Skip to Content

"Het partnership mag van ons nog veel verder gaan"

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Op het gebied van pensioen en arbeidsvoorwaarden adviseert Montae & Partners de leden van het Verbond van Verzekeraars. Als het aan Inge Bakker ligt, is dit nog maar het begin van een succesvolle samenwerking.

Montae & Partners adviseert werkgevers, pensioenfondsen en ondernemingsraden op het gebied van pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inge Bakker, pensioen- en arbeidsvoorwaardenadviseur: "In 2020 is Montae gefuseerd met Floreijn en LNBB, waardoor de dienstverlening verder is verbreed. Gaven we eerder vooral collectief pensioenadvies, nu richten we ons ook op bredere thema’s. Zoals duurzame inzetbaarheid, inkomen, verzuim en collectieve zorgverzekeringen. Daarnaast informeren we werkgevers en werknemers over secundaire arbeidsvoorwaarden. De dienstverlening rondom arbeidsvoorwaarden is namelijk steeds meer met elkaar verbonden. Zo is het pensioen vaak een integraal onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, in plaats van een verplichte kostenpost."

Communicatie rondom arbeidsvoorwaarden

Klanten van Montae & Partners zijn volgens Bakker divers: van pensioenfondsen en corporate organisaties, tot de grotere mkb-bedrijven. Daaronder ook meerdere leden van het Verbond. "Vanaf ongeveer vijftig medewerkers zijn wij als adviseur echt in beeld. Van het Verbond zijn meer dan twintig grote en kleinere verzekeraars klant bij ons. We informeren hen onder andere op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Het Verbond zelf adviseren we bij de cao-onderhandelingen voor het verzekeringsbedrijf."

Eerder stoppen met werken

Volgens Bakker hebben leden van het Verbond net als andere organisaties op dit moment vooral vragen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zoals de tijdelijke terugkeer van het vroegpensioen. Bakker: "Het gaat om de aangepaste wetgeving Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) als onderdeel van de afspraken in het pensioenakkoord. In de helft van alle cao’s zien we al maatregelen om eerder met pensioen te kunnen. Ook in de Cao Verzekeringsbedrijf zijn afspraken gemaakt over vervroegd uittreden. Het implementeren van de RVU-mogelijkheden heeft wel diverse gevolgen. De werkgever moet dit bijvoorbeeld financieren, er zijn diverse uitvoeringsvraagstukken en wat betekent het voor iemands pensioenopbouw? In een webinar informeerden we de leden van het Verbond hierover. Er waren maar liefst 85 aanmeldingen, voor ons het bewijs dat het een actueel thema is onder de aangesloten verzekeraars."

Meer mogelijkheden

Het webinar is het gevolg van een partnership tussen het Verbond en Montae & Partners. Dat leidde ook al tot een webinar rondom duurzame inzetbaarheid. "En in het najaar staan er weer nieuwe bijeenkomsten gepland", zegt Bakker. "Daarnaast leveren we regelmatig artikelen over pensioen en arbeidsvoorwaarden voor de nieuwsbrief die het Verbond stuurt aan haar leden."

Bakker is blij met de samenwerking, maar ziet ook meer mogelijkheden. "Ik vind een open cultuur enorm belangrijk. En dus echt goed dat het Verbond dit doet en aanjaagt. Maar voor mij mag het partnership nog verder gaan dan dit. Ik zou het bijvoorbeeld heel leuk en nuttig vinden om samen met het Verbond een soort denktank te starten, waarin wij met leden ideeën kunnen uitwisselen. Dan ontstaat er nóg meer interactie. En zo kunnen wij beter vormgeven aan onze ambitie: werkgevers adviseren en ondersteunen om medewerkers zo kostenefficiënt en goed mogelijk in dienst te houden."


Was dit nuttig?