Solvabiliteit & Solvency II

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Voorstel herziening (Review 2018) Solvency II-regelgeving

Begin maart heeft de Europese Commissie de voorgestelde herziening (Review 2018) van de Solvency II-regelgeving, gepubliceerd met positieve aanpassingen voor verzekeraars. Zo gaan onder meer de kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag net als de kapitaaleisen voor aandelenbeleggingen. De aanpassing in de Solvency II-regels scheelt de verzekeraars enkele tientallen miljoenen euro’s kapitaalbeslag op jaarbasis en sluiten de kapitaaleisen beter aan bij de economische werkelijkheid. Dit heeft voordelen voor polishouders, verzekeraars en hun aandeelhouders.

Het Verbond pleit ervoor dat het Europees Parlement (EP) en de Raad van Ministers (Raad) de herziening snel goedkeuren. Het voorstel van de EC ligt nu ter beoordeling bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zij hebben tot 8 juni de tijd om het voorstel goed te keuren of af te wijzen. De aangepaste regelgeving wordt bij een akkoord naar verwachting uiterlijk per 1 januari 2020 van kracht. Het Verbond heeft hier een circulaire over uitgebracht.