Solvabiliteit & Solvency II

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Review 2018 Solvency II

In juni 2019 is de tekst van de 2018 Review van Solvency II definitief vastgesteld. De Review 2018 bevat positieve aanpassingen voor verzekeraars. Zo gaan onder meer de kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag net als de kapitaaleisen voor aandelenbeleggingen. De aanpassing in de Solvency II-regels scheelt de verzekeraars enkele tientallen miljoenen euro’s kapitaalbeslag op jaarbasis en de kapitaaleisen sluiten beter aan bij de economische werkelijkheid. Dit heeft voordelen voor polishouders, verzekeraars en hun aandeelhouders.

Het Verbond heeft over de Review 2018 een circulaire uitgebracht waarin de wijzigingen en de inwerkingtreding staan beschreven.

Solvency II en Brexit

Een buitengewoon onzekere factor is de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Op dit moment is het niet mogelijk aan te geven wat de gevolgen zullen zijn van Brexit voor Solvency II. Met behulp van de speciale themapagina Brexit van het Verbond kunnen verzekeraars zich voorbereiden op de Brexit.

Koordanser (1).jpg

Bijeenkomst Risicomanagement

  • 22-1-2020
  • Bijeenkomst
  • Verzekeringsthema's