Skip to Content

Prioriteiten Solvency II herziening op een rij

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Geen onnodig hoge kapitaalbuffers, meer ruimte om te investeren in de Europese economie, regels die rekening houden met de lange termijn-producten van verzekeraars en een stelsel waar de toezichtlasten beter en eerlijker verdeeld zijn. Het zijn een paar voorbeelden van de prioriteiten die het Verbond van Verzekeraars heeft meegegeven aan de Europese Commissie die werkt aan een voorstel voor de herziening van het Europese toezichtsraamwerk voor verzekeraars.

In een serie artikelen staat het Verbond de komende tijd stil bij de belangrijkste prioriteiten voor de verzekeringssector bij de herziening van Solvency II richtlijn door de EC. In het eerste artikel dat volgende week verschijnt, gaat het Verbond in op de belangrijke aanjagende rol die de herziening van Solvency-II kan vervullen mits de Europese Commissie (EC) verzekeraars, als belangrijke kapitaalverschaffers en lange termijnbeleggers, de kans geeft hun investeringskracht in te zetten voor een krachtig Europa.

Minder complex systeem met aandacht voor noodzakelijke aanpassingen

In de volgende artikelen in deze reeks gaan wij in op proportionaliteit in Solvency II, de aanpak van systeemrisico en de administratieve lasten en nalevingslasten van het huidige raamwerk.

Tijdlijn herziening

In december 2020 heeft EIOPA een uitgebreid advies aangeboden aan de EC waar het Verbond en Insurance Europe op hebben gereageerd. De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel voor de herziening dat in het 3e kwartaal van 2021 wordt verwacht. Daarna gaat dit voorstel ter besluitvorming naar de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. Verwacht wordt dat de veranderingen van kracht worden in 2024. Voor aanpassingen in de rapportageverplichtingen (o.a. verslagstaten) is 2023 in beeld en volgend jaar voor de rapportages. 

 


Was dit nuttig?