Skip to Content

Associate Partnership

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Click or tap for English

Brancheverbreding, technologische ontwikkelingen en veranderend klantgedrag... dit soort veranderingen vraagt om een verzekeringsketen waarin we goed samenwerken en kennis met elkaar delen. 

Het Verbond faciliteert daarom een open platform. Daarin ontmoeten leden, associate partners en stakeholders van binnen en buiten de verzekeringssector elkaar. Door samenwerking en kennisdeling creëren we op tal van maatschappelijke thema's meerwaarde voor klanten. Denk aan klimaatverandering, pensioen, woningmarkt, arbeidsongeschiktheid, mobiliteit en veiligheid. Meer weten? Lees dan ook eens onze koers 2022-2024 'Samen sterker'.

Iedere organisatie die samen met ons dit doel wil bereiken, nodigen wij uit om met ons in gesprek te gaan. Is jouw organisatie geen verzekeraar, maar wel actief in de waardeketen van verzekeraars? En kunnen jullie bijdragen aan het klantbelang? Dan staat het associate partnership voor jullie organisatie open.

Hoe ervaren anderen deze samenwerking? Lees waarom MavenBlue en Netaspect zich hebben aangesloten.

Wat levert een associate partnership jullie op? 

In de samenwerking tussen het Verbond en de associate partner gaat het om het creëren van meerwaarde voor de verzekeringnemer, de associate partner en verzekeraars/het Verbond. Associate partners krijgen daarom toegang tot ons netwerk; zij maken deel uit van het ecosysteem waarbij bijna alle verzekeraars en diverse andere (associate) partners zijn aangesloten. Wij wisselen onderling kennis en ervaringen uit op gemeenschappelijke thema’s en verbeteren zo onze wederzijdse inzichten. Je kunt het zien als een informatie-abonnement.

Het Verbond organiseert bijeenkomsten waarin het Verbond en de associate partner elkaar kunnen versterken of gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Als associate partner kun je hier gratis aan deelnemen. Deelname aan vergaderingen van een werkgroep of platform is op uitnodiging. Ook kunnen associate partners aanvullend gebruik maken van services / informatieve dienstverlening van het Verbond.  

Hoe wordt jullie organisatie associate partner? 

Als een verzekeraar het lidmaatschap aanvraagt, gelden enkele voorwaarden. Voor associate partners geldt dit in mindere mate; het Verbond houdt slechts een aantal criteria aan om kwaliteit en imago/reputatie enigszins te waarborgen. 

Een aanvraag beoordelen wij dan ook op de volgende criteria:  

  • De aankomend associate partner is geen verzekeraar.    
  • De aankomend associate partner is voor een substantieel deel werkzaam in de verzekeraarssector en onderdeel van de verzekeringsketen. 
  • De aankomend associate partner heeft een onomstreden imago/reputatie 
  • De aankomend associate partner levert een bijdrage of meerwaarde aan het Verbond / de leden van het Verbond.  

Het bestuur van het Verbond beoordeelt de aanvraag. De criteria zijn overigens niet sluitend; bij twijfel kan het bestuur alsnog besluiten een aanvraag te weigeren.

Meer informatie, aanvraag en kosten  

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag over de mogelijkheden en de kosten. Na een oriënterend gesprek met positieve uitkomst doen wij een voordracht bij het bestuur.  

Hypotheekverstrekkende regiepartijen

Hypotheekverstrekkende regiepartijen lijken qua propositie, ambitie en distributiemodel veel op hypotheekverstrekkende verzekeraars. Met hun wisselen wij kennis en ervaringen uit op gemeenschappelijke thema’s om onze inzichten te verbeteren en te werken aan efficiënte oplossingen voor de klant, de associate partner en verzekeraars.

logo Venn hypotheken Logo Merius Meer over Tulp hypotheken
Munt Hypotheken logo Meer over bijBouwe Hypotheken

 

InsurTech

De InsurTech die met het Vebond het associate partnership zijn aangegaan leveren heel specifieke software voor verzekeraars, bijvoorbeeld op het gebied van fraudedetectie, embedded insurance en financieel risicomanagement. Klik op de logo's om meer over hun services te ontdekken. 

logo Dazure
   

 

Herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars

logo Aon Re
logo Gallagher Re    

Overige associate partners

Logo Innovation Boosters

Get change done. We are a team of movers and shakers, helping leaders achieve lasting and meaningful impact, together.

logo Alpina Group

Assuradeur die haar klanten helpt financiële risico's af te dekken. 

Stichting zonder winstoogmerk die onder meer schade verhaalt namens benadeelden. Bijvoorbeeld bij winkeldiefstal, tanken zonder betalen, online fraude en verzekeringsfraude. SODA ontvangt als trusted party dadergegevens van de politie (t.b.v. civiele afdoening voor benadeelden) op basis van het Besluit Politiegegevens. Daders die schade vergoeden vallen minder in herhaling. Lees meer over onze samenwerking in het associate partnership.

SODA staat onder toezicht van de stichting Directe Aansprakelijkstelling aan Daders (DAAD). Het Verbond is een van de grondleggers. 

Link naar Hienfeld

Assuradeur in nichemarkten zoals jachten, kunst, klassieke auto’s en cyber.

logo Cardano

Helpt vooruitstrevende beleggers met unieke kennis en partnerships aan betere beleggingsoplossingen. Voor hen, hun klanten en de planeet.

logo Toyota Louwman FS

Financieren, leasen, verzekeren. Mobiliteit.

Wil je associate partner worden?

Annemieke van Kaam

Neem dan contact op met Annemieke van Kaam, T 070-333 85 00

Werk je bij een verzekeraar?

Overweeg het lidmaatschap van het Verbond als jullie nog geen lid zijn.