Solvabiliteit & Solvency II

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Review 2018 Solvency II

In juni 2019 is de Solvency II gedelegeerde verordening definitief aangepast door de 2018 Review gedelegeerde verordening. Echter, de eerder voorgestelde aanpassing van onder meer de kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat niet door, omdat de kapitaaleisen voor banken gewijzigd zijn door het CRR 3.5 project (Capital Requirements Regulation, verordening Kapitaaleisen voor Banken). Dit betekent dat NHG-hypotheken, ondanks eerdere verwachtingen, toch niet voldoen aan de aangepaste voorwaarden om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie. Hierdoor gaat een hoger (krediet)risicogewicht gelden voor het door de garantie afgedekte deel van de lening.

Reparatieregeling

DNB en het miniserie van Financiën hebben toegezegd via een reparatieregeling in de 2020 Review ervoor te zorgen dat  de NHG-hypotheken weer voldoen aan de aangepaste voorwaarden.

In het EIOPA consultatiedocument over de 2020 Review  is een voorstel opgenomen om een voorlopige betaling van het verwachte verlies en een contra-garantie toe te voegen aan de huidige regels voor verzekeraars. Deze regeling wordt pas van kracht zodra de 2020 Review is afgerond, naar verwachting in 2024.

Het Verbond heeft over de Review 2018 een circulaire uitgebracht waarin de wijzigingen en de inwerkingtreding staan beschreven.

Solvency II en Brexit

Een buitengewoon onzekere factor is de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Op dit moment is het niet mogelijk aan te geven wat de gevolgen zullen zijn van Brexit voor Solvency II. Met behulp van de speciale themapagina Brexit van het Verbond kunnen verzekeraars zich voorbereiden op de Brexit.