Skip to Content

Herhaalde oproep aan EC: geen onnodig hoge kapitaalbuffers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

“De uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden door het coronavirus, heeft aangetoond dat de huidige kapitaalseisen binnen Solvency II robuust zijn en verzekeraars voldoende buffers hebben om economische schokken op te vangen. Wij zien dan ook geen reden om de kapitaalbuffers nu verder te verhogen,” benadrukt Weurding in de Verbondsreactie aan de Europese Commissie (EC) naar aanleiding van het advies van EIOPA op de herziening van het toezichtkader Solvency II.

Beter beheersen van daadwerkelijke risico’s

“Hogere kapitaalbuffers leiden uiteindelijk tot hogere premies voor de klant,” stelt Weurding, “en dat willen wij voorkomen, zeker tijdens de coronacrisis die wij met z’n allen doormaken.” Wel pleit het Verbond in haar reactie ervoor de regels zo aan te passen dat het de echte risico’s aanpakt en beheerst. Als voorbeeld noemt hij dat de huidige Solvency-regels gebaseerd zijn op een standaard portefeuille die het gemiddelde is van alle verzekeraars in Europa. Daarom is het Verbond voorstander van de introductie van een zogeheten ondernemingspecifieke Volatility Adjustment (VA). “Via een ondernemingsspecifiekeVA kunnen levensverzekeraars, waarvan Nederland er relatief veel kent, hun beleggingsbeleid veel beter afstemmen op hun lange termijn activiteiten,” stelt Weurding, “en de bijbehorende risico’s van lange termijn spaar -en pensioenproducten.”

Ook pleit het Verbond, samen met de Europese koepel voor verzekeraars Insurance Europe, voor een verlaging van de huidige risicomarge en een vereenvoudiging van de rapportagelasten. Dit laatste sluit aan bij de aanbeveling van EIOPA om voor minder risicovolle verzekeraars de regels te versoepelen of meer 'proportioneel' maken zodat deze daadwerkelijk zorgen voor verlichting van administratieve druk op Nederlandse verzekeraars.

Reactie Verbond uitgelicht

Het Verbond gaat de komende maanden dieper in op de verschillende onderdelen van haar reactie aan de Europese Commissie over de herziening van het toezichtkader Solvency II. Houd de website in de gaten!


Was dit nuttig?