Skip to Content

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voorkom schade

Ook op andere terreinen is preventie belangrijk. Bekijk de pagina met alle tips, tools en brochures om schade te voorkomen.

 

Verkeersveiligheid, het voorkomen van schade en het stimuleren van veilig verkeersgedrag zijn speerpunten van verzekeraars. Het Verbond sluit ‘Safety Deals’ met andere betrokken partijen, gericht op het vergroten van het risicobewustzijn en een betere ongevallenregistratie.

Actueel

Transparanter over schadevrije jaren

Als een motorrijtuigenverzekering wordt geroyeerd, zet de verzekeraar de opgebouwde schadevrije jaren in Roy-Data. De verzekerde ontvangt vervolgens een bevestiging. Regelmatig ontstaat er onduidelijkheid over het aantal schadevrije jaren. Het valt bijvoorbeeld lager uit dan de verzekerde verwachtte. De oorzaak? Ze kennen de berekening van de verzekeraar niet (bonus/malus-ladder) of zijn zich niet bewust van de eventuele terugval na schade.

Om schadevrije jaren beter inzichtelijk te maken, werken het Verbond en de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) aan een systeem dat verzekerden en verzekeraars real time inzicht geeft. Lees over het project Transparante Schadevrije jaren en bekijk de hulpmiddelen voor verzekeraars.

Verkeersveiligheid

Aantal verkeersslachtoffers neemt toe
In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Toch neemt sinds 2014 het aantal verkeersslachtoffers weer toe. Een (zwaar) verkeersongeval heeft zeer ingrijpende gevolgen, niet alleen voor het slachtoffer maar ook voor de directe omgeving en de maatschappij. Cijfers over verkeersveiligheid staan in de Risicomonitor Verkeer 2017.

Het bevorderen van de verkeersveiligheid, voorkomen van schade en vergroten van het verkeersveiligheidsbewustzijn zijn dan ook speerpunten van verzekeraars. Het Verbond speelt daarbij een belangrijke rol; waar individuele verzekeraars zich richten op het bijstaan van verkeersslachtoffers - financieel en anderszins - is het Verbond vooral een aanjager en verbinder bij initiatieven om de verkeersveiligheid te vergroten.

Initiatieven van het Verbond
De inspanningen van het Verbond zijn enerzijds gericht op kwetsbare verkeersdeelnemers en anderzijds op een betere registratie van verkeersongevallen. Daartoe sluit het Verbond zogenoemde Safety Deals met andere partijen die willen bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Aangezien voorkómen beter is dan genezen, agenderen we problemen, bundelen we kennis en ervaring en zetten we samen acties uit. Momenteel zijn er drie Safety Deals:

 • Jonge automobilisten
  Jonge automobilisten lopen vijf keer meer risico om bij een verkeersongeval betrokken te raken dan ervaren bestuurders. De Safety Deal komt voort uit de rijvaardigheidstraining Trials, waarmee jongeren leren gevaren in het verkeer te herkennen en juist te reageren in noodsituaties, bijvoorbeeld bij slippen of een noodstop. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers ruim een kwart minder WA-schade veroorzaken.
  Betrokken partijen: Provinciale verkeersveiligheidsorganen, Univé, ZLM verzekeringen en het Verbond van Verzekeraars

 • Oudere automobilisten
  Ook oudere automobilisten zijn kwetsbaar in het verkeer; zij hebben meer kans om bij een ongeval betrokken te raken dan andere verkeersdeelnemers. Ook zijn de fysieke gevolgen vaak ernstiger. Het Verbond ondersteunt de Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland, die bestaat uit een online verkeerstest, cursussen in de buurt en een praktijktest in de eigen auto.
  Betrokken partijen: VVN, ANBO, ZLM verzekeringen, a.s.r. Allianz, AllSecur en het Verbond van Verzekeraars

 • Smart Traffic Accident Reporting (STAR)
  Betrouwbare ongevallencijfers zijn van groot belang voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van verkeersveiligheid. Samen met andere partijen spant het Verbond zich in om onderregistratie van verkeersongevallen te verminderen, met name door het aanmoedigen van schademeldingen via MobielschadeMelden. Op die manier kunnen de oorzaken van verkeersongevallen worden achterhaald, wordt duidelijk welke locaties onveilig zijn en verbetert het zicht op kwetsbare verkeersdeelnemers.
  STAR is een initiatief van de Nationale Politie, verkeerskundig ICT-bureau VIA en het Verbond van Verzekeraars.

De Safety Deals bieden verzekeraars de kans om met hun kennis van risico en preventie bij te dragen aan meer veiligheid op de weg. Wil jpuw verzekeringsmaatschappij – aangesloten bij het Verbond - een van de Safety Deals ondersteunen? Neem dan contact met ons op via info@verzekeraars.nl!

Voertuigdata

Voertuigen verzamelen vaak ongemerkt steeds meer data over het verkeer, het rijgedrag van de bestuurder en de prestaties van de auto zelf. Dat roept de vraag op van wie die informatie eigenlijk is: de fabrikant, de overheid of de bestuurder van de auto? Verzekeraars pleiten ervoor consumenten baas te laten zijn over hun eigen data. Ook doet het Verbond voorstellen om die data beschikbaar te maken voor nuttige toepassingen via een onafhankelijke, niet-commerciële instantie.

Lees meer over voertuigdata en onze standpunten.

Directe schadeafhandeling

(Ook) WA-verzekerden melden schade sinds enkele jaren rechtstreeks bij hun eigen verzekeraar. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade sneller en eenvoudiger worden afgehandeld. Lees er meer over

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 11-11-2022