Skip to Content

Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De verzekeringssector heeft met tachtig codes, regelingen en convenanten een robuust zelfreguleringsstelsel. Deze digiwijzer filtert de resultaten specifiek voor jouw situatie:

  • Welke regelingen en codes zijn in welke situatie van toepassing?
  • Hoe en wanneer worden deze getoetst op naleving?
  • Zijn de regelingen wel of niet bindend?

Bekijk je liever een volledig overzicht van alle zelfregulering? Ze staan op een rij in deze pdf's:

Lees hier de definitie van particulier en (klein)zakelijk.

79 resultaten

Gedragscode Verzekeraars

In de Gedragscode Verzekeraars zijn de kernwaarden van de branche opgenomen. Leden moeten de Gedragscode voor aanvang van hun lidmaatschap ondertekenen en zich hier vervolgens aan houden. Lees meer

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

De gedragscode bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke wijze dit moet worden gedaan. Lees meer

Protocol Verzekeringskeuringen

In dit protocol staan richtlijnen die verzekeraars in acht moeten nemen bij keuringen voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen die niet vallen onder het keuringsverbod van artikel 4 van de Wet op de medische keuringen. In het Protocol zijn bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over de model gezondheidsverklaring. Lees meer

Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

Deze kerncode wordt in de toetsingscycles 2023-2027 niet intensief getoetst maar d.w.m. het self assessment. Als mensen misbruik maken van financiële instellingen, waaronder verzekeraars, is afgesproken dat vast te leggen in een incidentenregister. Lees meer