Stormschade

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Extreme regen, hagel en wind kunnen voor veel schade in Nederland zorgen. Gelukkig zijn de meeste Nederlanders goed verzekerd tegen stormschade. Door het veranderende klimaat verwachten verzekeraars dat de schade wel gaat toenemen.

Wat is verzekerd?

Nederlanders zijn doorgaans goed verzekerd tegen stormschade. De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken schade door storm. Dit geldt voor de woning, de inhoud van de woning en voor schuttingen. Woonverzekeraars hanteren vaak wel een eigen risico. Auto’s met een WA-plusverzekering (beperkt casco) of allriskverzekering (casco) zijn verzekerd tegen schade door storm. Ongeveer twee derde van het wagenpark in Nederland heeft zo’n type verzekering.

Bekijk onze infographics over de dekking

Top tien stormschades

Op basis van ingediende claims kan het Verbond van Verzekeraars na een aantal maanden in kaart brengen hoeveel schade een storm heeft veroorzaakt. Het gaat hierbij alleen om verzekerde schade op de inboedel-, opstal- en autoverzekering. De totale schade ligt dus nog hoger. Zo heeft de hagelbui in 2016 voor ruim 200 miljoen euro aan schade bij kassen veroorzaakt. Maar denk ook aan gewassen op het land, transport, bedrijfsonderbreking en infrastructuur. Die schade wordt in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten.

Klik op de afbeelding om het interactieve dashboard te openen:

Kan het Verbond een schadeschatting doen?

Als er een storm over heel Nederland trekt, dan kan het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars een eerste schatting van de schade doen. Als de storm vooral een lokaal karakter heeft, dan is dit niet mogelijk. Als er een schatting gedaan kan worden, dan wordt die grotendeels gebaseerd op historische schadedata. We weten namelijk wel hoeveel schade eerdere stormen hebben opgeleverd. Door die historische data te combineren met factoren als het weer en de dag van de week, kunnen wij een (voorzichtige) schatting maken. Ook zijn er steeds betere waarschuwingen mogelijk. Gekoppeld aan maatregelen heeft dit een dempend effect op de schade.

Neemt het aantal stormen in Nederland toe?

Op basis van toekomstscenario’s van het KNMI is de verwachting is dat extreme regen, hagel en droogte door klimaatverandering gaat toenemen. Klimaatverandering lijkt minder invloed te hebben op stormen met extreme windstoten. Wereldwijd zien verzekeraars de gevolgen van klimaatverandering terug in hun cijfers.

Laatst gewijzigd op: 22-7-2021