Skip to Content

Koers 2022-2024

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Middellangetermijnplan (MLT) 2022-2024 'Samen Sterker'
Duurzame oplossingen voor risico’s in een snel veranderende wereld

De samenleving staat voor grote uitdagingen. Klimaatveranderingen worden zichtbaarder en de noodzaak om te verduurzamen is cruciaal. Klimaatrisico’s, zoals overstromingen, moeten in kaart gebracht en beheersbaar gemaakt worden. Digitalisering biedt kansen voor het versterken van de klantrelatie, maar stelt ons ook voor vragen over dataveiligheid, privacy en de menselijke maat. In deze snel veranderende samenleving zien wij een belangrijke taak weggelegd voor onze sector. Aan de hand van vijf thema’s nemen we u mee in onze ambitie voor de komende jaren en wat de samenleving van ons mag verwachten.

  1. Oplossingen door inzicht en expertise
  2. Oplossingen voor een duurzame toekomst
  3. Klant centraal
  4. Verantwoord met data voor klant en samenleving
  5. Een vernieuwende en vitale sector

Klik op de afbeelding om het MLT 2022-2024 te openen.

Bekijk ook de beleidsplannen/jaarplannen van het Verbond van Verzekeraars: