Start inventarisatie methoden en parameters LAC-DT

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Nederlandsche Bank heeft het Verbond van Verzekeraars medegedeeld dat zij na september 2021 bij verzekeraars gaan inventariseren hoe, na het verschijnen van de DNB Q&A LAC-DT, de LAC-DT-regels worden geïmplementeerd. Om hierop goed te zijn voorbereid, heeft de commissie Financieel-Economische Zaken besloten een sector-inventarisatie uit te voeren.

In verband met de gevoeligheid van de informatie én de vereiste deskundigheid en ervaring zet het Verbond een externe, onafhankelijke deskundige in. De rapportage blijft anoniem en is niet terug te leiden tot een individuele verzekeraar.

Doel sector-inventarisatie

Het doel van de opdracht is om de modellen die de inwinbaarheid (recoverability) van de DTA/DTL en LAC-DT testen te vergelijken voor interne benchmarking. De inventarisatie betreft zowel Leven als Schade. De opdracht is niet om de modellen te analyseren of te beoordelen, maar louter inventariseren. De inventarisatie wordt uitgevoerd naast de Good Practice LAC-DT die het Verbond momenteel ontwikkelt.

Anonimiteit

De resultaten worden per thema gerapporteerd zoals vrijval risico marge, new business en gebruik beleggingsrendementen. Per thema krijgen verzekeraars de verschillen te zien, maar de combinatie van thema’s wordt niet bekend gemaakt. Ook zullen deelnemende verzekeraars elkaar niet herkennen, maar hooguit zichzelf. De inventarisatie mag niet intern gedeeld of gebruikt worden door de gekozen externe deskundige, ook niet voor de bestaande of toekomstige controlepraktijk. Het Verbond zal hiertoe een bepaling laten opnemen in het contract.

Deelname inventarisatie

De reeds deelnemende leden van de Werkgroep LAC-DT zijn Nationale-Nederlanden, Aegon, Achmea, a.s.r., Athora, Univé, De Goudse en Klaverblad. De inventarisatie wordt niet gedeeld met leden die niet aan de inventarisatie meedoen.

Andere leden van het Verbond die deel willen nemen, kunnen zich tot uiterlijk 20 augustus melden bij Ron Batten (r.batten@verzekeraars.nl). De aanmelding moet de volgende gegevens bevatten: naam, e-mailadres en telefoonnummer van een contactpersoon die alles weet van de gebruikte LAC-DT-methode.

Planning

De te kiezen consultant gaat uiterlijk 1 augustus aan het werk en begint met het opvragen en bestuderen van relevante delen van de RSR en vervolgens, waar relevant, gesprekken inplannen. Oplevering van de inventarisatie is gepland voor 30 september.


Was dit artikel nuttig?