Skip to Content

Arbeidsvoorwaarden en cao

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond (sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden) sluit als werkgeverspartij met FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen cao’s af voor de binnendienst en de buitendienst. 

Vragen?

Vragen over de cao of werkgeverszaken kun je mailen naar cao@verzekeraars.nl.

Sociale Agenda 2022-2024

Verzekeraars en vakbonden (CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie) voeren samen een agenda met een toekomstvisie op arbeid. 

2022-2024

Deze agenda gaat over duurzaam werkgeverschap voor mensen, organisaties en samenleving. Dat is belangrijk door digitalisering, een dynamische arbeidsmarkt, de gevolgen van corona en de uitwerking van het pensioenakkoord. In de Sociale Agenda 2022-2024 staat het begeleiden van mensen van werk naar werk centraal, net als het (h)erkennen van talent en het versterken van diversiteit en inclusie.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Werkdruktemeter: Meet je werkplezier!

In hoeverre zijn jouw medewerkers gelukkig en in welke mate ervaren zij werkdruk? Met de Werkdruktemeter worden werkdruk en werkplezier meetbaar én bespreekbaar. Lees alles wat je moet weten om met de Werkdruktemeter aan de slag te gaan of luister de gebruikerssessie terug. 

Aan de slag in het onderwijs of de zorg?

De verzekeringsbranche is door consolidatie, krimp in werkgelegenheid en de continue stroom aan wet- en regelgeving door de overheid stevig in beweging.

Aan de slag voor de klas

Het Verbond heeft zich met banken en onderwijsinstellingen verbonden aan het convenant 'Aan de slag voor de klas'. Hiermee helpt de verzekeringsbranche werknemers die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen

Ik zorg

De campagne Ik Zorg werft medewerkers voor de sector Zorg en Welzijn. Op www.ontdekdezorg.nl vertellen medewerkers over hun functie en waarom zij graag in de zorg werken.

Arbo en preventie: arbocatalogus

Hoe kunnen verzekeraars handen en voeten geven aan een goed arbobeleid? En hoe kun je het beste omgaan met arbeidsrisico’s zoals werkdruk en KANS (voorheen: RSI)? Lees daarover in De Arbocatalogus voor het (zorg-)verzekeringsbedrijf op www.gezondverbond.nl.

Deze catalogus bevat direct toepasbare oplossingen en tips voor arbo-risico’s als werkdruk, beeldschermwerk en ongewenst gedrag. Deze catalogus is primair bestemd voor werknemers en leidinggevenden in de verzekeringssector. Ook arboprofessionals, bestuurders, ondernemingsraden en anderen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden in het verzekeringsbedrijf kunnen er hun voordeel mee doen.

De catalogus is ontwikkeld door de sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars, verzekeraars met een eigen cao en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zich ook aangesloten. De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.
 
Lees meer op www.gezondverbond.nl.

Arbeidsparticipatie

In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning bieden. Ook cao-partijen en de verzekeringssector willen de instroom van deze groep op de arbeidsmarkt vergroten en bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. 

Het Verbond van Verzekeraars werkt samen met Restart (Wajong en Participatiewet) en met Werkgevers-gaan-inclusief, een programma dat uitgevoerd wordt door werkgeversvereniging AWVN en werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak. Doel van het programma is het motiveren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers in de slag naar een (meer) inclusieve arbeidsorganisatie. 

Voor het Verbond van Verzekeraars en vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie voert Restart een project uit om Wajongers werkervaring te laten opdoen bij verzekeraars.

Vluchteling-studenten

Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF) ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het vinden van een passende functie. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Soms is dat bij een verzekeraar. Wist je dat er oud-UAF-studenten werken bij onder andere De Nederlandsche Bank, de overheid, Philips en de Belastingdienst?

Actueel

Laatst gewijzigd op: 12-4-2024