Stormschade

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Extreme regen, hagel en wind kunnen voor veel schade in Nederland zorgen. Gelukkig zijn de meeste Nederlanders goed verzekerd tegen stormschade. Door het veranderende klimaat verwachten verzekeraars dat de schade wel gaat toenemen.

Wat is verzekerd?

Nederlanders zijn doorgaans goed verzekerd tegen stormschade. De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken schade door storm. Dit geldt voor de woning, de inhoud van de woning en voor schuttingen. Woonverzekeraars hanteren vaak wel een eigen risico. Auto’s met een WA-plusverzekering (beperkt casco) of allriskverzekering (casco) zijn verzekerd tegen schade door storm. Ongeveer twee derde van het wagenpark in Nederland heeft zo’n type verzekering.

Bekijk onze infographics over de dekking

Top tien stormschades

Op basis van ingediende claims kan het Verbond van Verzekeraars na een aantal maanden in kaart brengen hoeveel schade een storm heeft veroorzaakt. Het gaat hierbij alleen om verzekerde schade op de inboedel-, opstal- en autoverzekering. De totale schade ligt dus nog hoger. Zo heeft de hagelbui in 2016 voor ruim 200 miljoen euro aan schade bij kassen veroorzaakt. Maar denk ook aan gewassen op het land, transport, bedrijfsonderbreking en infrastructuur. Die schade wordt in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten.

Datum

Oorzaak

Totaal: Inboedel/
opstal +
Auto

Inboedel/
opstal
Particulier 

Inboedel/
opstal
Zakelijk

Auto
Particulier 


Auto
Zakelijk

 

18-01-2018

Storm Friederike

401

299

67

29

5

23-06-2016

Hagel

374

226

71

68

9

18-01-2007

Storm Kyrill

285

193

59

26

6

28-10-2013

Storm Carmen

156

110

23

19

4

26-05-2009

Noodweer

90

55

11

20

4

30-08-2015

Regen / hagel

85

37

10

34

4

07-02-2020

Storm Ciara

80

54

16

8

3

22-06-2008

Hagel

79

22

5

46

7

31-03-2015

Lentestorm

65

36

12

14

3

28-07-2014

Wolkbreuk

62

39

16

6

1

28-06-2011

Noodweer

55

21

7

23

4

 

Kan het Verbond een schadeschatting doen?

Als er een storm over heel Nederland trekt, dan kan het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars een eerste schatting van de schade doen. Als de storm vooral een lokaal karakter heeft, dan is dit niet mogelijk. Als er een schatting gedaan kan worden, dan wordt die grotendeels gebaseerd op historische schadedata. We weten namelijk wel hoeveel schade eerdere stormen hebben opgeleverd. Door die historische data te combineren met factoren als het weer en de dag van de week, kunnen wij een (voorzichtige) schatting maken. Ook zijn er steeds betere waarschuwingen mogelijk. Gekoppeld aan maatregelen heeft dit een dempend effect op de schade.

Neemt het aantal stormen in Nederland toe?

Op basis van toekomstscenario’s van het KNMI is de verwachting is dat extreme regen, hagel en droogte door klimaatverandering gaat toenemen. Klimaatverandering lijkt minder invloed te hebben op stormen met extreme windstoten. Wereldwijd zien verzekeraars de gevolgen van klimaatverandering terug in hun cijfers.

Bekijk onze themapagina over het klimaat

Laatst gewijzigd op:25-02-2021