactualiseerd via het IMVO Convenant Verzekeringssector in samenspraak met overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Op 5 juli ondertekende het Verbond het convenant namens alle bij haar aangesloten verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Via het convenant proberen verzekeraars de negatieve impact van hun beleggingen zoveel mogelijk te voorkomen, verminderen en zo nodig te herstellen. Het convenant is inmiddels na een looptijd van vijf jaar, op 5 juli 2023, geëindigd. 

Handige tools voor verzekeraars 

Tijdens de looptijd van het convenant hebben de betrokken verzekeraars, NGO's en overheden tools en handreikingen ontwikkeld. Deze tools helpen verzekeraars bij het verduurzamen van het beleggingsbeleid aan de hand van de ESG-thema’s op basis van due diligence.

Nieuw plan van aanpak

De vijf jaar focus op het beleggingsbeleid vormt een solide basis om te voldoen aan toekomstige IMVO-wetgeving én voor verdere samenwerking. Daar willen de betrokken partijen graag op voortbouwen. Daarom vinden er gesprekken plaats over deze toekomstige samenwerking. De voorgestelde nieuwe aanpak loopt parallel aan de blijvende aandacht voor verantwoord beleggen. De focus ligt daarbij op het voldoen aan internationale richtlijnen voor verantwoord beleggingsbeleid (de basis op orde), nieuwe (Europese) wet- en regelgeving voor verantwoord beleggen en de uitvoering van het beleggingsbeleid via vermogensbeheerders.

Voor meer informatie: zie de convenantenwebsite IMVO Convenant Verzekeringssector

Actueel

Laatst gewijzigd op: 11-1-2024