Skip to Content

Distributiestelsel verzekeringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Er zijn voor verzekeraars verschillende manieren om hun producten en diensten aan de man te brengen. Bijvoorbeeld via directe verkoop of juist via een tussenpersoon. Ook dit zogeheten distributiestelsel heeft te maken met vraagstukken rond verduurzaming en andere maatschappelijke ontwikkelingen.  

Provisieverbod voor complexe en impactvolle producten

Als de klant financieel advies afneemt voor complexe financiële producten zoals een hypotheek, betaalt de klant de advies- en distributiekosten zelf. Vóór de invoering van het provisieverbod ontvingen adviseurs bij de verkoop van een financieel product provisie (bijvoorbeeld een bonus) van de betreffende verzekeraar. Deze financiële prikkel leidde niet altijd tot het beste advies voor de klant. Daarom is in 2013, mede op initiatief van het Verbond, het provisieverbod ingevoerd. Deze wetgeving is van toepassing op zowel financieel adviseurs als verzekeraars.

in 2018 is het provisieverbod is in 2018 geëvalueerd aan de hand van twee onderzoeken, het één naar de markteffecten en het andere naar het consumentengedrag. De minister van Financiën heeft op basis daarvan geconcludeerd dat het verbod effectief is. 

Actieve provisietransparantie in Nederland

Voor complexe en impactvolle financiële producten is met de invoering van het provisieverbod een grote stap gezet om het distributiestelsel toekomstbestendig te maken. Het Verbond vindt dat bij schadeverzekeringen de provisie actief nominaal (het exacte bedrag in euro’s) transparant moet worden gemaakt. De Raad van State heeft het ontwerpbesluit in mei 2023 teruggestuurd naar het Ministerie van Financiën. Mocht het ministerie de kritiek van de Raad van State verwerken in een nieuw besluit, dan moet het ministerie dit voorstel opnieuw voorleggen aan de Raad. 

Europese regelgeving 

Sinds 1 oktober 2018 moeten Europese marktpartijen voldoen aan de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De IDD staat in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het IDD biedt lidstaten de ruimte om een provisieverbod in te voeren.

Per 2 augustus 2022 gelden nieuwe duurzaamheidseisen voor de IDD. Verzekeraars moeten bij productontwikkeling rekening houden met deze nieuwe eisen. Zo moet men de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant inventariseren bij advies over belegginsproducten (Insurance-Based Investment Products, oftewel IBIPs).

Laatst gewijzigd op: 14-9-2023