Skip to Content

Transparante schadevrije jaren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Maandensystematiek

Meer weten over de opbouw en registratie in maanden? Lees dan dit artikel met daarin een uitgebreide uitleg: Schadevrije jaren altijd actueel door opbouw en registratie in maanden.

Bij een offerte-aanvraag voor een autoverzekering geven klanten zelf het aantal schadevrije jaren op. Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat tot wel 50% van die opgaves onjuist is. Dat leidt vervolgens tot even zoveel foutief opgemaakte polissen. Verzekeraars constateren fouten pas later, als zij een controle doen in Roy-data, het huidige systeem voor de registratie van schadevrije jaren. De achteraf gecorrigeerde polissen zorgen op dit moment voor verwarring bij klanten en extra werk voor verzekeraars. Tijd dus om de bestaande systematiek te verbeteren.

Het Verbond van Verzekeraars en Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Stichting EPS) werken daarom aan een nieuw schadevrije jaren-systeem. Een systeem dat verzekerden en verzekeraars real time inzicht geeft in de stand van schadevrije jaren. Ook is het transparanter dan Roy-data, want de klant kan ook zien hoe de schadevrije jaren zijn opgebouwd.

Aanpassing systemen nodig

De overgang van Roy-data naar een nieuw, transparant schadevrije jaren-systeem betekent dat verzekeraars, gevolmachtigde agenten en systeemhuizen hun systemen moeten aanpassen. Om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen, begeleiden het Verbond en Stichting EPS de betrokken partijen bij dit project. Deze webpagina bevat belangrijke projectinformatie en tools op weg naar het nieuwe systeem.

Uitstel van ingangsdatum

De oorspronkelijke ingangsdatum van het nieuwe Schadevrije jaren-systeem was 1 juli 2024. Dit is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Zie ook dit bericht.

Uitleg Schadevrije jaren-systeem

Op dit moment berekenen verzekeraars zelf het aantal schadevrije jaren. Dat doen ze aan de hand van rekenregels die zijn opgenomen in Bedrijfsregeling 11 Roy-data. Wordt een autoverzekering geroyeerd? Dan levert de verzekeraar de royementsgegevens aan bij Roy-data. De klant ontvangt een opgave van de schadevrije jaren bij iedere prolongatie en bij royement. Toch blijkt in de praktijk dat die opgave van schadevrije jaren weinig wordt gebruikt bij de aanvraag van een nieuwe autoverzekering.

Centrale berekening en events

Het Schadevrije jaren-systeem werkt anders dan Roy-data. Dit systeem doet de berekeningen van schadevrije jaren centraal. Dat betekent dus dat verzekeraars de berekening niet meer zelf doen. Zij gaan poliswijzigingen (events) die van invloed zijn op de schadevrije jaren aanleveren aan het Schadevrije jaren-systeem. Denk bijvoorbeeld aan de ingangsdatum van de verzekering, schadeclaims, royementen, adreswijzigingen etc. De opbouw van schadevrije jaren op basis van deze events is voor de klant altijd inzichtelijk. En voor verzekeraars geldt dat ook zij de schadevrije jaren van (potentiële) klanten op ieder moment kunnen raadplegen.

Blockchaintechnologie

Net als bij Roy-data wordt het Schadevrije jaren-systeem beheerd door Stichting EPS. Nieuw is dat het systeem gebruik maakt van blockchaintechnologie. Dat zorgt ervoor dat een juiste opgave voor de klant gegarandeerd kan worden. Dat is belangrijk, omdat het aantal schadevrije jaren een bepaalde geldelijke waarde heeft. Hoe meer schadevrije jaren je opbouwt, hoe meer korting je krijgt op de premie.
Het Schadevrije jaren-systeem sluit beter aan op de bedrijfsprocessen van nu, biedt meer flexibiliteit naar de toekomst én biedt klant en verzekeraar meer inzicht (transparantie).

Maandensystematiek

Het Schadevrije jaren-systeem rekent in maanden. Dat betekent dat een verzekeraar een polis kan accepteren met 5 jaar en 10 maanden. De maandensystematiek maakt de registratie duidelijker en eerlijker voor de klant, want bij de overstap naar een andere verzekeraar gaan er geen opgebouwde schadevrije maanden verloren. Aan de andere kant is deze systematiek eerlijker, want een versnelde opbouw door afrondingen (naar boven) is hierdoor niet meer mogelijk.

Wallet en certificaten

Klanten hebben in het Schadevrije-systeem een wallet. Die wallet bevat één of meerdere certificaten waarop schadevrije jaren staan vermeld. Elk certificaat gaat over één kenteken. De wallet van een klant kan dus meerdere certificaten bevatten. Bij een offerte-aanvraag of premieberekening kan de klant certificaten opvragen en selecteren. Het certificaat blijft bij de klant zolang deze die auto heeft; ook na overstap naar een andere verzekeraar.

Particuliere en zakelijke auto’s zijn apart van elkaar geregistreerd: particulieren loggen in met IDIN. Zakelijke klanten met eherkenning.

Scope

Het SVJ-systeem maakt de opbouw van schadevrije jaren in veel opzichten eenvoudiger en transparanter. De scope van het nieuwe systeem is:

Het SVJ-systeem:

  • Berekent het aantal schadevrije jaren op basis van events die verzekeraars aanleveren op één plek.
  • Is altijd en overal te raadplegen door klant en verzekeraar.
  • Geeft klanten de mogelijkheid om bij een offerte-aanvraag of premieberekening inzage in het aantal schadevrije jaren te krijgen. Dat kan via de gegevens postcode, huisnummer en geboortedatum. Zijn er meerdere certificaten beschikbaar? Dan kan de klant er een selecteren.
  • Geeft verzekeraars altijd en overal inzicht in het juiste aantal schadevrije jaren dat gebruikt kan worden om een polis op te maken. Zo hoeft de polis na ingangsdatum niet te worden gewijzigd. Het SVJ-systeem gaat uit van het first time right-principe.

Ongewijzigd blijft het volgende:

  • De premies en de termijn van geldigheid van schadevrije jaren stellen verzekeraars zelf vast. Dit is maatschappijbeleid. Ook de bonus/malus-ladder verandert niet. De verzekeraar behoudt de mogelijkheid om extra treden toe te kennen. Het nieuwe systeem geeft alleen inzicht in het aantal zuivere schadevrije jaren.
  • De polishouder bouwt de schadevrije jaren op. In een aantal specifieke gevallen is het overdragen van schadevrije jaren onder voorwaarden mogelijk conform de huidige regelgeving. Het nieuwe SVJ-systeem biedt de mogelijkheid om na afloop van de verzekering de schadevrije jaren over te dragen aan de regelmatige bestuurder. Dat mag alleen voor de periode waarin die persoon ook op de polis vermeld stond.
  • Het nieuwe SVJ-systeem geeft klanten meer inzicht in hoe de schadevrije jaren worden opgebouwd. Toch blijft duidelijke uitleg belangrijk. Bijvoorbeeld over de opbouw van 1 per jaar én de terugval na een schuldschadeclaim of claim na vandalisme. Daarnaast berekenen sommige verzekeraars in specifieke situaties geen terugval in de bonus/malus-ladder, maar wel in zuivere schadevrije jaren. Bij overstappen naar een andere verzekeraar kan dat nog steeds onduidelijkheid opleveren. Ook bij het gebruik van het nieuwe SVJ-systeem vergt dit een duidelijke uitleg aan klanten met een motorrijtuigenverzekering.

Projectplanning

Vanwege het besluit om de ingangsdatum van het nieuwe systeem uit te stellen tot een nader te bepalen datum wordt de planning aangepast. Deze wordt gepubliceerd zodra de nieuwe ingangsdatum van het nieuwe schadevrije jarensysteem bekend is.

Ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe Schadevrije jarensysteem moet het huidige Roy-data systeem worden overgezet naar een nieuw platform. De overgang was gepland voor 30 juni, maar dit is uitgesteld. Een nieuwe datum wordt z.s.m. bekend gemaakt.

 

Projectcommunicatie

In de aanloop naar de lancering ondersteunen het Verbond en de stichting EPS verzekeraars, gevolmachtigd agenten en andere deelnemende partijen bij de implementatie van het nieuwe SVJ-systeem. Daarnaast wordt de meest actuele projectinformatie via deze webpagina aan partijen ter beschikking gesteld zoals data van kennissessies, toolkits en previews.

Kennissessies

In kennissessies wordt de voortgang van de implementatie van het SVJ-systeem behandeld. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De laatste kennissessie was op:

Datum: Donderdag 23 november 2023
Tijd: 16:00 tot 17:00 uur
Soort sessie: Webinar

Toolkit Implementatie

Op deze webpagina is ook een Toolkit Implementatie beschikbaar. Verzekeraars en andere deelnemende partijen kunnen deze toolkit gebruiken in de ontwikkelings- en implementatiefase. Later volgt er ook documentatie om klanten te informeren over het nieuwe systeem.

Preview

Sinds 2021 is er een pilot-applicatie beschikbaar voor deelnemende partijen die inzicht geeft in de nieuwe systematiek. Deze preview is relevant voor onder andere IT’ers, ontwikkelaars en procesbeheerders. Wil je toegang tot de preview? Neem dan contact op met Tjeerd Wierda, directeur Stichting EPS.

Toolkit Implementatie

In de Toolkit Implementatie zijn documenten te vinden die verzekeraars kunnen gebruiken in de ontwikkelings- en implementatiefase van het nieuwe systeem voor schadevrije jaren. Denk aan de procesbeschrijving, informatie over API en het deelnemersportaal.

Let op: de (onderstaande) inhoud van de toolkit is alléén zichtbaar als je bent ingelogd met je Verbondsaccount. Werk je bij een lid van het Verbond en heb je nog geen account? Vraag deze dan nu aan.

Voor volmachten, systeemhuizen etc.

Werk je bij een ander bedrijf? Vraag de Toolkit Implementatie dan op bij Stichting EPS via secretariaat@seps.nl.

Contact

De organisatie en implementatie van het SVJ-systeem wordt uitgevoerd door het Verbond en Stichting EPS. Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Alex de Hoop, beleidsadviseur Mobiliteit van het Verbond of met Tjeerd Wierda, directeur Stichting EPS.

Mediavragen

Het Verbond onderhoudt ook contacten met stakeholders over de inhoud en voortgang van dit project. Krijg je vragen? Bel of mail dan even met Alex de Hoop via 070-3338616.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 7-6-2024