Skip to Content

Solvabiliteit & Solvency II

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Handreiking LAC DT

Het Verbond publiceert zijn eerste handreiking LAC DT, de zogeheten handreiking Deferred Tax (DT). Het is een nog niet afgerond document dat het Verbond aanpast, indien nodig.

De handreiking bestaat uit een Excel sheet met formules. Deze formules zijn een interpretatie van de DT-regels uit Solvency II. De pdf is een toelichting op de Excel sheet die het Verbond ontwikkeld heeft naar aanleiding van DT-onderzoek door DNB en DNB-uitingen over de DT-regels.

De Verbondsinterpretatie is nog niet afgerond, omdat discussie hierover met DNB nog loopt. Daarnaast moet het Verbond de Excel sheet nog valideren met derden die geen onderdeel uitmaken van de werkgroep Solvency.  

DNB heeft aangegeven iedere zelf ontwikkelde methode te aanvaarden die goed onderbouwt waarom deze aan de Solvency II regels voldoet. Daarom publiceren wij deze Handreiking ter inspiratie voor de eigen DT berekening.

Uitgangspunten behandeling spaarhypotheken

DNB heeft op 1 september 2021 een Q&A en een Good practice over de behandeling spaarhypotheken onder Solvency II gepubliceerd voor de behandeling van spaarhypotheken. Het Verbond publiceert bijgaande Handreiking met algemene uitgangspunten. Dit betreft de waardering en de wijze waarop de kapitaaleis berekend wordt volgens de Solvency II wetgeving en publicaties van DNB. Deze Handreiking geeft géén invulling aan de wijze waarop de spaarhypotheken verantwoord worden (opname op de balans en classificatie) binnen de accountinggrondslagen van de verzekeraar.

De Handreiking bespreekt de meest gangbare vormen van de spaarhypotheken zoals aanwezig op de balansen van verzekeraars. Voor andere varianten dient de verzekeraar een individuele boordeling uit te voeren.

Review 2020: definitief akkoord Solvency-II richtlijn

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in de Solvency II-richtlijn. Dit betekent dat het eerder bereikte onderhandelingsresultaat van december 2023 nu formeel is goedgekeurd. Naar verwachting wordt de definitievete tekst van de Solvency II-richtlijn voor eind 2024 in het Publicatieblad gepubliceerd na controle door gespecialiseerde juristen op onder andere juiste formuleringen, nummering van artikelen en de vertaling in officiële EU-talen.

Review 2018 Solvency II

In juni 2019 is de Solvency II gedelegeerde verordening definitief aangepast door de 2018 Review gedelegeerde verordening. Echter, de eerder voorgestelde aanpassing van onder meer de kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat niet door, omdat de kapitaaleisen voor banken gewijzigd zijn door het CRR 3.5 project (Capital Requirements Regulation, verordening Kapitaaleisen voor Banken). Dit betekent dat NHG-hypotheken, ondanks eerdere verwachtingen, toch niet voldoen aan de aangepaste voorwaarden om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie. Hierdoor gaat een hoger (krediet)risicogewicht gelden voor het door de garantie afgedekte deel van de lening.

Reparatieregeling NHG hypotheken 

DNB en het miniserie van Financiën hebben toegezegd via een reparatieregeling in de 2020 Review ervoor te zorgen dat  de NHG-hypotheken weer voldoen aan de aangepaste voorwaarden.

In het EIOPA consultatiedocument over de 2020 Review  is een voorstel opgenomen om een voorlopige betaling van het verwachte verlies en een contra-garantie toe te voegen aan de huidige regels voor verzekeraars. Deze regeling wordt pas van kracht zodra de 2020 Review is afgerond, naar verwachting in 2024.

Het Verbond heeft over de Review 2018 een circulaire uitgebracht waarin de wijzigingen en de inwerkingtreding staan beschreven.

Actueel

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 25-4-2024