Arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De ontwikkelingen binnen de verzekeringssector volgen elkaar snel op en de werkgelegenheid staat onder druk. Daarom hebben verzekeraars en vakbonden samen een agenda voor de toekomst opgesteld. Het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers staat daarin centraal.

Cao

Het Verbond (sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden) sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnendienst en de buitendienst.

De huidige cao voor de verzekeringsbedrijfstak loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Projecten
Het Verbond en de betrokken vakorganisaties hebben verschillende projecten lopen ten behoeve van werkgevers en werknemers in het verzekeringsbedrijf. Deze projecten komen voort uit de sector-cao, maar zijn ook bedoeld voor verzekeraars met een eigen cao. De volgende projecten lopen op dit moment:

Arbeidsparticipatie
Iedereen kent wel iemand die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft; uit de nabije gemeenschap, bijvoorbeeld de eigen klantenkring, polishouders of familieleden van personeel. In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten deze mensen naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning. Ook de verzekeringsbranche levert hieraan een bijdrage. Zo bestaat er een Wajong-project en werkt het Verbond samen met het programma Werkgevers-gaan-inclusief. Lees meer over deze projecten onder het kopje Arbeidsparticipatie.
 
Samenhangend inzetbaarheidsbeleid
Doel van het inzetbaarheidsbeleid is dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen of buiten de branche. Lees verder onder het kopje Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid.

Arbo en preventie
In het kader van arbo en preventie is de zogeheten Arbocatalogus – een soort oplossingenboek – voor het verzekeringsbedrijf opgesteld. Lees verder onder het kopje Arbo en preventie.
 
Vragen?
Vragen over de cao of werkgeverszaken kunt u per e-mail sturen naar cao@verzekeraars.nl.

Werkdruktemeter: Meet je werkplezier!

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en zich gelukkig voelen zijn productiever, meer betrokken, hebben een lager verzuim en zijn minder geneigd te vertrekken.

Maar in hoeverre zijn medewerkers gelukkig en in welke mate ervaren zij werkdruk? Met de nieuwe 'Werkdruktemeter' worden werkdruk en werkplezier meetbaar én bespreekbaar.

Lees hier alles wat je moeten weten om met de Werkdruktemeter aan de slag te gaan!

Sociale Agenda 2019-2021

Samen op weg naar brede inzetbaarheid
Het stimuleren van medewerkers om hen zelf de regie te laten nemen over hun loopbaan, het geven van een antwoord op de toenemende vraag naar maatwerk qua arbeidsvoorwaarden en de voortdurende zoektocht naar nieuw talent staan centraal in de nieuwe Sociale Agenda voor 2019-2021.

De agenda met een toekomstvisie op arbeid binnen de verzekeringsbranche is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de vakorganisaties, CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie en de verzekeraars.

Volgens de vakorganisaties en het Verbond en heeft de Sociale Agenda 2014-2018 in belangrijke mate bijgedragen aan het bewustwordingsproces te investeren in het personeel van de toekomst.

Bekijk de Sociale Agenda
De Sociale Agenda 2019-2021 is volledig digitaal beschikbaar in de vorm van een interactief PDF waarin alle thema's snel en eenvoudig terug zijn te vinden.


Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond aan het werk blijven? Dat is kort gezegd waar het om draait bij inzetbaarheid. De noodzaak om te werken aan inzetbaarheid wordt steeds groter, want Nederland vergrijst en ontgroent in een hoog tempo.

De arbeidsmarkt wordt krapper en werknemers moeten langer doorwerken. Tegelijkertijd moeten organisaties continu innoveren en inspelen op veranderingen om te kunnen blijven concurreren. Het Verbond is dan ook al in 2006 samen met de vakorganisaties aan de slag gegaan met inzetbaarheid. Dat heeft onder meer geleid tot het project Verzeker je Inzet: een website die medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals en alle andere betrokkenen kan helpen bij het werken aan inzetbaarheid. Met tools, tips, actuele informatie, links, etc.

Convenant 'Aan de slag voor de klas'

Met de handtekening van algemeen directeur Richard Weurding onder het Convenant ’Aan de slag voor de klas’ gaat de verzekeringsbranche werknemers helpen die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen.

Het convenant is op 11 februari 2018 ook ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Banken en diverse onderwijsinstellingen. Het ministerie van OCW stelt de komende jaren zeven miljoen euro extra beschikbaar voor deze zij-instroomtrajecten om werknemers uit de financiële sector te begeleiden naar een baan binnen het onderwijs.

Volgens Richard Weurding sluit het convenant naadloos aan op het motto van de Sociale Agenda 2019- 2021 ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’. De Sociale Agenda bevat de gezamenlijke visie van de sociale partners (werknemers en werkgevers) over het huidig en toekomstig arbeidsklimaat van de verzekeringsbranche. Een branche die door consolidatie, krimp in werkgelegenheid en de continue stroom aan wet- en regelgeving door de overheid continue en stevig in beweging is. Weurding: “Een belangrijke ambitie van de Sociale Agenda is om werknemers te stimuleren zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Welke werkzaamheden en toekomstperspectief passen bij de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche? Via het convenant wordt de deur naar een mooie baan in het onderwijs in ieder geval wijd open gezet.”

Convenant 'Aan de slag voor de Klas'

Begin dit jaar heeft het Verbond, samen met de banken en onderwijsinstellingen, zich verbonden aan het Convenant ’Aan de slag voor de klas’. Met behulp van dit convenant helpt de verzekeringsbranche werknemers die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen aan relevante informatie.

Informatiepakket

Overweeg jij een baan in het onderwijs? In dit informatiepakket vind je informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers. Het gaat over het leraarschap in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Houd ook de websites in de gaten die in het informatiepakket worden genoemd. De komende tijd wordt ook op deze sites relevante informatie gepubliceerd.

Sociale agenda 2019-2021

Het convenant is een van de uitwerkingen van de Sociale Agenda 2019- 2021 ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’. De Sociale Agenda bevat de gezamenlijke visie van de sociale partners (werknemers en werkgevers) over het huidig en toekomstig arbeidsklimaat van de verzekeringsbranche. Een belangrijke ambitie van de Sociale Agenda is om werknemers te stimuleren zelf de regie te nemen over hun loopbaan, gefaciliteerd door de werkgever. Welke werkzaamheden en toekomstperspectief passen bij de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche? Het Convenant helpt werknemers bij het zoeken en vinden van de juiste weg.

Twijfel je of het leraarschap bij jou past? Doe dan de test op http://testcentre.qompas.nl/

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om je te laten omscholen tot leraar? Verschillende verzekeraars organiseren bijeenkomsten. Onderstaande contactpersonen kunnen je vertellen wanneer er een bijeenkomst gepland staat en of je, als je niet bij die verzekeraar werkzaam bent, kunt aanschuiven:

Vivat, regio Amsterdam

Jan Vriens, Career Development consultant        

T +31 20 54 36 952                            

M +31 6 51 66 92 50     

Burg. Rijnderslaan 7, Amstelveen, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar           

Nationale-Nederlanden, regio Amsterdam & Den Haag

Constance Schouten, HR Specialist / Herplaatsingsadviseur

M + 31 6 43 18 66 30

E Constance.Schouten@nn-group.com

Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 90504, 2509 LM DEN HAAG

ASR Nederland N.V., regio Utrecht

Fred Beemer, Ontwikkelcoach | In Beweging | Human Resources

M +31 6 51 11 48 95

E fred.beemer@asr.nl   

Archimedeslaan 10, Postbus 2072, 3500 HB UTRECHT

AEGON Nederland N.V., regio Den Haag, Leeuwarden

Miranda van Nijhuis, Learning consultant zakelijk

M +31 6 20 57 02 19

E miranda.vannijhuis@aegon.nl

AEGONplein 50, Postbus 202, 2501 CE Den Haag

Achmea, regio Apeldoorn

Enno van Hamel, HR Senior Beleidsadviseur

M +31 6 51 36 44 87

E enno.van.hamel@achmea.nl

Laan van Malkenschoten 20, 7333NP Apeldoorn / Atriumgebouw A0

Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

Landelijk contactpersoon CAOP

Cor van Dam, Senior adviseur Arbeidsmarktvraagstukken

T +31 70 37 65 810

M +31 6 22 71 97 50

E c.vandam@caop.nl

Baan in de zorg?

Overweeg je een baan in de zorg? Op 1 november 2018 is de campagne Ik Zorg gestart om de komende jaren nieuwe medewerkers te werven voor de sector Zorg en Welzijn.

Via www.ontdekdezorg.nl vertellen medewerkers wat hun functie inhoudt en waarom zij gekozen hebben voor een baan in de zorg. Via Ik Zorg laten meer dan 600 professionals door heel het land zien, voelen en ervaren hoe divers, breed en betekenisvol hun werk is.

Ik Zorg

Ik Zorg is onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg met als doel om in 2022 de personeelstekorten terug te brengen naar nul of daar dichtbij.

Sociale agenda 2019-2021

Welke werkzaamheden en toekomstperspectief passen bij de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche? Dat is een van de belangrijke vragen die centraal staan in de Sociale Agenda 2019- 2021 ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’. Een antwoord op deze vraag kan gevonden worden in een duurzame inzetbaarheidsaanpak waarbij werknemers gestimuleerd worden zelf de regie te nemen over hun loopbaan, gefaciliteerd door de werkgever.

 

Arbo en preventie

Hoe kunnen verzekeraars handen en voeten geven aan een goed arbobeleid? En hoe kunnen ze het beste omgaan met arbeidsrisico’s zoals RSI en werkdruk? Die vragen staan centraal in De Arbocatalogus voor het (zorg-) verzekeringsbedrijf, die online beschikbaar is op de website www.gezondverbond.nl.

Deze catalogus is ontwikkeld door de sector arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars, de verzekeraars met een eigen cao en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zich ook aangesloten bij de Arbocatalogus. De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.
 
Praktisch nut staat voorop in de Arbocatalogus: geen papierwinkel, maar direct toepasbare oplossingen en tips voor arborisico’s. De Arbocatalogus bevat onder andere oplossingen op het gebied van werkdruk, beeldschermwerk en ongewenst gedrag. Deze catalogus is primair bestemd voor werknemers en leidinggevenden in de verzekeringssector. Ook arboprofessionals, bestuurders, ondernemingsraden en alle anderen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden in het verzekeringsbedrijf kunnen er hun voordeel mee doen.

Lees meer over op de website www.gezondverbond.nl.

 

Arbeidsparticipatie

Iedereen kent wel iemand die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft; uit de nabije gemeenschap, bijvoorbeeld de eigen klantenkring, polishouders of familieleden van personeel. In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten deze mensen naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning.

Ook cao-partijen willen de kansen op de instroom van deze groep op de arbeidsmarkt vergroten en nemen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. De verzekeringssector speelt ook in op de wet en wil op diverse manieren de arbeidsparticipatie van deze groep bevorderen.

Wajong-project
Verzekeraars hebben al enige jaren ervaring met het werken met Wajongers. Het Verbond van Verzekeraars en vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben een door Restart uitgevoerd project lopen om Wajongers werkervaring te laten opdoen bij verzekeraars. Lees meer over Wajongers bij verzekeraars.

Werkgevers-gaan-inclusief
Het Verbond van Verzekeraars werkt samen met Restart (Wajong en Participatiewet) en met Werkgevers-gaan-inclusief, een programma dat uitgevoerd wordt door werkgeversvereniging AWVN en werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak. Doel van het programma is het motiveren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers in de slag naar een (meer) inclusieve arbeidsorganisatie. Lees meer over arbeidsparticipatie en de aanpak daarvan.

Vluchteling-Studenten
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Mogelijk bij een verzekeraar. Wist u dat er oud-UAF-studenten werken bij onder andere De Nederlandsche Bank, de overheid, Philips en de Belastingdienst?
Meer weten? Bezoek de website van UAF.

Wetenschapsbeleid

Het Verbond is al tientallen jaren actief op het terrein van de wetenschap. In de vorm van het subsidiëren van onderzoek, ondersteunen van wetenschappelijk onderwijs, relevante leerstoelen en het bijdragen aan kennis binnen universiteiten over de verzekeringspraktijk.

Verzekeraars hechten waarde aan het ontwikkelen van vaardigheden en kennis, ook om goed en gefundeerd klanten advies te kunnen geven en een toekomstgericht beleid te bepalen dat past binnen een veranderende maatschappij. Ondersteunen en gebruikmaken van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs levert verzekeraars een onafhankelijk oordeel en kennis op. Door middel van publicaties, onderzoek en standpunten vanuit wetenschappelijke hoek kunnen beslissingen wetenschappelijk worden onderbouwd.
 
De activiteiten in het kort:

  • Het Verbond werkt sinds 2008 nauw samen met het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) aan de Universiteit van Amsterdam. ACIS is een community 50 onderzoekers en professoren verbonden aan universiteiten uit binnen- en buitenland.
  • Het Verbond subsidieert enkele leerstoelen.
  • Het Verbond stond aan de wieg van de Master verzekeringskunde aan de UvA en haar leden hebben zitting in de Raad van Advies om de aansluiting op de verzekeringspraktijk te bewaken.
  • Sinds een aantal organiseert Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond een aantal courses: PE deskundigheidsbevordering bestuurders, Verzekeraars Vernieuwen Connect en Impact, verzekeraars versterken. Binnenkort wordt hier de course PE deskundigheidsbevordering sleutelfunctionarissen aan toegevoegd.

Meer informatie over de samenwerking tussen het Verbond en de wetenschap staat op de pagina's van de Insurance Academy.